ÇOCUKÇA KISA FİLM YARIŞMASI 2

TEMA: “Kültürel Miras”

 A- YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Mimarlığın toplumla buluşması kapsamında, çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatıldığı “Çocukça Kısa Film Yarışması 2” ile sinema sanatında çocuklara yönelik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin görsel sanatlar üzerinden kurulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ikincisi düzenlenen Kısa film yarışmasının teması “Kültürel Miras” olarak belirlenmiştir.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

•Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
•Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir.
C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ :

1- Yarışma Takvimi:

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih…………………………………………………..     7 Eylül 2012

Kazananların açıklanması……………………………………………………………….     3  Ekim 2012

Eserlerin gala gösterimi ve ödül töreni  ………………………………………..    16 Kasım  2012

2- Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

•Eserlerin,  kimlik zarflarının en geç 07 Eylül 2012 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D- YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org ve www.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E- YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ VE YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

1- İstenenler:

a) Yarışmaya katılan eserlerde, ana tema  mimarlık, kent, çevre, kültürel miras ve kent kültürü duyarlılığı olacaktır.

b) Yapıtlar 7+ yaş grubu için kısa film olarak belirlenmiştir.

•Kısa film kategorisinde yarışacak kısa filmlerde tür sınırlaması yoktur. Filmler kurmaca, canlandırma, deneysel, belgesel, türünde olabilir.
•Filmler DVD formatında teslim edilmelidir. (2 adet DVD kopyası)
•Başvuruda bulunan eserlerin süresi jenerik dahil 20 dk ile sınırlıdır.
•Yarışmaya katılmak üzere başvuran eserler, bir ekip tarafından üretilmiş olsa da, başvuru eserin yönetmeni tarafından yapılmalıdır.
•Eserlerin daha önce yayımlanmamış ve ödül almamış olması gerekmektedir.
•Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.
2- Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; eserin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Çocukça Kısa Film Yarışması 2 Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

Yarışmacı,  zarfın içine eserle birlikte,

a) Yarışma başvuru formu (internet sitesinden ulaşılabilir/katılımcı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.),

b) Eserden 2 adet fotoğraf,

c) 1 adet yönetmen fotoğrafı,

d) Yönetmenin biyografisi (en fazla 1 sayfa) ile başvurur.

 3- Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Çocukça Kısa Film Yarışması 2”
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3  06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4- Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, CD-ROM’un, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması halinde eser yarışma dışı bırakılır.
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması halinde eser yarışma dışı bırakılır.
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması halinde eser yarışma dışı bırakılır.                                                   
d-Aynı eserle birden fazla yarışmaya katılım sağlanamaz. Birden fazla yarışmaya gönderilen aynı eser, tüm yarışmalardan değerlendirme dışı bırakılır.

F- GİZLİLİK:
Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

•Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapıt, kimlik zarfı, CD ROM, eser ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, DVD’nin, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
G- DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ, SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

1- Danışman Jüri Üyeleri:

Aslı Apaydın, Mimar

Gülseren Oray, Mimar

Nilay Oğultürk, Dr., Sosyal Hizmet Uzmanı
Şakir Babacan, Mimar

Tülin Şener, Yard.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, ÇOKAUM Müdür Yardımcısı

2- Seçici Kurul Üyeleri:

Altan Gördüm, Oyuncu

Funda Başaran, Öğr.Gör., Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi

Gökhan Ölmez, Konsept Danışmanı

Müge Bahçeci, Mimar, Yard.Doç.Dr., Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Nimet Elmas, Mimar

Oya Karabük, İlköğretim Öğrencisi

Ömer Özgüner, NTV Genel Yayın Yönetmeni

Selin Baygün, İlköğretim Öğrencisi

Şerif Sezer, Oyuncu

Tansel Öngel, Oyuncu

Tolga Güleç, Oyuncu

3- Raportörler:

Ayça Emre, Mimar

Fatma Zeynep Özkoçak, Mimar

Zeynep Yıldız, Gazeteci

H- ÖDÜLLER

1.Ödül                                 5000 YTL
2.Ödül                                 4000 YTL
3.Ödül                                 3000 YTL      

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

•“Çocukça Kısa Film Yarışması 2” sonuçları 3 Ekim 2012’de açıklanacaktır.
•Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan  tüm  eserler için  ödül töreni 16 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşecektir.
 K- TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ VE GÖSTERİMİ:

•Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan yaygın gösterimler yapar ve eserleri oda arşivinde saklar.
•Yarışmada ön elemeyi geçen tüm filmlerin gösterimi Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, okullarda ve mahallelerde ücretsiz olarak gösterime sunulur.
•Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
•Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.
•Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.