Çocukça Edebiyat ( Childish literature )eTwinning Projesi

“Çocuk edebiyatı, edebiyatın taşıdığı hemen her niteliği taşımakla birlikte eğitici yönüyle de öne çıkan bir sanat dalıdır. Bizlerde bu projemizde edebiyatı çocukların bakış açısından ele alacağız. Projemizde çocuklarda dil ve kişilik gelişimi, bilişsel ve sosyal gelişim gibi eğitici yönü yanında, duygu, düşünce, hayal ve sanat-estetik eğitimi ile çocukların iç dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz.

“Children’s literature is a branch of art that stands out with its educational aspect, although it has almost every quality of literature. In this project, we will consider literature from the children’s point of view. In our project, we aim to enrich children’s inner worlds with education of emotion, thought, imagination and art-aesthetics, as well as educational aspects such as language and personality development, cognitive and social development in children.