ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) YARIŞMASI

UMUT VAKFI

28 EYLÜL 2012

 BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ

“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA : YAŞAMA HAK TANIYIN”

ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) YARIŞMASI
KONU

“ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON)” yarışmasının konusu  “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın” olarak belirlenmiştir.

AMAÇ

Umut Vakfı, Animasyon Sanatının  toplumsal iletişimdeki gücünden ve olanaklarından yararlanarak, artan bireysel silahlanmanın olası neden, sonuç ve tehlikelerini irdeleyerek toplumsal boyutuna dikkat çekmek, düşündürücü, tespit edici, vurgulayıcı görüntüleri kullanarak kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmeyi hedeflemektedir.

Yarışma; Barışın önce iki insan arasında başlayarak topluma yayılabileceği mesajını, bireysel silahlanmayla oluşan şiddetin aksine bireysel silahsızlanmanın barışçıl görüntüleriyle topluma verebilmeyi amaçlamaktadır. Yarışmaya katılan eserlerin görsel medyada ve Umut Vakfı etkinliklerinde yayınlaması suretiyle toplumda sorunla ilgili duyarlılık oluşturmak ve konuya sahip çıkılması teşvik edilecektir.
KATILIM

1.    Her katılımcı yarışmaya, 2011 ve 2012 yıllarında yapılmış ve daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış eserlerle katılabilir.

2.    Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri ve Umut Vakfı çalışanları ve birinci derece yakınları dışında konuya ilgi duyan tüm amatör ve profesyonellere açıktır .

3.    Yarışmaya katılacak kişiler, konuyu ifade etme biçimlerine uygun her türlü çizgi film tekniğini kullanmakta serbesttirler. Filmler sesli veya sessiz olabilir.

4.    Yarışmaya katılacak eserlerin süresi 3 dakikadan fazla olamaz.

5.    Filmler, gösterime hazır iki DVD kopya olarak ekli form ve özgeçmiş ile birlikte zarf içerisinde teslim edilmelidir.  Kopyaların her medyada çalışabilir olmasına özen gösterilecek olup DVD göndermeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.    Filmin en son karesinde aşağıdaki ibare okunabilir ve görülebilir biçimde, 10 saniye süre ile yer almalıdır.

28 EYLÜL 2012
BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ
“BİREYSEL SİLAHSIZLANMA : YAŞAMA HAK TANIYIN”
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) YARIŞMASI
UMUT VAKFI
www.umut.org.tr
Tel : 0212 – 337 29 93

7.    Filmde jenerik mutlaka yer almalıdır ve gösterim süresi 5 saniyeden fazla olmamalıdır.

8.    Katılımcının, yarışmaya katılmak için başvuru formunu doldurmuş ve özgeçmişini eklemiş olması gereklidir. Başvuru formu ve özgeçmişi olmayan araştırmalar değerlendirilmeye alınmaz.

9.    Umut Vakfı, ödül çekini, başvuru formunda belirtilen katılımcıya takdim eder. Yerine bir başkasına teslim edilmez.

10.    Birden fazla kişinin eseri olan çalışmalar da yarışmaya katılabilir. Eser  sahiplerinin birden fazla olması durumunda:

•    Bunun belirtilmesi ve eserin tüm sahiplerinin başvuru formunu çoğaltarak imzalamaları zorunludur. Her katılımcı özgeçmişini de başvuru formuna eklemelidir.

•    Ortaklaşa çalışma(lar)ın ödüle hak kazanması durumunda, ödül çeki, çalışma ekibi tarafından başvuru formunda belirlenmiş kişi adına düzenlenir.

•    Verilen ödül ve bedeli katılımcılar arasında kendilerince paylaştırılır. Bu konuda Umut Vakfı’nın hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.

11.    Yarışmaya kişisel ya da ekip başvuruları olabileceği gibi, kurum ve kuruluşlar da katılabilir ve aday gösterebilir. Kurum ve kuruluşlar, gösterdikleri adayın rızasını bildiren bir yazıyı başvurularına eklemelidir.

