Çocuk ve Aile Rehberlik Sempozyumu

Rehberlik Sempozyumu
Rehberlik Sempozyumu

FMV Işık İlkokulu ve Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘’Çocuk ve Aile Rehberlik Sempozyumu’’ 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Nişantaşı Kampüsü’nde yapılacaktır. Anne-babalar ve alanda çalışan uzmanlara yönelik sempozyumda çocuk gelişimi ve eğitim süreci, karşılaşılabilecek sorunlar ve ailelerin rolü konuları akademisyen ve uzmanlar tarafından ele alınacaktır. Sempozyuma kayıt ve program bilgisi için https://lnkd.in/dtZNBHe adresini ziyaret edebilirsiniz.

KONUŞMACILAR

PROF. DR. DEFNE TAMAR GÜROL- Psikiyatrist

1964 Ankara doğumludur. İzmir Özel Türk Lisesini bitirdikten sonra 1987’de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1988-1993 arası Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri ihtisası yapmış, 1993 yılında aynı hastanede uzman olarak çalışmaya başlamıştır. 1995’te AMATEM Servisi’nde çağdaş tedavi sisteminin kurulmasında etkin bir rol üstlenmiştir. 1998’de AMATEM Kliniğinde şef yardımcısı olmuştur. 2004’te ÇEMATEM Servisi’nin başına geçerek servisin tedavi sisteminin geliştirilmesini sağlamıştır.

Almanya Überlingen Enstitüsüne bağlı Ankara Prof. Dr. Abdülkadir Özbek Enstitüsünde psikodrama eğitimi almıştır. Uluslararası Psikanaliz Birliği aday üye olarak formasyonunu sürdürmektedir.

“Uyuşturucu Maddeler ve Bağımlılık Eğitim Paketi” ile lise öğrencilerine yönelik önleme programı, “Hekimler İçin Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları Eğitim Programı” ile erken tanı ve tedavinin sağlanması için hekimlere yönelik eğitim paketinin hazırlanmasında çalışmıştır. “Türkiye’de Madde Kullanıcılarının Özellikleri Çok Merkezli Bir Çalışma” ve “Gençler Arasında Sigara, Alkol, Madde Yaygınlığı – SAMAY” çalışmalarında madde kullanım yaygınlığı ve madde kullananların profillerinin araştırılmasında görev almıştır. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu tarafından desteklenen “Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne Etkisi” konulu çalışması yayımlanmıştır. Birçok kongre ve sempozyumda madde kullanımı önleme, tanı ve tedavileri ile ilişkili konuşmalar yapmış, bağımlılıkla ilgili araştırmaları nedeniyle iki ödül kazanmıştır.

Ekim 2008’den beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi AMATEM ve ÇEMATEM Kliniklerini yönetmekte ve hâlen çalışmalarını AMATEM, ÇEMATEM ve BATEM’de sürdürmektedir.

MEHPARE KINIK USTOMAR – TÜZYEV Başkanı

Mehpare Kınık Ustomar, üstünlerin eğitiminin Türkiye’deki öncülerindendir. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılındaki mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi Bilgi Sistemleri Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Meslek hayatına bilgi sistemleri uzmanı olarak 1991 yılında başlamıştır. Renault, Nestle, Eczacıbaşı Baxter Hospital Product gibi alanlarının devleri firmalarda on yedi yılı aşkın bir süre proje yönetimi, sistem kurulumu ve yönetimi ve sonrasında inovasyon konularında çalışmıştır. Özel sektör deneyimlerinin yanı sıra eğitmenlik de yapan Ustomar, İstanbul Kültür Üniversitesinde matematik ve bilgisayar programcılığı dersleri vermiştir.

Oğlunun üstün potansiyelli olduğunu keşfettikten sonra üstünlerin eğitimi konusuna eğilmiştir. Ülkemizde bu alanda sürdürülebilir eğitim yapısı eksikliğini fark etmiş ve üstün potansiyelli çocukların her alanda eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile 2006 yılından itibaren çalışmalarına başlamıştır. Kurucusu olduğu ÜSTZEM (Üstün Zekalılar Merkezi) ve Bilgi Üniversitesi işbirliği ile üstünler için zenginleştirilmiş hafta sonu eğitimleri düzenlemiştir. 2008 yılından itibaren bu eğitimleri Bilgi Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirmiştir. Ustomar, bu yöndeki başarılı geri dönüşlerin ardından 2009 yılında Mozaik Eğitim Kurumlarını kurmuştur. Okul öncesi eğitimi ile faaliyetlerine başlayan Mozaik Eğitim Kurumları, 2013 yılında bünyesine Mozaik İlkokulunu da ekleyerek üstünlerin eğitiminde fark yaratmaya devam etmektedir.

