Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışması

Öykü Yarışma
Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışma

Özgür Pencere Çocuk Edebiyatı Grubu olarak, bu yıl 17. kez öyküleri kitaplaştıracağımız ulusal boyutta yaygınlaşan Çocuk ve Genç Kalem Öykü Yarışmamızın duyurusudur.

Bu ödüllü yarışma ile çocuklara, gençlere yazmayı sevdirmek, kendilerini yazılı olarak daha iyi ifade edebilmelerine yardımcı olabilmek ve okumaya yönlendirmek, Öykü yazarlığının genç kuşaklarca da sürdürülmesinin teşvik edilmesi, okuyan, düşünen ve yazan bireylerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak, özellikle toplumda dil bilincinin yerleşmesi, dilin doğru ve etkin biçimde kullanılması ve geliştirilmesini amaçlayarak18 yıl önce bir yola çıktık.

5-6. sınıflar, 7-8. sınıflar ve Lise guruplarındaki çocukların ve gençlerin katılabileceği bu öykü yarışması ile, öykü nedir, Türk öykücülüğünün gelişimi, öykü kavramının anlamı ve önemi ile ilgili okulda edindikleri bilgilere katkı sağlayabilmek ve öykücülüğü sevdirirken yetenekli çocuklarımıza yarışma sonrasında da devam edecek bir edebiyat sevgisi kazandırmak istedik.

Aynı zamanda, ödül alan çocuklarımızın öykülerinden derlediğimiz kitaplarla hem genç yazarlarımıza kalıcı bir anı sunmayı hem de bu kitapların satışından elde edilen gelirle ihtiyacı olan yoksul öğrencilere kırtasiye ve giysi yardımı yapmayı hep sürdürdük.

Bu ödüllü yarışmaya katılabilmek için:

1. 5-6 ve 7-8. sınıflarda (Çocuk Öykü Yarışması için) ve 9-10-11-12. sınıflarda (Genç Kalem Öykü Yarışması için) olmak,

2. Öykünün katılımcı tarafından yazılmış olması,
3. Öykülerin öğretmenler tarafından okunup, onaylanmış olması yeterlidir.

4. Öyküler en fazla iki A4 sayfayı geçmeyecek şekilde, bilgisayarda yazılıp, tek nüsha olarak e-postayla yarışma iletişim adresine gönderilecektir.

5. Yarışmada konu serbesttir. Her yarışmacı en fazla iki öyküyle yarışmaya katılacaktır.
6. Değerlendirmede öykülerin; a) Türkçe’nin dil kurallarına, b)Yaratıcılık ve özgünlüğe uygunluğu ve özellikle de c) Öykü yazım özelliklerini taşıyor olması önemlidir.

Öğretmenlerin sınıf içi kompozisyon çalışmalarından derledikleri çalışmaları, öykü dışı türleri göndermemeleri önemle rica edilir.

7. Öykülerin önceden başka bir yarışmaya gitmemiş olması, yayınlanmamış olması şarttır. Böyle bir durum tespit edildiğinde, öykü ödül almış bile olsa, ödül geri alınır.

9.Her katılımcı yollayacağı e-postaya:
a. Şartnameye ek olarak verdiğimiz katılım formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları

b. Kurum hesabına yatıracakları (fakir öğrencilere her sene yaptığımız kırtasiye yardımında kullanılmak üzere) 25 TL (Yirmibeş Türk Lirası’nın) dekontuyla,

25 Aralık 2020 tarihine kadar, başvurabilir.

Örneğini okullara gönderdiğimiz başvuru formu doldurulmamışsa, şartnamede belirtilen kurallar dışındaki öyküler/çalışmalar yollanmışsa ve/veya bu tarihten sonraki yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar Mart ayı içinde duyurulacaktır.

2021 senesi ödül töreni ile ilgili bilgilendirme daha sonra velilere ve okullara duyurulacaktır.

Jüri Üyelerimiz:
(alfabetik sıra ile)

Aysu Erden

Feyza Hepçilingirler

Kezban Şahin Taysun

Mehmet Güler

Necdet Neydim

Nemika Tuğcu

Özcan Karabulut

Tarık Günersel

Yasemin Yazıcı

Zeynep Aliye

Jüri olarak okumanın her aşamasında yer alacak değerlendirme grubu:

Ş.Sema Tuncel

Şeyda Berk

Ödüllerimiz:
Değerlendirme sonucunda dereceye giren çocuklara plaket, öykülerinin yer aldığı öykü kitabı verilecektir. Gerekli görüldüğü takdirde özel ödül verilebilir.

Yayınlanmaya değer görülen öyküler daha sonra kitap haline getirilecek ve fakir çocuklar yararına satışa sunulacaktır.

Yarışma İletişim maili:

sstuncel@gmail.com

info@ozgurpencere.com

İletişim numarası: 0 535 422 1718

ÖZGÜR PENCERE ÇOCUK EDEBİYATI GRUBU

***

ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU*

*Başvuran her öğrenci için ayrı ayrı doldurulur. **Bu form A4 kağıdına çıktı alınarak teslim edilecektir. Dijital formda teslim kabul edilmez. ***Formsuz başvurular değerlendirmeye alınmaz. ****Birden fazla öykü ile başvuranlar tek form kullanılabilir.

ÖĞRENCİNİN:

ADI SOYADI

SINIFI

OKULU

ÖYKÜ ADI

(Birden fazla öykü ile başvuranlar öykülerini numaralandırarak yazmalıdır.)

1-
2-

VELİSİNİN:

ADI SOYADI

TELEFON NUMARASI

E-MAİL ADRESİ

POSTA ADRESİ

ÖĞRETMENİNİN:

ADI SOYADI

TELEFON NUMARASI

E-MAİL ADRESİ

OKULUNUN:

ADRESİ

TELEFON NUMARASI

E-MAİL ADRESİ

VELİNİN İZİN İMZASI:

ÖĞRETMENİN ONAY İMZASI: