ÇOCUK GÜVENLİK ŞİFRESİ

Proje Adı: ÇOCUK GÜVENLİK ŞİFRESİ

Proje Amacı: Prizler ve elektrikli araçlardan kaynaklanan çarpılmalara engel olmak.

Giriş:

Priz, elektrik enerjisiyle çalışan cihazları elektrik şebekesine irtibatlandırmak amacıyla kullanılan gereçtir. Birçok çeşidi vardır. Genelde evlerde topraklı priz kullanılır.

Topuz(2011); Elektrik çarpması; prizler ve elektrikli aletlerden kaynaklanan elektrik kaçakları, kablolarının kopması ya da direklere tırmanılması, yıldırım düşmesi ile ortaya çıkabilir.
Vücuttan geçen elektrik akımları yüksek voltajdaysa, şok, kalp durması, solunum durması, ölüm gibi sonuçlar doğurabilir.
Arı(2005); Yapılan araştırmalar sonucunda 40 volttan büyük gerilimlerin insan vücudu üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceği tespit edilmiştir. Oysaki evlerimizde bu gerilimlerden çok daha büyük gerilimler kullanılmaktadır.

Emekleyen ve yürüyen çocuklar için ilk cazip gelen şey elektrik prizleridir. Elindeki herhangi bir şeyi prize sokması veya elektrikli bir araca dokunması çok büyük tehlike demektir.

Anne ve babaların çocuklarının güvenliğini sağlama konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Çocuk güvenlik şifresi gibi güvenlik önlemleri alarak olabilecek kazalar önlenmiş olur.

Bu düşünceden hareketle çocuk güvenlik şifresi tasarlanmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda şifre sistemi kullanılmamıştır. Dolayısıyla böyle bir uygulama daha önce yapılmamış olup özgün bir çalışmadır.

Bu çalışmayı hazırlamamdaki hedefim; elektrikten çıkabilecek çarpılmaların ve yangınların önüne geçmek; Prizleri ve elektrikli ev aletlerini güvenli hale getirmektir.

Kullanılan Yöntem: Çalışmada gözlem yapma, araştırma ve deney yöntemleri kullanılmıştır.

Gerçekleştirilen faaliyetler:

1-Oluşturmayı düşündüğüm sistemin daha önce var olup olmadığını araştırdım.

2- Yaptığım çalışma hakkında veri topladım.

3-Modeli tasarladım ve taslağını çizdim.

4-Malzemeler tamamlandıktan sonra bir kutunun kapağında anahtarların geçebileceği dokuz delik açtım ve açtığım deliklere anahtarları bağladım. Bu anahtarlardan üç tanesini ters yerleştirdim. Bunlar ters anahtarlardır. Tüm tuşlara basılması halinde devreden elektriğin geçmemesi sağlanmış oldu. Daha sonra devreyi kurdum ve test ettim.

5-Sınıfımdaki arkadaşlarıma deneme çalışmaları yaptırarak şifremi bulmalarını istedim. Sonuç olarak şifremi bulamadılar. Devre tamamlanmadığı için elektrikli alet çalışmadı. Prize elektrik gitmedi.

Proje Bütçesi:

9 Anahtar: 13TL

Duy: 50 Kr

2 Metre Kablo:2TL

15 Fiş: 2,5 TL

Ampul: 25 Kr

2 Pil: 1,5 TL

Sıva Üstü Priz: 1,5 TL

Toplam: 21,25 TL

Proje Çalışmasının Takvimi:

1-30 Kasım 2011 Problem tespiti ve kaynak taraması

1-30 Aralık 2011 Malzeme temini ve projenin yapılması

1-16 Ocak 2012 Projenin test edilmesi ve tamamlanması

Sonuçlar:

Duvara monte edilen sistem ile şifre girilmediğinde priz ve elektrikli araç devre dışı kalacaktır.

Sonuçların Değerlendirilmesi:

Kullanışlı olması ve kazaları önlemede yetişkinlerin gözetiminde olmayan çocukların güvenliğini sağladığı için faydalı ve emniyetli bir sistemdir.

Kaynaklar: ARI S.(2005)Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım Bursa.

TOPUZ Ç.(2011) Yaşamımızdaki Elektrik

http://www.projeokulu.net

http://tr.wikipedia.org/wiki/priz

http://www.fenokulu.net