”Çocuk ve Gemi” Resim Yarışması

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, çocuklarımıza denizi, gemiyi ve Gemi Mühendisliği mesleğini tanıtmak, merak uyandırmak ve sevdirmek amacıyla 2007 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak ilkokullar arasında «Çocuk ve Gemi» konulu resim yarışmasını düzenlemektedir.

İlkokul öğrencileri, https://www.gmo.org.tr/ekayit/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurup, yaptıkları resmin görselini yükleyerek katılım sağlayabilecekler.

1., 2. Sınıf öğrencileri 1. Kategori,

3., 4. Sınıf öğrencileri ise 2. Kategoride değerlendirilecektir.

Her iki kategoride dereceye giren ilk üç öğrenciye @ATÖLYE VİZYON”un

YAZ ATÖLYESİ hediye edilecektir. Yaz Atölyesi 5 gün sürecek ve 15 saatten oluşan eğitim paketidir.

Her iki kategoride 4. ve 5. olan öğrencilere @ATÖLYE VİZYON”un ATÖLYELERİNDEN hediye edilecektir. Atölye eğitimleri 8 saatten oluşan eğitim paketidir.

Kazanan öğrenciler https://www.atolyevizyon.com/ adresinden katılmak istedikleri Atölyeyi kendileri seçebilme şansına sahip olacaklar.

Yarışmaya katılan ve eserleri sergilenmeye değer 40 eser sahibi öğrenciye ise ”resim defteri, boya kalemi, MEB onaylı kitaptan oluşan hediye kiti gönderilecektir.”

TMMOB GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇOCUK VE GEMİ KONULU RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: ”Çocuk ve Gemi” konulu Resim Yarışması

TÜRÜ: Sulu boya veya pastel boya

YARIŞMANIN AMACI VE KAPSAMI:
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından her yıl düzenlenen, bu yıl da 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanması kapsamında düzenlenecek olan resim yarışması ile Türkiye genelindeki ilkokul öğrencilerine; denizi, denizciliği, gemiyi ve gemi mühendisliğimesleğini tanıtmak ve sevdirmek amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE: Türkiye genelindeki tüm illerde bulunan ilkokulların 1., 2., 3., 4. sınıf
öğrencileridir. Değerlendirme aşamasında 1. ve 2. sınıflar – 3. ve 4. sınıflar olmak üzere iki ayrı
kategoride değerlendirme yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ: 06/04/2021– 22/04/2021 mesai bitimine kadar

BAŞVURU KOŞULLARI: Yarışmanın başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Başvuran öğrencilerde aranacak şartlar:
İlkokul 1., 2., 3., veya 4. sınıf öğrencisi olmak
Yarışmaya sadece 1 (bir) eserle katılmak
Yarışmaya sadece 1(bir) kere katılmış olmak
b) Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
Resim kağıdı boyutu; 35 x 50 ebat olması
Eserlerin sulu boya ve pastel boya tekniği ile yapılmış olması
Resim görseli JPG formatında
Resim görseli en az 8MP çözünürlükte olmalı
Gün ışığında, flaşsız ve üzerinde herhangi bir yansıma olmayacak şekilde çekilmiş olmalı
Eserlerin özgün olması, başka bir eserden kopya olmaması
Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
Eserin daha önce bir platformda yayınlanmamış olması
BAŞVURU YÖNTEMİ: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın ”www.gmo.org.tr” adresli
internet sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması ardından yapılan resmin görselinin
siteye yüklenmesi ile katılım sağlanacaktır.
Katılımcıların velilerinden izin alması ve formda yer alan Velimin İzni Var kutusunun
doldurulması zorunludur.

Yarışmanın detayları www.gmo.org.tr internet sitesinde ve TMMOB Gemi Mühendisi Odası’na ait
sosyal medya hesaplarında kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Başvuru formu 06/04/2021 tarihinde erişime açılacak ve 22/04/2021 tarihinde mesai bitiminde
erişime katılacak olup, bu tarihten sonra yarışmaya katılım mümkün olmayacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Her öğrenci tek bir resim ile yarışmaya katılabilir. Yarışma gönüllülük
esasına göre düzenlenecek olup, yarışmaya katılım ücretsizdir.
Her bir katılımcı yarışmaya sadece bir kez katılabilir. Birden fazla katılan yarışmacı diskalifiye
edilecektir.
Yarışma, başvuru formunun doldurulduğu tarih itibariyle İlkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin
katılımına açıktır. Bu koşullara uymayan katılımcı diskalifiye edilir.
www.gmo.org.tr adresindeki yarışma başvuru formunu dolduran her katılımcı katılım koşullarını
ve yarışma şartnamesini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
www.gmo.org.tr adresinde yer alan linkteki başvuru formunda yarışmacı öğrencinin; adı, soyadı,
yaşı, sınıf, okulun ismi, okulun adresi, öğrenci ebeveyninin; velisi olduğu çocuğun yarışmaya
katılımı hususunda yazılı muvafakati başta olmak üzere, adresi, ili, e-posta adresi ve telefon
numaraları bilgileri mutlaka eksiksiz doldurulmalı ve KVKK bilgilendirme kutucuğu
işaretlendikten sonra yarışmaya katılacak olan resim yüklenmelidir. Bilgileri eksik olan
öğrencilerin resimleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılanlar, katılım formunu velileriyle doldurabilirler. Katılım formunu
doldurulabilmesi için velilerinden izin almaları şarttır. “Velimin İzni Var” kutucuğunu dolduranlar
velilerinden izin aldıklarını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Katılımcılar velilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan aydınlatma
metnini okutup, onaylarını almakla yükümlüdürler. “KVKK Aydınlatma Metnini Okudum”
kutucuğunu dolduranlar velilerinin bu aydınlatma metnini okuduklarını beyan ve taahhüt etmiş
sayılır.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, velilerinin bilgisi ve açık rızası kapsamında, gönüllü olarak
sunulan işbu ve benzeri kişisel verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, “Veri
Sorumlusu” sıfatıyla işleyebilecek olup, yarışma gereklilikleri ve yasal zorunluluklar (Örneğin; bir
mahkeme kararı ile talep edilmesi hali) dışında açıklamayacaktır. TMMOB Gemi Mühendisleri
Odası, ilgili kişilere hukuki düzenlemelere uygun şekilde yapılacak aktarımlar dışında, sair üçüncü
kişilere işbu kişisel veri bilgilerini satamaz, kiralayamaz ve/veya hiçbir surette kullandıramaz.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, bu bilgileri; yarışma sonuçları hakkında bildirimde bulunmak,
ödülleri teslim etmek, basılı yayınlar göndermek, elektronik posta ile basın bültenleri vb.
bildirimler göndermek, ilerleyen dönemlerde yarışmayı daha da etkin kılmak adına ve katılımcılara
daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş,
cinsiyet vb.) ve genel olarak katılımcılar hakkında daha çok bilgi sahibi olmak, katılımcı profilini
belirlemek ve benzeri amaçlar için yasal mevzuatın zorunlu kıldığı ve izin verdiği ölçüde
kullanacaktır. Katılımcılar ve velileri, kişisel veri sahibi olarak, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında talepte bulunma hakkına sahiptir.
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından yarışma formunu dolduranların kişisel bilgileri
ancak velilerinden izin alınması koşuluyla paylaşılabilecek olup, katılım formlarındaki bilgi ve
beyanlara ilişkin hiçbir hukuki sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluk eser
sahibine aittir.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen
tüm eserlerin her türlü kullanım haklarının bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen TMMOB Gemi
Mühendisleri Odası’na ait olacağına peşinen muvafakat etmekle birlikte, eser sahibi olarak telif
hakları ve diğer hakları kapsamında hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1.ve 2. sınıflar için bir kategori, 3. ve 4. sınıflar için
bir kategori olmak üzere 2 kategoride değerlendirilecektir.
Eserler 2 ressam ve 1 resim öğretmeninden oluşturulan bir komisyon tarafından
değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından, her iki kategoriden dereceye giren
eserlerin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincilerine çeşitli dallarda atölye çalışmaları
hediye edilecektir. Ayrıca sergilenmeye değer görülen eser sahibi 40 öğrenciye de hediye kitleri
(hediye kitlerinde boya kalemleri, resim defterleri ve MEB onaylı kitaplar olacaktır) belirttikleri
adreslere gönderilecektir.

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer olan eserler 25.04.2022 tarihinde TMMOB Gemi
Mühendisleri Odası’na ait www.gmo.org.tr adlı internet sitesinde ve tüm sosyal medya adreslerinde
yayınlanacaktır.

İRTİBAT: Detaylı bilgi için www.gmo.org.tr internet sitesine, gmo@gmo.org.tr mail adresine ve
+90 216 447 40 30 – 31 -32 numarasıyla iletişim sağlanabilecektir.

https://www.gmo.org.tr/ekayit/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

eleven + four =