Çocukça Kısa Film Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi mimarlığın toplumla buluşması kapsamında; çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatıldığı “Çocukça Kısa film Yarışması” ile sinema sanatında çocuklara yönelik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılmasını, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin görsel sanatlar üzerinden kurulmasını hedeflemektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Kültür MBÇK ve Çocuk Mimarlık Çalışmaları Merkezi Ortak Etkinliği

“Çocukça Kısa Film Yarışması”

A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Mimarlığın toplumla buluşması kapsamında, çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatıldığı “Çocukça Kısa film Yarışması” ile sinema sanatında çocuklara yönelik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin görsel sanatlar üzerinden kurulması hedeflenmektedir.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

•Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
•Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir
C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ :

1-Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı ……………………………………………………………………………   22  Nisan 2011

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih…………………………………………………     9 Eylül 2011

Kazananların açıklanması,……………………………………… ……….……  26 Eylül 2011

Eserlerin gala gösterimi ve ödü töreni………………………………………… 30 Eylül 2011

2-Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

•Eserlerin,  kimlik zarflarının en geç 9 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org ve www.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ ve YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

1-İstenenler:

a) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema  çocuk mimarlık, kent, çevre ve kültürel miras ve kent kültürü olacaktır.

b) Yapıtlar 7+ yaş grubu için kısa film olarak belirlenmiştir.

•Kısa film kategorisinde yarışacak kısa filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, canlandırma, deneysel, belgesel, türünde olabilir.
•Filmler DVD formatında teslim edilmelidir. (2 adet DVD kopyası)
•Başvuruda bulunan eserlerin süresi jenerik dahil 20 dk ile sınırlıdır.
•Yarışmaya katılmak üzere başvuran eserler, bir ekip tarafından üretilmiş olsa da, başvuru eserin yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
•Eserlerin daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekmektedir.
•Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
2-Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; eserin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Çocukça Kısa film yarışması Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

Yarışmacı,  zarfın içine eserle birlikte ,

a) Yarışma başvuru formu (internet sitesinden ulaşılabilir/katılımcı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.)

b) Eserden 2 adet fotoğraf

c) 1 adet yönetmen fotoğrafı

d) Yönetmenin biyografisi (en fazla 1 sayfa)

belgeleri ile başvurur

3-Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Çocukça Kısa Film Yarışması”
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3  06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, DVD’nin, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde yapıtın sahibini belirten işaret bulunması
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması

F – Gizlilik: 

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

•Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapıt, kimlik zarfı, CD ROM, eser ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, DVD’nin, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
G- DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ,SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

Danışman Jüri Üyeleri

Ali Atakan, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Erkan Karakaya, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Muteber Osmanpaşaoğlu, Mimar, Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi

Seçici Kurul Üyeleri:

Şerif Sezer, Oyuncu

Tansel Öngel, Oyuncu

Mert Fırat, Oyuncu

Funda Başaran, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi  Öğretim Üyesi

Ömer Özgüner, NTV Genel Yayın Yönetmeni

Önder Şenyapılı, ODTü Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Yusuf Kenan Beysülen, Yönetmen

Raportörler:

Zeynep Yıldız, Gazeteci

Damla Gülmez, Mimar

Tufan Taştan, Yönetmen

H –ÖDÜLLER

1.Ödül                                 5000 TL
2.Ödül                                 4000 TL
3.Ödül                                 3000 TL      

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

•“Çocukça Kısa Film Yarışması” sonuçları 9 Eylül 2011’de açıklanacak,
•Ödül töreni ve gala gösterimi sırasında 30 Eylül 2011 de tarihinde gerçekleştirilecektir.
 

K – TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ ve GÖSTERİMİ

•Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan yaygın gösterimler yapar ve eserleri Oda arşivinde saklar. 
•Yarışmada ön elemeyi geçen tüm filmlerin gösterimi Dünya Çocuk Günü’nü de içine alan günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çocukça Film Festivalinde” okullarda ve mahallelerde ücretsiz olarak gösterime sunulur.
•Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
•Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.
•Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.