CoBioTech 2016 Proje Çağrısı

CoBioTech, Avrupa ülkeleri Biyoteknoloji alanında güçlü araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında desteklenen bir ERA-NET projesidir. Proje çağrısına en az 3 farklı ülkeden 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Projeye, farklı ülkeleden bölgesel veya ulusal bazda araştırmalara destek veren kuruluşlar katılmaktadır. Projede, Türkiye’yi TÜBİTAK temsil etmektedir.

CoBioTech 2016 Proje Çağrısı 01 Aralık 2016 tarihi itibari ile açılmıştır. Uluslararası proje ön başvurularının www.cobiotech.eu adresi üzerinden 02 Mart 2017 Brüksel saati ile 12.00’a kadar yapılması gerekmektedir. Türkiye’den katılan firmaların ise proje ön kayıt başvusurusunu 06 Mart 2017 Türkiye saati ile 17.30’a kadar Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi PRODİS eteydeb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden TÜBİTAK’a yapması gerekmektedir

Kimler başvurabilir:

Programa başvuracak Türk ortaklar sadece SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNDEKİ ÖZEL SEKTÖR FİRMALARI olabilmektedir.
Üniversiteler ve araştırma kuruluşları programa projedeki giderlerini kendileri finanse etmek koşuluyla başvuruda bulunabilirler; TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na başvuruda bulunamazlar. Ancak, üniversiteler ve araştırma kuruluşları TÜBİTAK’ın 1509-Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen firmaların projelerinde, danışmanlık/hizmet alımı yapılan kurum/kuruluş olarak yer alabilirler.

 

Çağrı ile ilgili dokümanlar:

Çağrı duyurusu

Başvuru Kılavuzu

Proje ön başvuru örnek formu

Ortak arama için Cordis (http://cordis.europa.eu/home_en.html) ve EEN (Enterprise Europe Network) partner search tool (http://een.ec.europa.eu) adresi kullanılabilir.

 

İletişim için:

TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)
Dilek Şahin, Bilimsel Programlar Uzmanı
E-mail: dilek.sahin@tubitak.gov.tr

Tel:+90 312 298 18 42