ÇOCUK ŞARKILARI SÖYLEME YARIŞMASI

“ŞARKI SÖYLESE ÇOCUKLAR”, 2014

ÇOCUK ŞARKILARI SÖYLEME YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

Tanım

Bu yarışma, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi tarafından düzenlenmekte olup, 2- 6. sınıf öğrencilerini kapsamına alan bir “Çocuk Şarkıları Seslendirme Yarışması”dır.

Amaç

 1. Bu yarışma ile çocukların müziğe ilgisini artırmak ve onları çocuk şarkıları repertuarı ile tanıştırmak,
 2. Şarkı söyleme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 3. Dinleyen kitle karşısında sahnede şarkı söyledikleri bir etkinlikte yer almalarını sağlayarak özgüvenlerinin gelişimine katkıda bulunmak,
 4. Genel anlamda sanat, özel anlamda müziğin insan yaşamındaki önemine dikkat çekmek,
 5. Sanatın ve müziğin insan yaşamındaki onarıcı, yenileyici ve ileriye dönük amaçlar oluşturmadaki etkilerine vurgu yaparak psikolojik gelişimlerini olumlu yönde etkilemek,
 6. Yüksek düzeyli bir müzik zevki oluşturmalarına yardımcı olacak ipuçları vermek,
 7. Müzik öğretmenlerinin motivasyonlarını yükseltmeye katkıda bulunmak,
 8. Öğrenci velilerinin çocuklarının müzik yeteneklerini gözlemleme, doğru tespit ve teşvik konularında yerinde ve olumlu adımlar atmalarına yardımcı olmak,
 9. Vakfımızın faaliyet alanları konusunda bilgi vermek, farkındalık oluşturmak, gönüllülük esasına dayalı yürütülen projelere destek ve işbirliğine yönelik katkılar sağlamak amaçlanmaktadır.

Kurallar

 1. Yarışma 2 ve 6. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır.
 2. Yarışmaya katılacak öğrencilerin adı öğrenim gördükleri okulların müzik öğretmenleri ya da yarışmaya birlikte hazırlandıkları müzik öğretmeni veya varsa faaliyetlerine katıldıkları çocuk korosu şefi öğretmenlerinin ve temsil etmekte olduğu eğitim kurumunun adı ile birlikte anılacaktır.
 3. Yarışmaya katılacak öğrenciler yasal velileri tarafından yarışmaya katılmalarına izin verildiğine dair bir belgeyi yanlarında bulunduracaklardır.
 4. Yarışmacılar, yarışma jürisi tarafından tespit edilen ve internet sitesinde yayınlanan çocuk şarkıları repertuvarından seçecekleri en az bir en çok iki şarkı ile, okulun müzik öğretmenleri tarafından çalıştırılarak hazırlanacaklardır. Ön elemede ve finalde, en başta seçilen şarkılar dışında başka bir şarkı seslendirilemez.
 5. Ön elemeler sonucu belirlenecek 10 finalist, final günü jüri ve dinleyiciler huzurunda yapılacak yarışmaya ve vakıf tarafından hazırlatılan yeni bir çocuk şarkısının stüdyo kayıtlarına katılmaya hak kazanacaktır.

 

 

Başvuru ve Katılım Şartları

 1. Bu yarışma sadece İzmir il ve ilçelerindeki okulları kapsamaktadır.
 2. Başvurular vakfımızın internet sitesi olan www.tcyov.org web adresindeki form doldurularak yapılacaktır. Bu formda, okulunun adı, yarışmacı öğrenci(ler)nin adı soyadı, sınıfı, seslendirmek üzere seçtikleri şarkı adları ve müzik öğretmeninin adı, velisinin adı ve telefonu ve iletişim telefonu bilgileri istenmektedir.
 3. Başvurunun ulaşmasını takiben şube yetkilileri, teyit için öğrenci ile temas kurup bir aday numarası bildirecektir. Aday numarası alındığında başvuru tamamlanmıştır.
 4. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2014, mesai saati sonuna kadardır.

 

İLETİŞİM:

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi adına, Sn. Hayati Çiftçi.

Tel: 0532 438 46 82, e-posta: hmaestro@gmail.com

 

Değerlendirme

Tüm değerlendirmeler yarışma jürisi tarafından aşağıdaki ölçütlere göre yapılacaktır:

 1. Şarkının ezgisel ve tartımsal olarak doğru seslendirilmesi (40 Puan)
 • Entonasyon (20 Puan): Ezginin notaya uygun, temiz olarak seslendirilmesi.
 • Tartım (20 Puan): Eserin doğru tartımla seslendirilmesi, esere girişlerde zamanlamanın doğru ve piyano eşliğiyle uyumlu olması.
 1. Sesin niteliği (25 Puan)

–  Sesin perde aralığı (10 Puan): Tiz ve pes seslerde rahatlık.

–  Sesin gürlüğü (10 Puan): Sesin volümünün yeterli olması, rezonans  kalitesi.

–  Sesin netliği (5 Puan): Ses renginin güzelliği.

 1. Yorum (25 Puan)

–  Nefesin doğru kullanılması (5 Puan): Nefesin müzik cümlelerinin sonuna kadar yetecek şekilde dengeli kullanılması, kelimelerin nefes ile bölünmemesi.

–  Şarkının içeriğinin anlaşılmış olması; kompozisyonun prozodisine uygun nüanslarla seslendirme ve kişisel katkıda bulunulabilme becerisi. (20 Puan)

 1. Sahne duruşu (10 Puan)

-Sahne üzerindeki iletişim. Selamlama.

Ödüller

İlk üç dereceyi paylaşan öğrencilere çeşitli armağanlar verilecektir.

Birincilik ödülü elektrikli piyano ve temel müzik eğitim programıdır.

Tüm finalistler, vakfımız tarafından hazırlatılan yeni bir çocuk şarkısının

stüdyo kaydına katılmaya hak kazanacaktır.

Bu kaydı içeren bir müzik CD’si, yarışma final kapanışında kendilerine

hediye edilecektir.

 

 

Yarışma Takvimi ve Yeri

 

Yarışma ön eleme ve final olarak iki aşamada yapılacaktır.

Ön eleme 21 Aralık 2014 Pazar günü saat 11.00’de, MÜZİKSEV Atatürk cad.

No:458 (Alsancak Garı Karşısı) adresinde yapılacaktır.

Ön eleme sonucunda on finalist belirlenecektir.

Final, 18 Ocak 2015 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Finalistlerin adları ve okulları, final tarihi ve diğer ayrıntılar vakfın internet

sitesinden ilan edilecektir.

 

 

Yarışma Jürisi:

Doç. Pınar UÇMAN KARAÇALI  DEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi

Doç. Ece SÖZER DEÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi  (Yarışma Piyanisti)

Dr. Esin UÇAL CANAKAY  DEÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi

Canan SEZGİN GEYLAN  İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı / Çocuk     Korosu Şefi

Hayati ÇİFTÇİ  İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Emekli Şefi

Mahmut SÖZER  Açık Yapım, Besteci / Müzik Yapımcısı

BAŞVURU FORMU