Çocuk ve Mimarlık

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Çocuk ve Mimarlık Çalışmaları Merkezi
“Kentimi Okuyorum”
Çocuk Kitapları Yarışması

A-YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI:
Okul öncesi ve ilköğretim okullarındaki çocuklara yönelik yürütülen “Çocuk ve Mimarlık” çalışmaları kapsamında, çocuk kitaplarında mimarlık, kent, çevre, kültürel mirasın çocukların anlayacağı dilde öykü ve masallarla anlatılması amacıyla düzenlenen “Kentimi Okuyorum” çocuk kitapları yarışması TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından “3-6 ve 7-12” yaş grubu hedef kitlesine yönelik düzenlenmekte olup bu yarışmada;

*Çocukların yaşadıkları çevreye kente ve mimarlığa karşı duyarlılıklarının çocuk yaşta oluşturulması
*Oran kavramlarının gelişmesi
*Çocukların kitap okumaya karşı ilgilerinin arttırılması amaçlanmaktadır.

B- YARIŞMAYA KATILMA ESASLARI VE BİÇİMİ:

Yarışma tek kademeli olarak düzenlenmiş olup herkese açıktır.
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışmaya katılım için aşağıdaki bilgi ve belgelerin sağlanması gerekmektedir.

Yarışmaya katılanların http:// www.archildworld.org adresi üzerinden,kayıt yaptıran yarışmacı adayının;adı, soyadı, açık adresi, telefon ve faks numaraları, e-posta adresi veya yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, ekip liderinin adı, soyadı, açık adresi, telefon faks numaraları, e-posta adresi bilgilerinin olduğu katılım formlarını doldurmuş olmaları gerekmektedir.
Yarışmaya ekip halinde girilmesi durumunda, ekibin içerisinden bir kişinin katılım formunu doldurması yeterlidir

C- YARIŞMA TAKVİMİ VE ESERLERİN TESLİMİ :

1-Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 20 Temmuz 2009
Eserlerin Mimarlar Odası Ankara Şubesi’ne ulaşması veya teslimi için son tarih 23 Ekim 2009 (saat 18.30’a kadar)
Kazananların açıklanması 13 Kasım 2009
Eserlerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni 18 Kasım 2009

2-Eselerin Teslim Günü, Yeri ve Şartları:

Eserlerin, kimlik zarflarının en geç 23 Ekim 2009 Cuma günü saat 18.30’a kadar TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin aşağıdaki adresine ulaşmış olması gerekmektedir:
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3
06650 Yenişehir, ANKARA

D-YARIŞMACILARA SAĞLANAN VERİLER:
Yarışmacılara TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Çocuk ve Mimarlık Çalışmalarına yönelik bilgi ve belgelere web sayfamız üzerinden ulaşabilirler.

E-YARIŞMACILARDAN İSTENENLER ,KİMLİK ZARFI , AMBALAJ ve YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA ve GİZLİLİK:

1-İstenenler:

1) Yarışmaya katılan yapıtlarda, ana tema çocuk mimarlık, kent , çevre ve kültürel miras olacaktır.
2) Yapıtlar 3- 6 yaş grubu için en çok 16 sayfa olacaktır. 7–12 yaş grubuna yönelik en çok 200 sayfa olacaktır.
3) 3-6 yaş grubuna yönelik yapıtlar sayfa düzeninde teslim edilecektir. Her sayfada metin ve metnin içeriğine uygun resim yada resmin tanımlanması da yer alacaktır.
4)Yapıtların daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
5)Yarışmaya gönderilecek yapıtlar CD ortamında ve 7 adet çıktı olarak teslim edilecektir. Metinler bilgisayarda 12 punto çift aralıklı boyutta yazılmış olması gerekmektedir. Kitapta kullanılacak görsel malzemeler ise kısa kenarı en az 20cm, 300 dpi çözünürlükte jpg ya da tif formatında olmalıdır.
7) Yarışmaya en çok iki eser gönderilebilir.

2-Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar; projenin teslim edildiği ambalajın içine, proje ile aynı rumuzu taşıyan, kategorisi belirtilmiş ve üzerinde “Kentimi Okuyorum” çocuk kitabı yarışması Kimlik Zarfı” yazılı bir zarf koyacaklardır.

Yarışmaya katılan kişinin, yarışmaya ekip olarak katılınması durumunda da ekip liderinin ve tüm ekip elemanlarının tam ve açık kimlikleri ve yazışma adresleri iki kopya olarak düz bir kâğıda yazılacak, bunlar içini göstermeyen bir zarfa konulacaktır.

3-Ambalaj:

Ambalajların üzerinde; eser ile aynı rumuz kullanılıp,
“Kentimi Okuyorum ” çocuk kitapları yarışması
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Konur Sokak 4/3 06650 Yenişehir, ANKARA” adresi yazılacaktır.

4-Yarışma Dışı Bırakılma:

a-Eserin, CD-ROM’un, ambalajın veya kimlik zarfının herhangi bir yerinde yapıtın sahibini belirten işaret bulunması
b-Kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
c-Rumuzda eksiklik veya yanlışlık yapılması

F – Gizlilik:

Yarışmanın tüm aşamalarında katılanların kimliği, gerek eserlerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (yapıt, kimlik zarfı, CD ROM, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
Her eserde bir RUMUZ olacaktır. Rumuz, 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak ve teslim edilen bütün belgelerin(eserin, CD-ROM’un, kimlik zarflarının, ambalajın) sol üst köşesine yazılacaktır.
Eserlerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.

G- SEÇİCİ KURUL VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ:

1.Seçici Kurul Üyeleri:

Hikmet Temel Akarsu, Mimar, Yazar
Atilla Şenkon, Mimar,Yazar
Ali Cengizkan, Mimar, Yazar
Serpil Ural, Grafiker, Çocuk kitapları yazarı ve Çizeri
Meltem Yenal Coşkun, Dil Bilimci, TÜBİTAK Meraklı Minik Dergisi
Zuhal Özer, Biyolog, TUBİTAK Bilim Çocuk Dergisi
Ayşe Turla, G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

2-Raportörler:

Pelin Özgümüş, Mimar
Fatma Başaran, Mimar
Özlem Dengiz Uğur, Mimar

H -ÖDÜLLER

1.Ödül 2500 YTL
2.Ödül 1500YTL
3.Ödül 1000 YTL

I- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

“Kentimi Okuyorum” çocuk kitabı yarışması sonuçları 13 Kasım 2009 da açıklanacak
Ödül kazanan, özel ödül grubuna giren ve yarışmaya katılan tüm yarışmacıların ödül töreni 18–21 Kasım 2009 da gerçekleşecek Uluslararası Çocuk ve Mimarlık kongresinde yapılacaktır.

K – TELİF HAKKI VE ESERLERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm eserlerin telif hakkı müelliflere ait olacak, ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile birlikte yayınlama hakkına sahip olacaktır.
Yarışmaya yollanan eserler, katılımcılara geri verilmeyecektir.
Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.