CHP İstanbul Öykü Yarışması Başladı

İSTANBUL
ÖYKÜ YARIŞMASI:
KORONA GÜNLERİNDE UMUT

AMAÇ
Öykü yarışmasının amacı geleceğe dair belirsizliğin ve karamsarlığın arttığı pandemi döneminde insanlığı her türlü kötülük ve olumsuzluk karşısında ayakta tutan umudu edebiyat yoluyla daha fazla insana ulaştırmak; hayatı yeniden yeşertecek öyküleri edebiyatımızla ve okuyucularla buluşturmaktır.

Alıştığımız hayattan farklı bir hayatı yaşamak zorunda kaldığımız bu günlerde insanlarla aramıza mesafe koyarken yarına olan umutlarımızı arttırmak, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak ve zamanımızı daha anlamlı
daha faydalı hale getirmektir.

Öykü ödüllerimiz pandemi günlerinde büyük bir fedakârlıkla görev yapan tüm sağlık emekçilerimize adanmıştır.

KONU
Korona günlerinde umut. Salgın döneminde dayanışmayı, paylaşmayı, sevgiyi ve gelecek güzel günler umudunu sesleyen öyküler.

KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışmacılar yalnızca 1 (bir) öykü ile yarışmaya katılabilirler.

2- Öyküler daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.

3- Yarışmaya gönderilen öykülerin telif ve hukuki sorumluluğu yazarına aittir.

4- Öyküler, A4 kâğıt boyutunda, 12 punto, kenar boşlukları 2,5 cm, Times New Roman karakterinde, word sayfası, 10000 (On bin)- 12000 (on iki bin) karakter arası, ıslak imzalı ve 5 nüsha olacaktır.

5- CHP İstanbul İl Başkanlığı, yarışmaya gönderilen öykülerden oluşan bir kitap hazırlama ve yayımlama hakkını saklı tutar.

6- Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Ortaklaşa yazılan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- Jüri üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.

9- Yarışmaya 18 yaşından büyük olmak şartıyla İstanbul’da yaşayan herkes katılabilecektir.

ESERLERİN TESLİMİ
Öyküler, iki ayrı zarfı içeren tek bir büyük zarfa gönderilecektir. Birinci zarfta 5 nüshadan oluşan öykü bulunacaktır. Öykünün her bir sayfasının sağ üst köşesinde rakamlar ya da sözcükten oluşan 6 haneli bir rumuz
bulunacaktır.

İkinci zarfın üzerinde de aynı rumuz bulunacak; içinde ise yazarın kimlik ve iletişim bilgileri ile özgeçmişi bulunacaktır.
Öyküler, yukarıda belirtilen şartlara uygun biçimde aşağıda yazılı bulunan adrese “Öykü Yarışması” adıyla gönderilecektir.
Adres: CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI, Bereketzade Mahallesi, Okçu Musa Caddesi, Şişhane, No:11, Beyoğlu, İstanbul
Başvurular, 4 Mayıs 2020 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020 tarihinde son bulacaktır.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜL TÖRENİ

1. Yarışma sonuçları en geç 25 Eylül 2020 tarihinde basın yayın yoluyla duyurulacaktır.

2. Ödüller, 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek törenle sahiplerine sunulacaktır. Tören günü ve saati ileri bir tarihte duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Dereceye giren ilk üç esere “CHP İstanbul Öykü Ödülü” takdim edilecektir.
Ödüle değer görülen öyküler ayrıca kitaplaştırılacaktır.

Birinciye 100 kitap
İkinciye 75 kitap
Üçüncüye 50 kitap

Başarı Ödülü’ne değer görülenlere ise 10’ar kitap hediye edilecektir.
Ödüller, Yayıncılar Kooperatifi Kadıköy Şubesi’nden teslim alınacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Doğan HIZLAN
Adnan ÖZYALÇINER
Prof.Dr Jale PARLA
Bakı ASİLTÜRK
İbrahim DİZMAN
Levent Turhan GÜMÜŞ
Ahmet BOZKURT