Çizgi İzleyen Robot Yarışması

ODÜ TBMYO ELEKTRONİK VE OTOMASYON ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT YARIŞMASI KURALLARI

1) Amaç
Belirlenen parkurları çizgileri takip ederek en kısa sürede tamamlamaktır.

2) Pist

Pist uzunluğu toplam 29,2 metredir.
Bir adet Başlangıç/Bitiş çizgisi bulunmaktadır. Başlangıç ve bitiş çizgileri arası 1 metredir.
Pist bir ana yoldan oluşmaktadır.
Pist içinde bir tane köprü vardır, eğimi 15 derecedir.
Dönüşlerin yarıçapı 40 cm’dir.
Pist üzerinde takip edilecek olan çizgi eni 20 mm’dir.

3) Yarışmacı sayısı kaç olursa olsun tek bir yarışma olacaktır. Yarışma günüyle ilgili program ayrıntıları en az bir gün önceden web sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Duyurulan yerde ve saatte bütün yarışmacılar hazır olmak zorundadır.

4) Yarışma

Her araç sırayla yarışır, bu sıra yarışmacıların bizzat katılacağı kura ile belirlenir. Kuraya katılmayan yarışmacı sıra ile ilgili bir hak iddia edemez.
Araçlar pistte bir tur atarlar.
Yarış başlangıç çizgisinden başlar ve biter.
Yarışın başlangıcı ve bitişi yoldan 1 cm yukarıda bulunan algılayıcıların görmesi ile olacaktır.
Mola veya bakım tamir zamanı verilmez.
Yarışma zamana karşı yapılacak ve süre pist üzerindeki süreölçer ile tutulacaktır.
Kronometrenin başlama ve bitişi sensörler vasıtasıyla sağlanacaktır.
Robot pistten çıktığında, çıktığı yerden piste tekrar konulur, bu arada süre işlemeye devam eder. Üçüncü kez pistten çıktığında ise diskalifiye edilir.
Robot pisti tamamen terk etmediği sürece robota müdahale edilemez. Bu hak yalnızca hakemler tarafından verilebilir ve bu işlem de 5 saniye ceza ile değerlendirilir.
5) Diğer Kurallar

Her bir robota numara verilir.
Yarışma sadece Ordu ve Giresun illeri ve ilçelerindeki katılımcılara açıktır. Diğer illerden katılım mümkün değildir.
Her yarışmacı 1 adet robotla katılabilir.
Her yarışmacı robotuna Türkçe bir isim veya Türkçe bir kısaltma isim vermek zorundadır.
İhtilafa düşülen bütün konularda hakem heyetinin kararı geçerli olacaktır.
18 yaşından küçük yarışmacılar velilerinden yarışmaya katılmalarına izin verdiklerini gösteren dilekçe getireceklerdir. Dilekçede velinin kimlik ve iletişim bilgileri ile imzası mutlaka bulunacaktır.
Yarışmaya başvurular bireysel yapılacaktır.
Her seviyede öğrenci veya sivil yarışmaya başvurabilir.
Robotlar yarışmacının kendisi tarafından yapılmış olmalıdır.
Başvuru sırasında robotun kısa tanıtımı, adı, fotoğrafı ve yarışmacının kendisini tanıtan (kısa özgeçmiş, kimlik bilgileri vb) bilgilerin yer aldığı bir dosya sunulmalıdır.
Yola kalıcı bir iz veya işaret bırakılamaz, zarar verilemez.
Araçlar piste ve izleyicilere zarar vermeyecek herhangi bir enerji kaynağı kullanabilirler.
6) Değerlendirme

Robotlar, yarışı tamamlama ve aldığı ceza sürelerine göre sıralanacaktır. Puan eşitliğinde ceza puanı daha az olan araç diğerine göre önceliklidir.

Yarışma Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü durumlarda kuralları değiştirme hakkına sahiptir. Bütün yarışmacılar ve velileri bu durumu en baştan kabul etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi & Başvuru
Başvuru Tarihleri : 1 Mart 2013 ile 31 Mart 2013 tarihleri arasında.
Yarışma Tarihi : 10 Nisan 2013
Yarışma Yeri : ODÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Akyazı Mahallesi ORDU)

Yarışma Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu Başkanı Yrd.Doç.Dr. Veli TÜRKMENOĞLU
Koordinatör Öğr.Gör. Reşit AKDAĞ
Sekretarya Öğr.Gör. Özer ŞENYURT
Sekretarya Öğr.Gör. Necati TAŞKIN
Düzenleme Kurulu Üyesi Öğr.Gör. Mustafa MUTLU
Düzenleme Kurulu Üyesi Öğr.Gör. Mustafa KARA
Düzenleme Kurulu Üyesi Öğr.Gör. Ahmet TURAN
Düzenleme Kurulu Üyesi Öğr.Gör. İdris SANCAKTAR

Ordu Üniversitesi
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Akyazı Mahallesi 52200 ORDU/TÜRKİYE
tbmyo@odu.edu.tr