Çocuk Üniversitesi Atölye Çalışmaları Başladı

Dünyada son 10 yılda hız kazanan Çocuk Üniversitesi çalışmalarını Türkiye’de gerçekleştirmeye başlayan İLK vakıf üniversitesi olan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, İstanbul’daki çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayı hedefliyor. Çocuk Üniversitesi; çocukların, toplumsal hayata aktif katılım sağlayan bireyler olarak yetişmesine, eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişimlerinin artırılarak onlara eşit fırsatlar sunulmasına ve bu şekilde sağlıklı bir toplum inşa edilmesine katkı sağlanacak.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Çocuk ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenen “Çocuk ve Gençlerin Beceri ve Geleceklerini Destekleme Koordinatörlüğü” Projesi ile çocukların sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda gelişimlerini sağlayarak, çocuklara yaşayarak, tanıyarak, yaparak öğrenme imkanı sağlanacaktır.

Bu proje kapsamında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ile proje ortağı olan Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçeye bağlı okullardan katılacak 1000 çocuk ile gerçekleştirilecek atölye çalışmaları 2013 yılı Şubat ayı içerisinde başlamıştır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirlikleri ile gerçekleştirilerek proje kapsamında yürütülen araştırma faaliyetleri sonucunda ilköğretim çağındaki çocukları bilime teşvik etmek ve yeni nesil bilim insanlarının farklı alanlarda eğitim alarak yetiştirilmesi amacıyla hazırlanan programda toplumun tüm kesimlerine daha fazla hizmet sunabilmek amaçlanmaktadır.

Aynı zamanda ailelere yönelik gerçekleştirilecek Ana-Baba Okulu uygulamaları 2000 ebeveyne ulaştırılacaktır. Ebeveynler sağlıklı iletişim, oyunun koruyucu ruh sağlığı açısından önemi, çocuklara sınır koyma ve etkili disiplin yöntemleri, çocukların sosyal becerilerinin geliştirilmesi konularında eğitimler alacaklardır.

İstanbul Kemerburgaz Çocuk Üniversitesi Programları

Mimarlık Okulu

Mimarlık Okulunda çocukların mimarlığı ve kentlerin oluşmasında mimarların rolünü anlamaları, mimarlığa dair bilgi ve beceri kazanmaları, yaşadıkları mahalle, sokak ve okullarından başlayarak kenti oluşturan doğal ve yapısal elemanların farkına varmaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, çevrelerini mimari bakış açısıyla bir bütün olarak algılayabilmelerine ve yaratıcı bir şekilde yeniden yorumlayabilmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Doğa ve Çevre Bilinci Okulu

Doğa ve Çevre Bilinci Okulu’nda çocuklara doğa ve çevre ile daha etkileşimli bir ilişki kurmaları, doğal çevrenin korunması ve doğal kaynakların bilinçli tüketilmesi yönünde bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, her bireye sorumluluk düştüğüne dair farkındalık, bilgi ve beceri kazandırılmasına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilir Dünya Okulu

İnsan modernleşme süreciyle birlikte doğayla olan bağlarından yavaş yavaş kopmuş, şehir yaşantısı içinde çoğu zaman aylarca toprağa bile basamadan yaşar hale gelmiştir. Çarpık ve plansız kentleşme sonucu yeşil alanlar yok edilmiştir. Sürdürülebilir Dünya Okulunun amacı, çocuklarda bireysel davranışlarımızın sonuçlarının tüm dünyayı nasıl etkilediği konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaçla, nitelikli ve sürdürülebilir çevreleri önemseyen ve talep eden bir nesil yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ana-Baba Okulu

Sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi sağlıklı bir aile ortamının varlığı ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle Ana-Baba Okulu’nda sağlıklı, mutlu ve bilinçli çocuklar yetiştirilmesi için olumlu bir ortam kurulabilmesine yönelik ebeveyn eğitimleri verilmektedir.

İstanbul Kemerburgaz Çocuk Üniversitesi