ÇİM ADAM ÖDÜLLERİ

KÜLTURÇEV 2. “ÇİM ADAM ÖDÜLLERİ” AÇIKLANDI

     *ÇİM ADAM ÖDÜLÜ HES’LERE YÖNELİK AÇIKLAMALARI NEDENİYLE TARKAN’A VERİLDİ
     *MAMAK ÇÖPLÜĞÜ DÖNÜŞÜM SANTRALİYLE ITC YÖNETİMİ, “YEŞİL HABER –
YEŞİL EKRANLA ”İLE NTV TELEVİZYONU, ORGANİK TARIMI TEŞVİK
NEDENİYLE ÇANKAYA BELEDİYESİ, ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA
YENİMAHALE BELEDİYESİ, “DERELERİN KARDEŞLİĞİ” VE “ANADOLU’YU
VERMİYORUZ” DİYEN ÇEVRE PLATFORMLARI VE “DOĞA İÇİN ÇAL”
GURUBUNU ORGANİZE EDEN AĞACIM. NET İNTERNET SİTESİ, ÇEVRE
SORUNLARINA YÖNELİK AKTİF ÇALIŞMA YÜRÜTEN ELEKTİRİK
MÜHENDİSLERİ ODASI DİĞER ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLDÜ
Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (Külturçev) “ Çim Adam Ödülleri’nin
ikincisi Hidro Elektrik Santraller konusunda sanatçı duyarlılığı gösteren Türk Pop
Müziği’nin Uluslararası starı Tarkan Tevetoğlu ile Dilovası’nın kimyasal kirliliğini
boyutunu araştırıp, toplumla paylaşan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Onur Hamzaoğlu layık görüldü.
Ayrıca Mamak çöplüğü dönüşüm santraliyle ITC firması Yönetimi, “Yeşil Haber’le
NTV televizyonu organik tarımı teşvik nedeniyle Çankaya Belediyesi, çevre
düzenleme çalışmalarıyla Yenimahalle Belediyesi , “Derelerin Kardeşliği” ve
“Anadolu’yu vermiyoruz” diyen çevre platformları ve “Doğa için çal” gurubunu
organize eden ağacım. net internet sitesi, çevre sorunlarına yönelik aktif çalışma
yürüten Elektrik Mühendisleri Odası ödüle layık görüldü.
Kültürçev Yönetim Kurulu’nca yapılan değerlendirme sonucu ödüle layık görülen kişi
ve kuruluşlar ile ödül alma gerekçeleri şöyle:
Rize’de Ovit Yaylası’nda düzenlenen şenliklerde Yaklaşık 30 bin kişiyi coşturan
Tarkan, HES ‘ lere karşı çıkarken, ‘Derelerimize sonuna kadar sahip çıkacağız’ dedi.
Yaklaşık 30 bin kişi izlediği konserde dünyaca ünlü mega star Tarkan, “ Bu toprakları
bize dedelerimiz bıraktı, yok ettirmeyeceğiz. Derelerimize onuna kadar sahip
çıkacağız. Turizme evet, Hidroelektrik santrallerine hayır diyoruz” dedi. Bu arada
Kastamonu Loç Vadisi ile ilgili karara sevinenler arasında Tarkan da vardı. Sanatçı
Twitter’da şu sözlere yer verdi: “Yeni yılın ilk günlerinde Loç Vadisi ile ilgili aldığım
müjdeli haber beni çok sevindirdi. Mahkeme, Loç Vadisi’nde yapılması planlanan
HES projesi için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Evrensel adalet vicdanının sesini
dinledi ve Loç kurtuldu. Darısı, Allianoi, Hasankeyf ve kurtulmayı bekleyen bütün
doğal güzelliklerimizin, kültürel miraslarımızın başına… İyi seneler…” Yukarda ki
haberler de görüldüğü üzere Dünya’ca ünlü sanatçı Tarkan’ın çevreye olan
duyarlılığını sanatçı duyarlılığı ile bütünleştirerek topluma çevreyle ilgili önemli uyarı
içeren mesajlar vermesi nedeniyle “ Çim Adam Ödülü” ne layık gördük.