TESLİM ALMA MERKEZİ

Başvuru ve katılımcı eserlerinin son teslim tarihi 15 Ağustos 2012, Çarşamba günü saat 17:30’a kadardır. Başvurular, Umut Vakfı Yıldız Posta Cad. 48/9, Esentepe-İstanbul adresinde Umut Vakfı Yarışma Sekreteryası tarafından tutanak karşılığı kabul edilecektir. Başvuru formu imzalı olmayan eserler kabul edilmez. Teslimat ve iade nakliye bedellerinin tamamı katılımcıya aittir.
SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla)

Turgut AKAÇIK, Reklam ve Kısa Film Animasyon Yönetmeni
Dr.Ayhan Akcan, Psikiyatrist, Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Nazire Dedeman Çağatay, Umut Vakfı Kurucu Başkanı
Ali Murat Erkorkmaz, Mimar, Yazar, Ressam-Animatör, Müzisyen ve Yazılım Uzmanı
Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı
Berat İLK, Canlandıranlar Derneği Başkanı, Yapımcı, Yönetmen, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve E.A.Ü.G.S.F. Çizgi Film Bölümü Öğretim Görevlisi
Doç. Fethi Kaba, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film (Animasyon) Bölüm Başkanı
Işıl Özgentürk , Yazar, Film Yönetmeni
Emre Senan, Grafik Tasarımcı
DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak katılıcımların eserlerini belirlenecek kriterlere göre değerlendirecek ve ödül alanları belirleyecektir.

Yarışmaya katılan eserler Seçici Kurul değerlendirmesinden önce Umut Vakfı Yönetim Kurulu tarafından ön elemeye tabi tutulabilir. Umut Vakfı Yarışmaya katılmasını uygun görmediği eserler bakımından gerekçe göstermek zorunda değildir.

Ödüle layık eser  bulunup bulunmaması  Seçici Kurulu Üyeleri’nin takdirindedir.

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü         5.000 TL

İkincilik Ödülü         3.000 TL

Üçüncülük Ödülü     2.000 TL
ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan eserlerin sahiplerine ödülleri, 2012 Eylül  aynın son haftasında düzenlenecek Ödül Töreni’nde sunulacaktır.
TELİF HAKKI

Yarışma sonunda ödül alan ve gösterime değer bulunan eserler, yapımcı /telif hakkını devralan sıfatıyla Umut Vakfı’nın olacaktır. Umut Vakfı ödül alan ve gösterilmeye değer bulunan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme, medyada yayınlama hakkına ayrıca bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır.

Katılımcı, (sinema eserinde yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo yazarı ve diyalog yazarı ve canlandırma tekniği ile yapılmış sinema eserinde animatör de dahil olmak üzere) yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle eser sahibi olduğunu, eser sahiplerini temsil ettiğini ve bu eser nedeniyle 3. kişilerin 5846 sayılı FSEK ve diğer yasalardan kaynaklanabilecek isteklerinin tek ve mutlak muhatabının kendisi olduğunu, esere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluğun da tümüyle kendisine ait olduğunu, sayılan hususlara ilişkin olarak Umut Vakfı’nın herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını (ve eser sahibinin kendisine rücu hakkının saklı tutulduğunu) kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül kazanan ve gösterime değer bulunan eser veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen eserlerden biri olarak yayınlanması hakkı öncelikle Umut Vakfı’nındır. Umut Vakfı ödül verilen eseri Vakıf yayını olarak yayınlama hakkına sahiptir. Söz konusu eser sahipleri FSEK’dan kaynaklanan mali haklarını, işleme hakkını, coğaltma hakkını, yayma hakkını, temsil hakkını, dijital iletimde dahil olmak üzere işaret ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma yayın, umuma iletim ve üçcüncü kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi sağlamak suretiyle umuma iletim hakkını, meslek birliklerine devrettiği tüm mali hakları saklı kalmak kaydı ile yer, sayı ve içerik itibariyle  ve süre bakımından sınırsız olarak Umut Vakfına devretmişlerdir. Bu şartnamede yazılı koşullar bakımından saptanan mali hakların devrine dair bu şartname ayrıca eserle ilgili hakların devri bakımından yetki belgesi olarak kabul edilmiştir.

Umut Vakfı, adı geçen eserleri, tüm etkinliklerinde kullanabileceği gibi eserin içeriğini kısmen veya tamamen kullanma veya  etkinliklerinde işlenmiş eser olarak değerlendirme ve kullanma hakkına da sahiptir.
DİĞER HUSUSLAR

Yarışmaya katılan kişiler yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır.

Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde, Katılımcı ile Umut Vakfı arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda, Seçici Kurul hakemlik yapacaktır. Anlaşmazlıkların halinde Seçici Kurul yetkilidir.

Yarışmaya katılacaklara başarılar dileriz.

YARIŞMA SEKRETERYASI

Tel  : 0212 337 29 93

Adres  : Umut Vakfı, Yıldız Posta Cad. No:48/9 Esentepe, İSTANBUL

E-posta  : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin