Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Hadis Yarışması
Çizgilerle Hadisleri Anlatım Yarışması

Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen bu
yarışma ile Türk Millî Eğitim Sistemi’nin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda, Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayatını ve örnek
ahlakını öğrencilere tanıtarak günümüzdeki sorunlara hadisler ışığında
çözümler aratmaktır.

HEDEF KİTLE
Ortaöğretim; 9-10-11-12. Sınıf Öğrencileri (Türkiye Cumhuriyeti’nde ki Tüm Özel ve Resmi Ortaöğretim Kurumları( Lise)

YARIŞMA ŞARTLARI
• Yarışmaya gönderilecek eserler yalnızca yukarıda belirtilen 40 adet
seçili hadisin konusunu içermelidir.

• Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordinatörlüğünde
yapılacak olan Çizgilerle Hadislerin Anlatılması Yarışmasına; Türkiye
Cumhuriyeti’nde ki tüm resmi ve özel orta öğretim kurumlarında (
Liselerde) öğrenim gören öğrenciler katılabilir.

• Okullar en fazla 5’er adet çizim ile başvuru yapabilirler. Her yarışmacı
ise sadece bir eserle katılabilir(resim, karikatür, vb).

• Yarışmaya katılacak eserler (35 x 50) cm boyutunda olmalıdır.
Eserler siyah paspartu(5’er cm genişliğinde) yapılarak teslim
edilmelidir. Farklı boyutlarda, paspartusuz ya da farklı renk paspartulu
eserler incelemeye alınmayacaktır.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve
malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
– Balon tekniğini kullanmak serbesttir. Balonlarda konuşmalara
yer verilebilir ancak hadisin kendisi kesinlikle metin olarak
yazılmayacaktır.
– Hadisin metni resim kısmında kesinlikle yer almayacaktır.
– Katılımcılar yarışmaya bir danışman öğretmenle hazırlanacak ve
yarışma başvuru formuna danışman öğretmen bilgileri
yazılacaktır.

• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya
çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser
sahibine aittir.

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada
ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya
katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa
bile ödülü geri alınır.

• Gönderim ücreti katılımcıya aittir.

• Katılımcının, şartnamedeki başvuru formunu okunaklı bir yazıyla
doldurarak eserinin arka sol alt köşesine yapıştırması gerekmektedir.

• Yarışmacıların eserlerinin son katılım tarihinden önce belirtilen adrese
mutlaka ulaşmış olması gerekmektedir. Olası gecikmelerden
kurumumuz sorumlu değildir.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu
değildir. Yarışmacıların eserlerini zarar görmemesi adına iki mukavva
karton arasında göndermesi gerekmektedir.

• Üzerinde isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar
değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden,
sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan,
alay, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan
eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmaya katılan eserler, Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip
Lisesi tarafından tuzlayunusemreihl.meb.k12.tr adresi üzerinden ticari
olmayan amaçlarla(eser sahibinin izniyle) eğitim/tanıtım vb.
faaliyetlerinde kullanılabilir.

• Yarışma ve sosyal etkinlik sonucu ortaya çıkan katılımcı eserlerinin
telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahibinin izniyle basım, yayın ve
paylaşımı yapılabilir.

• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.
– Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göredir ve ücretsizdir.
– Engelli öğrencilerin yarışmaya katılımlarının sağlanması için her tür
kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından
alınacaktır.
– Katılımcılar yarışmaya katıldıkları eserlerin tümüyle kendilerine ait
olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Ödül kazanan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanların elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri
alınacaktır.
– Eserler, sahibinin izni olmaksızın basılamaz,
yayımlanamaz, paylaşılamaz ve sergilenemez. Telif hakları ile ilgili tüm
işlemler 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ile 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun
olarak yürütülür. Ancak, gerekli durumlarda sosyal etkinlik izni veren
ilgili birim veya etkinliği düzenleyen kişi/kurum/kuruluş bu eserleri
muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Eserlerin Son Teslim Tarihi 14.04.2023

Başvuru Yeri:
Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
Telefon: 0216 423 52 82 Faks: 0216 423 50 50
Adres: Mimar Sinan Mahallesi Şekerpınar Caddesi Askeri Alan Sonu
No: 23 Tuzla/İstanbul
NOT: 14.04.2023 tarihine kadar eserlerin Tuzla Yunus Emre Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
(tuzlayunusemrelisesi@gmail.com)

