Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek Ediço Tasarım Yarışması Başlıyor

Tasarım Yarışması
Tasarım Yarışması

Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek Ediço Tasarım Yarışması, Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO) tarafından düzenlenen, Türkiye’deki üniversitelerin tasarım fakültelerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği bir yarışmadır. Yarışmanın amacı, çocukların sıklıkla bulundukları kamusal alanların erişilebilirliğini artırmaya yönelik yaratıcı fikirler üretmektir.

Yarışmanın konusu, çocukların sıklıkla bulundukları kamusal alanlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlar arasında parklar, bahçeler, oyun alanları, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri ve diğer sosyal alanlar yer almaktadır. Yarışmacılar, bu alanları erişilebilirlik anlamında inceleyerek, mevcut engelleri saptamalı ve bu engelleri ortadan kaldıracak veya azaltacak yaratıcı çözümler üretmelidirler.

Erişilebilirlik, herkesin yaşam alanlarında ve sosyal ortamlarda özgürce hareket edebilmesi ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştıran bir kavramdır. Erişilebilirlik, engelli bireylerin yanı sıra, yaşlılar, hamileler, çocuklar ve diğer dezavantajlı gruplar için de önemlidir.

Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek Ediço Tasarım Yarışması, çocukların yaşam alanlarının erişilebilirliğini artırmaya yönelik farkındalık yaratmak ve yenilikçi çözümler geliştirmek için önemli bir fırsattır. Yarışmaya katılan öğrenciler, çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve onların sosyal hayata daha fazla katılımını sağlayacak tasarımlar üretebilirler.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek Ediço Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU

Günümüzde teknoloji ve fiziksel çevreler hızla gelişirken,  özel gereksinimli bireyler ihtiyaçlarına ulaşabilmek, sosyalleşebilmek veya iş hayatında aktif olarak yer alabilmek için her gün çevrelerinde, davranışsal, organizasyonel, teknolojik, fiziksel  veya iletişimsel birçok engel ile karşılaşıyor.  Özel gereksinimli çocukların kamusal alanlardaki varlığı ise çoğu zaman, engelleri aşmak için öngörülen zorunlu önlemlerin veya çözümlerin ıskaladığı bir olgu olarak, bu problematiğin çok da fark edilmeyen veya üzerine düşünülmeyen bir parçası haline geliyor.

“ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR GELECEK” Öğrenci Yarışması’nın konusu; çocukların sıklıkla bulundukları / “eriş”tikleri kamusal alanları odağına alarak, yaşadığımız çevredeki fiziksel engellere dikkat çekmek, problemleri saptamak ve çözümleri ile ilgili yaratıcı fikirler üretmektir.

YARIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI

Yarışmanın amacı; üniversitelerin tasarım fakülteleri başta olmak üzere toplumda erişilebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğin tasarımcılarının erişilebilirlik bilincini geliştirmektir.

Yarışmacılardan ilk olarak, yaşadıkları çevredeki kamusal alanları  erişilebilirlik anlamında incelemeleri beklenmektedir.   Bu alanlardaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurları sorgulamaları ve fiziksel bariyer oluşturan problemleri saptamaları istenmektedir.  Problem tespiti neticesinde, belirledikleri alanda,  özel gereksinimli çocuk kullanıcılar odağında,   mekânsal unsurları geliştirmeleri, yenilikçi teknolojiler kullanarak  sürdürülebilir çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Yarışmacılardan beklenen önerilere ilişkin içeriksel detaylar 4.maddede açıklanmıştır.  Sosyoloji,  mühendislik, bilişim vb. farklı alanlarda çalışan öğrencilerle işbirliği yapmak, idari kurumlar ve STK’larla iletişim kurarak  projeyi geliştirmek yarışmacılara, tasarımın özelleştiği erişilebilirlik konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO) tarafından düzenlenen, TC’deki fakültelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

  • Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri katılabilmektedir. Ekip olarak katılım durumlarında yukarıdaki alanlarda öğrenim gören öğrencilerin ekipte bulunması koşuluyla diğer disiplinlerde yer alan öğrenciler de ekip üyesi olarak yarışmaya katılım gösterebilirler.
  • Katılımcılar yalnızca bir proje ile katılım sağlayabilirler.
  • Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olma koşulu aranmaktadır.
  • Yarışma şartnamesinde belirtilen Yarışma Takvimi’ne tüm katılımcıların dikkat etmesi ve belirtilen tarihlere uymaları beklenmektedir.
  • Yarışmaya katılım ücretsizdir.

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ
Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO) tarafından düzenlenen, TC’deki fakültelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YER ve PROBLEM TESPİTİ
Bu yarışma kapsamında erişilebilirlik bağlamında Türkiye genelindeki farklı problemlere değinebilmek hedeflenmektedir. Problemli alan tespitinin tasarımcı tarafından yapılması erişilebilirlik konusundaki farkındalık bilincinin oluşmasında önemli bir başlangıçtır. Bu sebeple yarışma kapsamında belirli bir 4 alana odaklanmak yerine, yarışmacılardan yaşadıkları bölgede kendi keşfettikleri problem / problemler doğrultusunda çalışmalarını geliştirmeleri beklenmektedir. Yarışmacıların odaklanacağı alanlar, kamusal açık alanlar olmalıdır. Meydanlar, sokaklar, parklar, çocuk oyun alanları, plajlar, okul bahçeleri, toplu taşıma istasyonları/durakları, hastane açık alanları, kısaca çocukların ihtiyaç, rekreasyon veya sosyalleşme amacı ile bulunabilecekleri herhangi bir kamusal alanda erişilebilirlik bağlamında problemli bir alan /alanlar belirlenmelidir. Belirlenen alanlarda erişimsel sorunların yanı sıra, ihtiyaca ve kullanıma yönelik eksiklerin tespiti de problem tanımının bir parçasıdır. Örnek olarak, çocuk oyun alanlarında özel gereksinimli çocukların kullanabileceği ekipmanların eksikliği, plajlarda engelli bireylerin denize girmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin olmaması, tüm kamusal alanlarda solunum desteğine ihtiyacı olan bireyler için mekanik ventilatör veya oksijen sağlayıcı taşınabilir cihazların şarj edilebileceği ünitelerinin bulunmaması, çeşitli bakım ihtiyaçları için küçük bakım ünitelerinin yer almaması gibi birçok durum çeşitlendirilebilir. Problem tespiti neticesinde belirlenen alanların belgelenmesi, teslim paftalarında problem tanımı ile birlikte mevcut haliyle sunulması gerekmektedir. Alanın/alanların jüriye eksiksiz olarak , 2d çizimler, fotoğraflar, eskizler ve kolajlar ile aktarılması, problem tespitlerinin mevcut durumu anlatan materyaller üzerinden sunulması önemli bir değerlendirme kriteri olacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ

  1. Ödül 25.000 TL
    2. Ödül 20.000 TL
    3. Ödül 15.000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (10.000 TL x 3 adet)

https://www.edicoder.org