Çocukça Çizgi Film Yarışması

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi mimarlığın toplumla buluşması kapsamında; çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin “Canlandırma Filmler” üzerinden kurulması hedefiyle “Çocukça Çizgi Film Yarışması”nı düzenlemektedir. Tüm canlandırma tekniklerine açık olan yarışmaya katılacak filmlerin çocuklara yönelik üretilmiş olmaları ve daha önce yayımlanmamış olmaları gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 “Çocukça Çizgi Film Yarışması”

A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:

Mimarlığın toplumla buluşması kapsamında, çocuklara mimarlık, çevre ve kent kültürünün anlatılacağı “Çocukça Çizgi Film Yarışması” ile çocuklara yönelik yaratıcı fikirlerin ortaya çıkartılması, çocukların kent kültürü ve mimarlıkla iletişimlerinin “Canlandırma Filmler” üzerinden kurulması hedeflenmektedir.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya katılım  için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir:

•Yarışmaya katılanların http://cocuk.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden, adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
•Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, yönetmenin katılım formunu doldurması yeterlidir.
C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ:

1-Yarışma Takvimi:

Yarışmanın ilanı ……………………………………………………………………………   22 Nisan 2011

Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne
ulaşması veya teslimi için son tarih…………………………………………………     9 Eylül 2011

Kazananların açıklanması………………………………………………………………    26 Eylül 2011

Ödül Töreni ve Gala Gösterimi ………………………………………………   30 Eylül 2011

2-Eserlerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

Eserlerin ve kimlik zarflarının en geç 9 Eylül 2011 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:

Yarışmacılar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere http://cocuk.mimarlarodasiankara.org ve www.mimarlarodasiankara.org adresi üzerinden ulaşabilirler.

E-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER, KİMLİK ZARFI, AMBALAJ, YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA VE GİZLİLİK:

1-İstenenler:

a) Yarışmaya katılan eserlerde ana tema, çocuk mimarlık, kent, çevre ve kültürel miras, kent kültürü ve duyarlılığı olacaktır.

b) Eserler çocuklara yönelik olmalıdır.

c) Yarışma bütün canlandırma tekniklerine açıktır.

d) Eserler DVD formatında teslim edilmelidir. (2 adet DVD kopyası)

e) Başvuruda bulunacak eserlerin sürelerinde bir kısıtlama olmamakla beraber, 20 dakikayı aşmaması önerilir.

f) Başvuru eserin yönetmeni tarafından yapılmalıdır.

g) Eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.

h) Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine haber verilir. Yönetmen en geç 24 saat içinde yeni bir kopyayı jüriye teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.

2-Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar;  eserin teslim edildiği ambalajın içine, eser ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “Çocukça Çizgi Film Yarışması Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

Yarışmacı zarfın içine,

a) Yarışma başvuru formu (internet sitesinden ulaşılabilir/katılımcı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.)

b) Eserden 2 adet fotoğraf

c) 1 adet yönetmen fotoğrafı

d) Yönetmenin biyografisi (en fazla 1 sayfa uzunluğunda)

belgelerini koyacaktır.

3-Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Çocukça Çizgi Film Yarışması”

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a) Eserin, DVD’nin, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması
b) Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c) Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması

F – GİZLİLİK: 

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

•Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (eser, kimlik zarfı, DVD, eser ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
•Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, DVD’nin, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
•Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve  rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri eserleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 

G- SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN  İSİM VE KİMLİKLERİ:

Danışman Jüri Üyeleri

 Bülent Batuman, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Sekreteri

 Necip Mutlu, TMMOB Mimarlar Odası Genel Sekreteri

 Y.Yeşim Uysal, Mimar

Seçici Kurul Üyeleri:

Sevin Okyay, Yazar, Sinema Eleştirmeni,

Tan Oral, Mimar, Karikatürist

Yekta Kopan, Yazar, Seslendirme Sanatçısı

Fethi Kaba, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Bölüm Başkanı

Berat İlk, Bilgi Üniversitesi VCD Öğretim Görevlisi, Canlandıranlar Yetenek Kampı Yöneticisi

Levent Cantek, Editör, Yazar

Melike Türkan Bağlı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi

Ulaş Onur Temiz, İlköğretim Öğrencisi

Yağmur Sertkaya, İlköğretim Öğrencisi

Raportörler:

Sinem Yıldırım, Mimar

Erinç Ulusoy, Yönetmen

Volkan Dağlı, Mimar

H –ÖDÜLLER

1.Ödül                                 10000 YTL
2.Ödül                                 7500 YTL
3.Ödül                                 5000 YTL      

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

•“Çocukça Çizgi Film Yarışması” sonuçları 9 Eylül 2011’de açıklanacak,
•Ödül töreni ve gala gösterimi 30 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir.
K – TELİF HAKKI, ESERLERİN GERİ VERİLMESİ VE GÖSTERİMİ:

•Tüm eserlerin telif hakkı eser sahiplerine ait olacaktır, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi eser sahibi veya sahiplerinin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte ticari olmayan gösterimler yapar ve eserleri Oda arşivinde saklar. 
•Yarışmada ön elemeyi geçen tüm filmlerin gösterimi Dünya Çocuk Günü’nü de içine alan günlerde Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen “Çocukça Film Festivali’nde” okullarda ve mahallelerde ücretsiz olarak yapılacaktır.
•Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
•Katılımcı, yarışmaya başvurduktan sonra eserini geri çekemez.
•Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.