Çocuklar için dijital yaşam becerileri

Çocuklar için dijital yaşam becerileri
Bir nesil önce, BT ve dijital medya niş yeteneklerdi. Bugün, çoğu kariyerde başarılı olmak için gerekli temel bir yetkinliktir.

Dijital becerilerin kapsamlı bir eğitim çerçevesinin önemli bir parçası olmasının nedeni budur. Ulusal bir dijital eğitim programı olmadan, teknolojiye hakim olmak ve teknolojiye erişim eşitsiz bir şekilde dağıtılacak, eşitsizliği artıracak ve sosyo-ekonomik hareketliliği engelleyecektir.

Eğitimciler için zorluk, BT’yi bir araç olarak veya “BT destekli eğitim platformları” olarak düşünmenin ötesine geçmek. Bunun yerine, dijital ortamın her yerde olduğu bir dünyada hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak başarılı olmaları için öğrencilerin yeteneklerini ve güvenlerini nasıl besleyebileceklerini düşünmeleri gerekir.

Birinin genel ve duygusal zekasını ölçmek için kullandığımız IQ veya EQ gibi, bir bireyin tesisi ve dijital medyanın emri ölçülebilir bir yetkinliktir. Biz buna DQ diyoruz: dijital zeka.

Seviye 1: Dijital vatandaşlık
Dijital teknolojiyi ve medyayı güvenli, sorumlu ve etkili bir şekilde kullanma becerisi

Seviye 2: Dijital yaratıcılık
Yeni araçlar oluşturarak ve dijital araçları kullanarak fikirleri gerçeğe dönüştürerek dijital ekosistemin bir parçası olma yeteneği

Seviye 3: Dijital girişimcilik
Küresel sorunları çözmek veya yeni fırsatlar yaratmak için dijital medya ve teknolojileri kullanabilme

Eğitimciler, çocukların bu becerileri kendileri alacağını ya da bu becerilerin evde beslenmeleri gerektiğini düşünmeye meyillidir. Bununla birlikte, dijital nesil açığı nedeniyle, Z kuşağı akıllı telefonlar ve sosyal medya çağında gerçekten büyüyen ilk nesil olduğu için, ne ebeveynler ne de öğretmenler çocukları bu becerilerle nasıl yeterince donatacaklarını bilmiyorlar.

Küçük çocukların hepsi sıklıkla teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık ve tımar gibi siber risklere maruz kalmaktadır. Ayrıca, başkalarıyla etkileşim kabiliyetlerini etkileyen toksik davranış normlarını da absorbe edebilirler. Ve çoğu çocuk bu tür zorluklarla karşı karşıya kalırken, sorunlu maruz kalma, özel ihtiyaçları olan, azınlıklar ve ekonomik açıdan dezavantajlı olanlar da dahil olmak üzere hassas çocuklar için artırılmaktadır. Sadece riske daha sık maruz kalmamakta, aynı zamanda daha ciddi sonuçlarla da karşılaşmaktadırlar.

Dijital vatandaş kimliği: Sağlıklı bir kimliği çevrimiçi ve çevrimdışı bütünlük içinde oluşturma ve yönetme yeteneği

Ekran süresi yönetimi: kişinin ekran saatini, çoklu görev yapmayı ve birisinin çevrimiçi oyunlara ve sosyal medyaya kendi kendini kontrol etme konusundaki katılımını yönetme yeteneği

Siber zorbalık yönetimi: Siber zorbalık durumlarını tespit etme ve bunları akıllıca ele alma becerisi

Siber güvenlik yönetimi: güçlü şifreler oluşturarak birinin verilerini koruma ve çeşitli siber saldırıları yönetme yeteneği

Gizlilik yönetimi: Birinin ve diğerlerinin gizliliğini korumak için çevrimiçi olarak paylaşılan tüm kişisel bilgilerin takdirine bağlı kalabilme

Eleştirel düşünme: doğru ve yanlış bilgi, iyi ve zararlı içerik ve çevrimiçi olarak güvenilir ve sorgulanabilir irtibatlar arasında ayrım yapabilme yeteneği

Dijital ayak izleri: Dijital ayak izlerinin doğasını ve gerçek hayattaki sonuçlarını anlama ve sorumlu bir şekilde yönetme yeteneği

Dijital empati: Birinin kendisinin ve başkalarının gereksinimlerine ve duygularına çevrimiçi olarak empati gösterme yeteneği