Çılgın Projeler Konferansı

Çılgın Projeler Konferansı, İstanbul, 26-27 Ekim 2013

Çılgın Projeleri Durdurun: Çözüm Yeşil Dönüşüm

Scroll down for English.

Balkan ülkelerinde halen etkisini hissettiren 2008 Küresel Krizi’ne karşı, bölgedeki hükümetler çevresel açıdan yıkıcı olan çılgın projelere sığındı. Koruma altındaki bölgelerde altın madenciliğine verilen izinler, inşa edilen ya da edilmek üzere olan nükleer santraller, Boğaz’ın yanına açılması planlanan yeni kanal, milyonlarca ağacı katleden 3. bir köprünün inşası; sadece planlandığı değil, aynı zamanda Kanal İstanbul Projesi’nde olduğu gibi komşu ülkelerdeki, halihazırda kırılgan olan ekosistem üzerindeki baskıyı daha da yoğunlaştırmakta.

“Ne pahasına olursa olsun büyüme” anlayışı, bir başka deyişle, kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamalar günümüzde toplumların esenliğine en büyük tehditlerden biridir. Oysa, hükümetler, vatandaşlarına yaşamları üzerinde önemli etkileri olacak bu projelerin karar alma süreçlerine katılım hakkı tanımıyor. Son zamanlarda, teknokratik kalkınmacı gündemin yükselişi demokratik süreçlerin aşındığı bir ortamda gerçekleşiyor. Oysa yaygın bilinen gerçek şu ki; sürdürülebilir bir ekonomik büyüme demokrasinin eksik olduğu bir ortamda sağlanamaz.

Bu iki günlük konferansta, Türkiye ve Güney Avrupa ülkelerindeki “gereksiz” ve “empoze” edilmiş projelerin bir dökümünü çıkaracağız, bu projelere karşı yürütülen mücadelelerde edinilmiş deneyimleri paylaşacağız. Karar alma süreçlerinde katılımcılığı arttırmanın olası yollarını tartışıp, yerel ekolojik hareketleri nasıl güçlü kılabiliriz sorusu üzerine fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun dışında kısa görüşlü ekonomik büyüme odaklı uygulamaların tek seçenek olmadığını, doğa ve toplumla barışık Yeşil Dönüşüm politikalarının ekonomik büyüme ve istihdam yaratabilme kapasitesi açısından izlenen politikalardan ne derece üstün olduğunu göstereceğiz.
Konferans yeşil alternatifin geleceğini tartışmak üzere uzmanları, politikacıları ve Türkiye içinden ve bölgeden bu tür projelere karşı çalışma yürüten aktivistleri bir araya getirecek.

Konferans dili Türkçe’dir, İngilizce’den simültane tercüme yapılacaktır.
Konferasımız ücretsiz olup, herkesin katılımına açıktır.
Ön kayıt gerekmemektedir. Salonun kapasitesiyle katılım sınırlıdır.

Yunan Yeşil Enstitüsü ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından organize edilmiştir.

Detaylı bilgi için: Asena Ulus (TR) [email protected]
Venetia Chatzi (GR) [email protected]

Stop Pharonic Projects: Green Transformation is the solution

In response to the Global Crisis of 2008, which is still taking its toll especially in Balkan countries, governments in the region have resorted to plans for pharaonic projects which are environmentally destructive. From allowing gold-mining in protected areas to building nuclear power plants, from digging another channel next to the Bosphorus to constructing a 3rd Bridge over the Bosphorus at the expense of millions of trees, these projects clearly put enormous strains on the already fragile ecosystems, not only in the country where these projects will take place but in neighbouring countries as well, as is the case with Canal Istanbul Project.

Development-at-all-costs, in other words, short-sighted economic-growth oriented policies are one of the biggest threats to the well-being of societies today. Yet, governments deny the rights of citizens to participate in the decision-making process in the planning of these projects which have substantial consequences in peoples’ lives. Nowadays, the technocratic “developmentalist” agenda and the lack of democracy go hand in hand. But it has been widely documented that the economic growth cannot be sustained in the absence of democracy.

In a two-day conference, we will outline the “unnecessary” and “imposed” projects in Turkey and in Southern European countries and share experiences gathered in movements against these projects. Also, we will discuss possible ways to increase public participation in the decision-making processes and exchange ideas on how to strengthen environmental grass-roots movements. We will demonstrate that the short-sighted economic-growth oriented policies are not the only option and Green Transformation policies are superior not only in their capacity to grow the economy and employment but also in their respect for nature and society.

The conference will gather experts, academics, politicians as well as activists from local popular movements together against pharaonic projects in Turkey and Europe to discuss the green way forward.

Conference language is Turkish and there will be simultaneous translation to English.

Organized by
Green Thought Association in collaboration with Green Institute, Greece.

INFO: Asena Ulus (TR) [email protected]
Venetia Chatzi (GR) [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin