“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEK” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması

“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEK” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması Şartnamesi

Amaç:
Özel Mersin Gelecek Okulları tarafından organize edilen “Çocuk Gözüyle Gelecek” konulu
karikatür yarışmasıyla;
● İlkokul (3. ve 4. sınıf), Ortaokul ve Lise öğrencilerinin, gelecek algılarını ve
beklentilerini olumlu bakış açısıyla sergilemelerine olanak sağlamak,
● Geleceğe, çizginin düşünce ve mizaha dönüşmesi açısından karikatür gözüyle
bakılmasını sağlamak,
● Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini
geliştirmek,
● Karikatür sanatının yaygınlaşmasını sağlamak,
● Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve
çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak,
● Ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve estetik değerlerin oluşmasına katkı
sağlamak,
● Karikatür yarışmasıyla; hoşgörü, eleştirel düşünme, başkalarına saygı, bilginin yaşama
aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması kazanımlarına
katkı sağlamak,

KONU:
“Çocuk Gözüyle Gelecek” konusu işlenirken; çalışma kapsamı içinde aşağıdaki sorulardan
en az birine yanıt verilmelidir;
● Gelecekte yaşam (Barınma, beslenme)
● Neleri merak edecek, nasıl öğrenecek ve öğreteceğiz?
● Düşüncelerimizde hangi değişimler olacak ve nelere önem vereceğiz?
● Hangi işleri yapacağız, hangilerini unutacağız?
● Yeni iş alanlarımız ve geleceğin meslekleri neler olacak?
● Nelerle ve nerelere ulaşım sağlayacağız?
● Sanat alanındaki gelişmeler hangi noktalara varacak?
● İletişim ve üretim, araçlarının biçim ve ilişkileri nasıl gelişecek?
● Parayla ilişkiler ve yönetim biçimlerinde neler, nasıl değişecek?
● Nasıl görüneceğiz?

HEDEF KİTLE:
Resmi ve özel İlkokul (3., 4. sınıf), Ortaokul (5.,6.,7.,8.) ve Lise (9,10,11,12.) Sınıflarda
öğrenim gören tüm öğrenciler.

TEKNİK:
Teknik serbesttir. Yarışmacılar geleneksel yöntemlerin yanı sıra dijital
teknolojileri kullanarak oluşturdukları karikatürlerle de yarışmaya katılabilirler.

KATEGORİLER:
1. Kategori: 3-4. Sınıf (9-10 yaş)
2. Kategori: 5-6-7-8 ( 11-14 yaş arası)
3. Kategori: 9-10-11-12 (15-18 yaş arası)

KATILIM KOŞULLARI:
• Resmi ve özel okullarda öğrenim gören İlkokul (3-4. sınıf), Ortaokul (5-6-7-8) ve Lise
(9-10-11-12) öğrencileri katılabilir.
• Mersin ilindeki öğrencilerin, 15 Nisan 2017 Cumartesi günü ‘Çocuk Gözüyle
Gelecek’ konulu karikatür yarışmasındaki eserlerinin değerlendirilmeye alınması
için okulumuzda düzenlenen canlı performansa katılımı zorunludur (Saat: 10.00
12.30). Canlı performans dışı, okulumuza gönderilen eserler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
• Yarışmacılar birer adet karikatür ile başvuru yapabilirler.
• Yarışmaya katılacak eserler A4 boyutundan küçük, A3 boyutundan büyük olmamalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta
serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından
doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon,
özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği
takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Katılımcı yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz çalışmanın arkasına, sağ üst köşeye
yazılacaktır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve karikatürlerini katılım formu ile
birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.
• Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme
dışı tutulacaktır.
• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı
ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun
firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.
• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Özel Mersin Gelecek Okulları’na
verdiğini kabul eder. Buna bağlı olarak, gerek, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu,
gerekse, diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma,
işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum
haklar için Özel Mersin Gelecek Okulları’na izin/muvafakat name verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.
• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında
yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Özel Mersin Gelecek Okulları’na aittir.

YAPITLARIN TESLİMİ:
Yarışmacılar, rumuz oluşturacaklardır.
Rumuz, karikatürün arkasına sağ üst köşeye, katılım formunun konulacağı zarfın
üzerine ve kargo paketinin üzerine yazılacaktır.
Öğrenciler ilgili katılım formlarını doldurup zarfa koyacak ve kapatılan zarf üzerine sadece
rumuzlarını yazacaktır. Zarf, yarışmaya katılacak eserle birlikte postada zarar görmeyecek
şekilde ambalajlanacak, zarfın üzerine katılımcının rumuzu yazılarak aşağıdaki adrese
posta/kargo ile gönderecek veya elden teslim edilecektir:

Özel Mersin Gelecek Okulları Email: bilgi@gelecekkoleji.k12.tr
Merkez Mahallesi Eski Köy Caddesi No: 35 Mezitli / Mersin

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI:
• Yarışmaya gönderilen eserler Özel Mersin Gelecek Okulları tarafından oluşturulacak bir
ön “Seçici Kurul” tarafından değerlendirilecektir.
• Özel Mersin Gelecek Okulları’nın görevlendirdiği oy hakkı bulunmayan bir gözlemci
Seçici Kurul toplantılarında yer alır. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine
katkıda bulunur.

YARIŞMA JÜRİSİ:
Zeki UMAY Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi,
Mazlum Cabir ULUYOL Mersin Nevid Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni,
Beşir BAYAR Mersin Kargı Pınarı İmamhatip Ortaokulu Resim Öğretmeni.

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Lise, Ortaokul ve İlkokul kategorisinin her birinde ilk üçe giren öğrenciler aşağıdaki ödüllerle
ödüllendirileceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
1. 14 Nisan 2017 saat 17:00’ye kadar kurumumuza ulaşan eserler değerlendirmeye
alınacaktır.
2. 15 Nisan 2017 Cumartesi günü okulumuzda yapılacak olan Çocuk Gözüyle Gelecek
Konulu Karikatür Yarışması sonrası, Mersin içi canlı performansa katılan öğrencilerin
eserleri ayrı, yurt içi karikatür yarışmasının eserleri ayrı kategorilerde
değerlendirilecektir.
3. 17 – 22 Nisan Haftası yarışmada dereceye giren eserlerin eserleri internet sitemizden
yayınlanacaktır.
4. Yarışmada dereceye giren adaylar ödüllerini, kurumumuzun düzenlemiş olduğu 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenliğindeki ödül töreninde alacaklardır.

Yarışma Sekretaryası:
Sibel ASLANDOĞAN SÜRER : Görsel Sanatlar Öğretmeni
Tolga GENOĞLU : Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni
Havva Filiz TUĞRUL : PDR Öğretmeni

MÜRACAAT ADRESİ:
Özel Mersin Gelecek Okulları Email: bilgi@gelecekkoleji.k12.tr
Merkez Mahallesi Eski Köy Caddesi No: 35 Mezitli / Mersin
TEL: 0324 3585556

katılım formu
“ÇOCUK GÖZÜYLE GELECEK” Konulu Ulusal Karikatür Yarışması 1