Çocuk evi Mimarlık Yarışması

“Çocuk Evi” mimarisi, gıda sağlayarak, hijyen ve sağlık programları geliştirerek, pediatrik ve sosyal bakım randevuları düzenleyerek çocukların yetersiz beslenmesini önleyecek bir yer olacaktır.
Risk altındaki hastaları barındıracak ve koruyucu bakım ve beslenmedeki en iyi uygulamalar hakkında yerel aileleri bilgilendirecek toplum hemşireleri için eğitim sağlayacaktır.

Tasarım, gönüllülerden oluşan bir ekiple ve yararlanıcı topluluğun katılımıyla bir insani yardım programının parçası olarak oluşturulacaktır. Bu nedenle bazı özel inşaat gereksinimlerini karşılaması gerekir:
– yerel inşaata uyarlanabilen ve bu nedenle ağır makine veya
karmaşık ekipman kullanımını gerektirmeyen sürdürülebilir teknolojiler kullanılarak inşa edilmesi kolay olmalıdır;
– ekonomik/çevresel etkileri sınırlamak ve bölgeye gelir sağlamak için bölgede mevcut olan doğal ve/veya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılmalıdır;
– bulunduğu yerin sosyal ve kültürel ortamına entegre edilmelidir.

Mimari, tasarımcının fikrine bağlı olarak, tasarlanan alanlara bağımsız olarak karşılık gelmesi veya birbiriyle ilişkili olması gereken şu etkinliklere ev sahipliği yapmalıdır.

Kaira Looro Mimarlık Yarışması, gelişmekte olan ülkelerde yaşam koşullarını iyileştirmek için yeni yetenekleri keşfetmeyi ve insani amaçlı sürdürülebilir mimari modellerini benimsemeyi amaçlayan öğrencilere ve genç mimarlara açık bir tasarım yarışmasıdır. Prestijli mimarlık firmalarından oluşan uluslararası bir jüri tarafından seçilen kazananlara nakit ödüller, Staj ve inşaat hizmetleri verilmektedir.

Kırsal bir ortamda çocukların yetersiz beslenmesini önleme egzersizlerini yürütmek için sıcak ve misafirperver bir yer olarak bir “çocuk evi” öngörüyoruz. Bugünün çocukları yarının liderleridir. Onlara düzgün bir şekilde gelişme fırsatı vermek, daha iyi bir gelecek inşa etmek için çok önemlidir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: 5.000€ + İnşaat + Kengo Kuma’da Staj
2. Ödül: 2.000€ + Mario Cucinella Architects’da Staj
3. Ödül:
1.000€ + SBGA Blengini Ghirardelli’da Staj
2 Mansiyon Ödülü 100€
5 Özel Mansiyon
20 Finalist
20 İlk 50

www.kairalooro.com/competition_childrenhouse/tr_index.html