AÇIKLAMALAR
– Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına göre
yapılmalıdır.
– Yarışmanın ödüle hak kazanan ilk üçe giren öğrenci listeleri 18
Nisan 2023 salı günü Tuzla Yunus Emre Anadolu İmam Hatip
Lisesi internet sitesinden yayınlanacaktır.
– Ödüller; öğrenci velilerinin IBAN numaralarına Tuzla Nikâh
Sarayı’nda yapılacak olan Hadis Yarışması Finali’nden
(27/04/2023) sonra yatırılacaktır.
– Yarışma konusu olarak seçilen Hadisler, Kütüb-i Sitte’deki
Hadislerden seçilmiştir.
– Yarışma, Tuzla Belediyesi- Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve
Tuzla Müftülüğü işbirliğinde gerçekleştirilmektedir.
– Ödül törenine katılmak isteyen eser sahipleri kurumumuzun
misafiri olarak (2 kişiye kadar), ilçemiz Asım Kibar Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 1 gece (26 Nisan
gecesi) ağırlanacaktır. Ulaşım ücreti ve özel harcamalar
katılımcılara ait olacaktır.
– Yarışma sonucuna yapılacak itirazların sonuç açıklandıktan
sonraki 5(beş) iş günü içerisinde yapılması, itiraz için ek’te yer
alan itiraz formunun doldurulması ve okul müdürlüğüne
gönderilmesi gerekmektedir. İtirazın geçerli olması halinde jüri
tarafından gerekli inceleme yapılıp, 10 (on) iş günü içinde itiraz
sahibine geri bildirim yapılacaktır.

KONUSU
1. HADİS: “Yemeğin bereketi yemekten önce elleri, yemekten
sonra da elleri ve ağzı yıkamaktır” (Tirmizi, Etimme)

2. HADİS: “Üç kişi bir arada iken, diğerini bırakıp ikisi
fısıldaşmasın.” (Buhârî, İsti’zân 45; Müslim, Selâm 36; Ayrıca
bk. Ebû Dâvud, Edeb 24; İbni Mâce, Edeb 50)

3. HADİS: “Nerede kolaylık (naziklik ve yumuşaklık) varsa, orada
güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir.”
(Müslim, Birr 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 10)

4. HADİS: “Elbise giydiğiniz ve abdest aldığınız zaman sağ tarafınız
ile başlayınız.” [İbn Mâce – Tirmizî – Ebû Dâvûd – Ahmed b.
Hanbel

5. HADİS: “Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra
Allah ona merhamet edip seni (o şeyle)imtihan eder.”
(Tirmizî, Sıfatü”l-kıyâme, 54)

6. HADİS: “(Mümin) kardeşine tebessüm etmen sadakadır. İyiliği
emredip kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybeden
kimseye yol göstermen sadakadır. Yoldan taş, diken gibi şeyleri
kaldırıp atman da senin için sadakadır. (Tirmizî, Birr, 36)

7. HADİS: “İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn
Mâce, Ruhûn, 4)

8. HADİS: “Ara bozmak için lâf götürüp getiren kimse cennet’e
giremez.” (Buharî, “Edeb”, 50; Müslim, “İman”, 45)

9. HADİS: “Herhangi birinizin iplerini alıp dağa gitmesi ve sırtına
bir bağ odun yüklenip getirerek onu satması ve Allah’ın bu
sebeple onun yüzsuyunu koruması, verseler de vermeseler de
insanlardan bir şeyler dilenmesinden çok hayırlıdır.” (Buhârî,
Zekât 50, 53; Büyû‘ 15, Müsâkât 13. Ayrıca bk. Nesâî, Zekât 85;
İbni Mâce, Zekât 25)

10. HADİS: “İnsanların en kârlısı, ömrü uzun, ameli güzel olandır.”
(Tirmizi, Zühd 21,22)
11. HADİS: “Müslüman bir kişi bir ağaç diker veya ekin eker de
ondan insan, hayvan veya kuş yerse, bu yenen şey kıyamete
kadar o kimseye sadakadır.” (bk. Müslim, Musakat, 10)

12. HADİS: “Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı altıdır:
Karşılaştığın zaman selâm ver, seni dâvet ederse icâbet et,
senden nasihat isterse nasihat et, aksırınca Allâh’a hamdederse
‘yerhamukellâh’ de, hastalandığında onu ziyâret et, öldüğü
zaman cenazesinin ardından git.” (Müslim, Selâm, 5)

13. HADİS: “İnsanlar bir tarağın dişleri gibi birbirine denktirler.”
(İbn Hanbel, 5, 411)

14. “Birbirinize kin tutmayınız, hased etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve
ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları, kardeş olunuz. Bir
Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk etmesi helâl
değildir.” (Buhârî, Edeb 57, 58, 62; Müslim, Birr 23, 24, 28, 30-
32. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 47; Tirmizî, Birr 24; İbni Mâce,
Duâ 5)

15. HADİS: “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.” (Buharî, elEdebu’l-müfred, hd. no 112 (Ahlakî Hadisler, 1,125))

16. HADİS: “Hiçbir kul kıyamet gününde ömrünü nerede
tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler yaptığından, malını nerede
kazanıp nerede harcadığından, vücudunu nerede yıprattığından
sorulmadıkça bulunduğu yerden kıpırdayamaz.” (Tirmizi,
Kıyamet 1)

