Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Sempozyumu

Bernard Van Leer Vakfı desteği ile 2012 yılından beri Beyoğlu’nda Kültür Kenti Vakfı tarafından Beyoğlu Belediyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında hayata geçirilen “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Projesi” 11 Aralık 2014 günü düzenlenecek olan uluslararası bir sempozyumla ilk dönemini tamamlıyor.
Çocuğa karşı şiddeti önlemede sorumlu ebeveynlik yöntemlerine dikkat çekmek amacıyla Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi hükümet temsilcileri, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyum; çocuğa karşı şiddetin yıkıcı etkilerinin önüne geçmek, karar alıcı mekanizmalarla işbirliği yapmak ve çocuk hakları için disiplinler arası bir arayışa olanak sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Küçük grup çalışmalarıyla desteklenecek sempozyum oturumlarında gerek kamusal alanda çalışan profesyoneller gerekse sivil toplum kuruluşlarının ve akademi dünyasının temsilcileri interaktif tartışma ortamına dahil olacaklardır.
Bu organizasyonla, Türkiye’de çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde başta aile destek programları olmak üzere geliştirilen yöntemler detaylı bir çalışmayla masaya yatırılarak çocuklarımıza erken çocukluk dönemlerinden itibaren koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarıyla desteklenen, güven ve huzur dolu ortamlar yaratmanın yolları araştırılacaktır.

Sempozyum hakkında daha detaylı bilgi için: +90 212 444 0 495 / 121