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı olan, yıllardır
Dilovası’nda sanayiden kaynaklanan kirlilik, kanser vakalarındaki artış ve
nedenleriyle ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, geçtiğimiz yıl yaptığı
açıklamada bu ilçede anne sütünde ve yeni doğmuş bebeklerin dışkılarında bile ağır
metaller olduğunu söylemişti.
Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (Külturçev) Tel: 0 (312) 432 41 82- web: www.kulturcev.org e-mail: [email protected]
Halkı ilgilendiren bu gerçeği bilim adamı dürüstlüğü ile kamuoyu ile paylaştığı için Dr.
Onur Hamzaoğlu “Çim Adam Ödül”üne layık görüldü.
Ankara’nın uzun zamandır kanayan yarası olan Mamak Çöplüğü ’nü Ankara
Büyükşehir Belediyesi’nden devir aldıktan sonra örnek bir işletmecilikle alandan
enerji üretip satan, seralarda ve açık alanda organik sebze ve meyve yetiştiren, katı
atıkları ayırıp ekonomiye yeniden kazandıran ITC firmasının Türkiye yönetimi ödüle
layık görüldü.
Çevre ile ilgili her türlü toplumsal tepkiye oda sorumluluğu içinde yerinde ve
zamanında destek verdiği, kamuoyunu çeşitli toplantılarla bilinçlendirdiği için Elektrik
Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Ramazan Pektaş, ödüle layık görüldü.
Yaptığı kampanya sonucu ” Doğa İçin Çal “diyerek yaptığı çalışmayla Türkiye’nin dört
bir yanından gençleri aynı şarkıyı söyletmesi ve Ağaçlar: Net’in çevrecilik konusunda
örnek bir site olması nedeniyle Ağaçlar Net ödüle layık görüldü.
Diğer ödüller… Mücavir alan sınırları içinde ki köyleri belediye işbirliği ile organik
tarıma teşvik edip, elde edilen ürünleri pazarlayarak örnek belediyecilik sergilemesi
nedeniyle, Çankaya Belediyesi’ni,
Çevre Projeleri ile yeni rekreasyon alanları kazandırarak, halka soluk alacakları yeni
alanlar armağan eden Yenimahalle Belediyesi’ni, Doğa’ya ve çevreye aykırı projelere
karşı yerellerin sesini ülke düzeyinde birleştiren ve toplumsal duyarlılık oluşturan
“Derelerin Kardeşliği” ve “Anadolu’yu vermiyoruz” diyen Çevre Platformlarını NTV
Haber Kanalını “ Yeşil Haber” ve “ Yeşil Ekran” kuşaklarını Tesislerinde
gerçekleştirdiği yağmur suyu depolama ve arıtma sistemiyle kullanılabilir su
kazanımını sağladığı için Burak Alüminyumu Ödüle layık gördük
Ödüllerin amacı ve anlamı:
İlki geçen yıl verilen “Çim Adam Ödülleri’nin amacı, çevreye duyarlı kişi, kurum ve
kuruluşları ödüllendirerek, onları teşvik etmek böylece de toplumu çevreye duyarlı
kılmak ve toplumu haber yoluyla bilgilendiren Çevre Alan Gazeteciliğini de teşvik
etmektir.
Çevre kavramını insan odaklı olarak gören derneğimiz, ,insan ile çevresi arasında ki
ilişkiyi insan için doğa felsefesiyle insanın yararına ele almaktadır. İnsanı çevresinden
soyutlayarak ele alınmayacağını savunan derneğimiz bu nedenle de Çevre
Gazeteciliği kavramına özel önem vermektedir.
“Çim Adam Ödülü” n de ki espri “Çim Adam’ın insanla doğa arasında ki ilişkinin
somut bir örneği, benzetmesi olmasıdır. Sulandıkça büyüyen çimler, cansız insan
siluetine hayat akıtmakta ve onu adeta canlandırmaktadır. Geçen yıl “Çim Adam
Ödülü ”nü Çere ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu aldı. Ayrıca Kanal
B “ Gökkuşağı” programı ile çeşitli belediyeler ve haber ajansları da bu ödüle layık
görüldü.
Bilginize
Ali Tarık Hatipoğlu
Külturçev Başkanı