ŞENİZ PAMUK – Klinik Psikolog

1981’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesini bitirdikten sonra bir yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim almıştır. 1985 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Bu dönemde, Prof. Dr. Çiğdem Kâğıtçıbaşı tarafından yürütülen “Çok Yönlü Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Anne Eğitimi” araştırması, Prof. Dr. Ayhan Koç tarafından yürütülen “Eğitim Düzeyi ve Dil Gelişimi” araştırması gibi çeşitli projelerde görev almıştır. 1987’de, Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Lisansüstü Programı’nı “İlkokul Döneminde Aynı Cins ve Karşı Cinsten Çocukların Birbirlerini Algılamaları” konulu tezi ile bitirmiştir. Bu dönemde üniversitenin düzenlediği çeşitli kongrelerin organizasyonunda çalışmış, Prof. Dr. Güler Fişek yönetimindeki “Türk Ailelerinin Yapısı” araştırmasında görev almıştır. Freiburg Üniversitesinde bir dönem doktora çalışmalarına devam eden Pamuk’un doktora tezinin konusu “Alman ve Türk Boşanmış Anne ve Çocuklarının Boşanmayı Algılamaları”dır. Çocuklarla klinik alandaki çalışmalarına lisansüstü eğitimi sırasında İstanbul Tıp Fakültesi Çapa Çocuk Psikiyatrisi Kliniğinde başlamış, aynı dönemde bazı okul öncesi kurumlarda da danışmanlık yapmıştır. Lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra Özel Robert Lisesi Çocuk İnceleme Merkezinde iki yıl eğitimci olarak çalışmış, bu sırada Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Birimi’nin kuruluşuna katkıda bulunmuştur. 2008’e kadar bu kurumda terapist olarak çalışmış, dönemsel olarak bölüm sorumlusu ve web sorumlusu olarak görev yapmıştır. Genç terapistlerin eğitimlerinde rol üstlenmiş, “Mesleğe Hazırlık” programlarının hazırlanması ve uygulanmasının yanında, birçok proje ve yayının oluşumunda yer almıştır.

Dışa vurumcu sanat terapisi, EMDR ve çeşitli travma terapileri, bilişsel-davranışçı terapi, aile terapisi, dinamik terapiler alanlarında çok sayıda eğitime katılmıştır. 2005’te başladığı psikanalizini 2012 yılında tamamlamıştır. 2006-2008 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinin bünyesinde Uzm. Psk. Neslihan Zabcı’dan “Çocuğun Ruhsal Dünyasının Projektif Testlerle Değerlendirilmesi Eğitimi”ni almıştır. 2010-2015 yıllarında Beykoz Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda 13-18 yaş gençlere yönelik gönüllü terapi çalışmaları yürütmüştür. 2015 yılından beri İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı bünyesinde Suriyeli kadınlara yönelik sanat terapisi grup çalışmalarını yürütmektedir. 2017’de Türk Psikologlar Derneğinde WISC-IV eğitimini almıştır. Çeşitli okullarda ve kurumlarda profesyonellere ve anne-babalara yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir. 2014’ten beri Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları Çocuk-Ergen Alt Dalı’ndaki terapist adaylarına yönelik süpervizyon ve dış staj desteği sunmakta ve alanla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir. Temmuz 2008’de Özel Beyaz Bireysel Gelişim ve Aile Danışma Merkezini kurmuştur ve hâlen çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir.

UZM. DR. R.HÜLYA BİNGÖL ÇAĞLAYAN – Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

1990 yılı Özel Tarhan Koleji mezunu olan R. Hülya Bingöl Çağlayan, 1997’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce programından mezun olmuştur. 1999-2001’de Almanya Ruhr Üniversitesi Nöroloji Kliniğinde Prof. Dr. H. Przuntek’in asistanlığını yaparak Chorea Huntington Merkezinde çalışmıştır. İhtisasında çocuk ve ergen psikiyatrisi ve psikoterapisi alanında özelleşmiş, ihtisasını 120 yataklı bir bölge uzman kliniği olan LWL-Klinik Marl-Sinsen, Haardklinik Almanya Hastanesinde Prof. Dr. G. Siefen başkanlığında bitirmiştir. Erişkin psikiyatri ihtisasını ise LWL-Universitaetsklinik Bochum’da Prof. Dr. Georg Juckel başkanlığında tamamlamış, 2008 yılında Türkiye’ye dönerek Medicana International Hospitalda kurucu ekipte yer almıştır. Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan, 2009 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Almanya’da ihtisas yaptığı yıllarda bilişsel davranışçı terapiler ve psikodrama alanında uzmanlaşarak çocuk ve ergen psikoterapisti unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.

2012-2015’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının isteği üzerine “Boşanma Süreci Danışmanlığı” projesini hayata geçirmiş, proje kapsamında boşanma danışmanlığı kılavuzu isimli kitabını hazırlamış ve bakanlığa bağlı çalışan 280 personele konuya özel eğitim vermiştir.

Hâlen Ulusal Otizm Eylem Planı çerçevesinde, İstanbul’da İl Otizm Teknik Kurulu’nda aktif olarak bilimsel danışmanlık vermekte, kurucusu olduğu Terapi Akademide çocuk ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

DOÇ. DR. MUHAMMED AYAZ – Çocuk ve Ergen Psikiyatristi

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuştur. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini 2004-2009’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. 2009-2013’te Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı olarak çalışmıştır. 2013-2017’te Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yardımcı doçent olarak klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir.

2016’da doçentlik unvanı almaya hak kazanmıştır. 2017’den itibaren Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde çalışmakta ve klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora dersleri vermektedir. Ayrıca 2013’den beri Sakarya’da Mavi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ve İstanbul Maltepe’de Mentalica Kliniğinde çalışmaktadır. Çocuklarda bilişsel davranışçı terapi ve oyun terapisi uygulamaktadır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, yıkıcı davranış bozuklukları, otizm spektrum bozuklukları, koruma altındaki çocuklar, erken evlendirilmiş gençler, çocuklarda cinsel istismar ve epilepsili çocuklarda bilişsel işlevler alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 × 5 =