Çocuk Hakları Eğitimi

Çocuk Hakları Eğitimi
Çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek, çocuk hakları öğretimine yönelik etkinliklerle öğretmen adaylarının çocuk hakları eğitimine yönelik mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan “Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim” semineri Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yöneliktir.

Bu bağlamda, çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimini konuşmak, tartışmak ve yeni perspektifler ve uygulamalarla tanışmak amacıyla organize edilen seminer 25 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların ulaşım*, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup, seminer sonunda kapsamı ve seminer süresini gösterir “Katılım Belgesi” dağıtılacaktır.

Çocuk Hakları Eğitimi
25 Şubat – 1 Mart 2019
http://cocukhaklari.kku.edu.tr

Çocuk hakları ve çocuk hakları eğitimine ilişkin bilgi ve farkındalık gelişimlerini desteklemek, çocuk hakları öğretimine yönelik etkinliklerle öğretmen adaylarının çocuk hakları eğitimine yönelik mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilecek olan “Haklarını Öğrenir, Hakkıyla Öğretirim” semineri Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği bölümünde 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören lisans öğrencilerine yöneliktir.

YÜRÜTÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi Erdem HAREKET (Kırıkkale Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği)

ARAŞTIRMACI
Arş. Gör. Serhat ALTIOK (Kırıkkale Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi)

EĞİTMENLER
Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Hande ŞAHİN (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet KANDEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet KATRANCI (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL (Muş Alparslan Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Pelin TAŞKIN (Ankara Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Uğur ERSOY (Kırıkkale Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Volkan KUKUL(Amasya Üniversitesi)
Arş. Gör. Dr. Fatma TORUN (Adıyaman Üniversitesi)
REHBER VE GÖREVLİLER
Ali ŞAHİN (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi / 4. Sınıf)
Sezer ERDEM (Sınıf Öğretmenliği / 3. Sınıf)
Nida Melike DÜŞÜNÜR (Sınıf Öğretmenliği / 4. Sınıf)