17. HADİS: “(Abdullah b. Amir anlatıyor:) Bir gün Resülullah (s.a.v.)
bizim evimizde otururken annem ‘Gel, sana bir şey vereceğim!’
diye beni çağırdı. Resülullah (s.a.v.) anneme ‘Ona ne vermeyi
düşünüyorsun?’ diye sordu. Annem de ‘Hurma vereceğim.’
dedi. Bunun üzerine Resülullah (s.a.v.), ‘Aman dikkat et! Eğer
ona bir şey vermemiş olsaydın, senin için bir yalan yazılacaktı.’
buyurdu.” (Eba Davad, Edeb, 80)

18. HADİS: “(Rubeyyi’ bnt. Muavviz anlatıyor:) Biz aşure orucunu
tutardık, çocuklarımıza da tuttururduk. Oruçlu çocuklarımıza
boyalı yünden oyuncaklar yapardık. Biri acıkıp yemek isteyerek
ağlayınca iftar vakti olana kadar oyalanması için ona bu
oyuncakları verirdik.” (Buhari, Savm, 41)

19. HADİS: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu
rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse
misafirine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden
kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!” (Buhârî, Nikâh 80,
Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Îmân 74, 75. Ayrıca bk. Ebû
Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Kıyâmet 50; İbni Mâce, Edeb 4)

20. HADİS: “Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece
beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla orta
parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi. (Buhârî, Talâk
25, Edeb 24. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 123; Tirmizî, Birr 14)

21. HADİS: “Kalbinde minicik kibir olan cennete giremez.( Müslim,
Îmân 147. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 26; Tirmizî, Birr 61)

22. HADİS: “Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem
dokunmaz.” ( Buhari, Cihad, 16. Tirmizi, Fezâilu’l-Cihad, 7.
Nesai, Cihad, 9)

23. HADİS: “Kıyamet gününde müminin terazisinde güzel ahlaktan
daha ağır gelecek hiçbir şey yoktur.” (Tirmizi, Birr, 62.)

24. HADİS: “Kardeşine güler yüz göstermek kadar da olsa hiçbir
iyiliği küçümseme.” (Müslim, Birr, 144. Tirmizi, Birr, 45)

25. HADİS: “Müminler bir vücut gibidir.” (Müslim, Birr, 66. Buhari,
Edeb, 27.)

26. HADİS: “İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz:
Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda,
nöbet tutarak geçiren göz.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12)

27. HADİS: “Kıyametin koptuğunu görseniz ve elinizde bir fidan
bulunsa onu dikiniz.” (Buhari, el-Edebül-Müfred,168)

28. HADİS: “ İşçiye ücretini, (alnının) teri kurumadan veriniz.” (İbn
Mâce, Ruhûn, 4)

29. HADİS: “ İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün
vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat
edin! O, kalptir.” (Buhârî, Îmân, 39; Müslim, Müsâkât, 107)

30. HADİS: “Hediyeleşin. Çünkü hediye, gönülden kini, nefreti
söküp atar.” (T2130 Tirmizî, Velâ, 6)

31. HADİS: “İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet
etmez.” (B7376 Buhârî, Tevhîd, 2; M6030 Müslim, Fedâil, 66)

32. HADİS: “İnsan ölünce şu üçü dışında amelleri (nin sevabı) kesilir:
Sadaka-i câriye (faydası devam eden hayır), faydalanılan ilim,
arkasından dua eden hayırlı evlât.” (M4223 Müslim, Vasiyye, 14)
33. HADİS: “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin, yaptığı işi en iyi şekilde
yapmasmdan memnun kalır.” (Taberânî, el-Mu’cermil-Evsat,
1/275)

34. HADİS: “Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi
davrananlarınızdır.” (İbn Mâce, Nikâh, 50)

35. HADİS: “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları
tevbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

36. HADİS: “Kim, üç kız çocuğu bakıp, büyütür ve onları güzel
terbiye eder, onları evlendirir ve onlara ihsanda bulunursa,
onun için Cennet vardır.” (Ebû Dâvud, Edeb, 130, Hadis no:
5147, V, 355)

37. HADİS: “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan
yirmi yedi derece daha faziletlidir.”
(Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249. Ayrıca bk. Nesâî, İmâmet
42; İbni Mâce, Mesâcid 16)

38. HADİS: “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için
isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik
yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey
bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye
kadar ona dua edin.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 38)

39. HADİS: “Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.” (Buhârî,
Müsâkât, 9; Müslim, Selam, 153)

40. HADİS: “Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı
namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekâtla gelir. Ancak dünyada
iken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş,
berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. (İhlâl ettiği
bu hakların karşılığı olarak) iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine
verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği
insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra
da cehenneme atılır.” (Müslim, Birr ve sıla, 59)