Çocuğun Renkli Dünyası Yarışması

Çocuğun Renkli Dünyası Yarışması

Yarışma Konusu:  “Çocuğun Renkli Dünyası”

Yarışmanın Amacı:
“Çocuk dostu kent, çocuğun gelecekte kentine sahip çıkan yetişkin bir birey olabilmesi için onun fiziksel ve sosyal gelişimini destekleyebilen özelliklere sahip olan kenttir.” (Arza Churchman)

 

Sürekli olarak büyüyen kentlerde yaşayan nüfus içinde çocukların oranı azımsanmayacak kadar fazladır. Oysa günümüzde ölçüsüz büyüyen kentler suç ve şiddet oranının her yıl daha da arttığı korku mekânları haline dönüşmektedir. Bunun önünü kesmek öncelikle kentleri güvenilir ve yaşanılır kılmaktan, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekten ve bunun için de öncelikle çocuk dostu kentleri inşa etmekten geçer.

Çocuğun, geleceğine sahip çıkan, kendine güvenen, sağlıklı bir birey olabilmesi için yaşadığı kentteki parklar, caddeler, bahçeler, yeşil alanlar, oyun alanları ve sokaklar aracılığıyla çevresini özümseyerek büyümesi, toplumdan soyutlanmadan diğer çocuklarla oynayarak mutlu olması ve çevresini izleyerek-gözlemleyerek kendisini geliştirmesi gerekmektedir. Bunun yolu da ona bu güveni verebilecek kentlerin mimarı olmaktan geçer.

Güvenli kentlerde kardeşçe, oyun oynayarak yetişen çocuklar çevrelerine daha güler yüzle bakabilmekte, huzurun, dostluğun, mutluluğun ve sevginin hâkim olduğu barışçıl bir toplumun ilk adımlarını atmaktadırlar.

Bu sebeple çocuklarımızın gözlerinden yansıyan renklerin, geleceğin toplumsal yapısının köşe taşlarını bize göstereceği düşüncesiyle bu yıl yarışmamızın konusunu “Çocuğun Renkli Dünyası” olarak belirledik.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yarışma Koşulları:
A-Katılım:

Yarışmamıza ilköğretim okulu öğrencileri en çok iki adet resimle katılabilirler. Katılan ürünler, daha önce ödül almamış olmalıdır. Katılım iki kategoride yapılacaktır;
1. İlköğretim Okulu 1. sınıftan itibaren 5. sınıfları da içeren birinci kategori
2. İlköğretim Okulu altı, yedi ve sekizinci sınıfları içeren ikinci kategori

B- Boyut ve Teknik:
Resimlerin boyama tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu kısa kenarı 30 cm., uzun kenarı 50 cm. olmalıdır. Resimlerin kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:
Birinci kategoride 50, ikinci kategoride 30 resim seçilecek (her sınıftan 10’ar adet); bu eser sahiplerine resim araç-gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Bu 80 resim dışında, sergilemeye değer görülen başka resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere özel anı belgesi, okullarına kültürel katkı belgesi verilecektir. Jüri, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

Teslim:
Resimlerin son teslim günü 1 Nisan 2011 Cuma günü saat: 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0212 251 49 00 no.lu telefona, 0212 251 94 14 no.lu faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.
Resimlerin arkasına katılan öğrencinin; Adı, Soyadı, Okulu, Sınıfı ile Resmin Adı ve Tekniği yazılacaktır.

Değerlendirme/Sergileme/Telif:
Seçici kurulun değerlendirme toplantısı 04 Nisan 2011 Pazartesi günü başlayacaktır. Sonuçlar, 21 Nisan 2011 Perşembe Günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası, Kemankeş Caddesi No: 31 Beyoğlu 34425 İstanbul adresinde sergileme ve ödül töreni ile birlikte açıklanacaktır. Sergi bir ay boyunca açık kalacaktır. Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici Kurul:
• Güzin Öner Alpaslan (Mimar – “M. O. İstanbul Büyükkent Şubesi Çocuk ve Mimarlık Atölyesi”)
• Seda Bildik (Yüksek Mimar)
• Gökhan Deniz (Ressam – Sanat Eğitmeni “Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği”)
• Aysel Durgun (Mimar)
• Ruhsar Kesenli (Ressam – Galatasaray Lisesi Resim Öğretmeni)
• Simla Sunay (Yüksek Mimar – Çocuk Kitapları Yazarı)
• Hülya Pekşen Yavuz (Mimar – “M. O. İstanbul Büyükkent Şubesi Çocuk ve Mimarlık Atölyesi”)

Geri Alma:
Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 3 Haziran 2011 tarihinden itibaren Haziran ayı sonuna kadar teslim edildikleri adresten alınabilir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar. Katılımcılara başarılar dileriz.

Başvuru:
Nilgün Uzun Uluocak
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad., No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,
Tel: (212) 251 49 00 Faks: (212) 251 94 14
cocukvemimarlik@mimarist.org • www.mimarist.org