CITY OF THE FUTURE WİTH STEM (Stemle Geleceğin Şehri) eTwinning Projesi

eTwinning Projesi
eTwinning Projesi

Türkiye, Azerbaycan, Yunanistan, Romanya, Karadağ, Gürcistan, Ürdün, Portekiz olmak üzere 8 ülke 22  ortakla yürütülen Cıty Of The Future With Stem ( Stemle Geleceğin Şehri) eTwinning projesiyle öğrencilere  21. yy becerileri kazandırılması hedeflenmiştir. Öğrenciler proje  süresince 4 ana konuyu STEM yaklaşımıyla çalışarak problem çözme, eleştirel düşünme, üretme, işbirliği gibi beceriler edinmektedir. 8 ülkeden 22 okulun öğrenci ile yapılan webinarlarda, öğrenciler birbirleriyle tanışarak farklı kültürler tanıma fırsatı buldular. web 2 araçlarını kullanarak teknolojiyi etkili ve doğru kullandılar.

 

 

eTwinning Projesi
eTwinning Projesi