CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU TARAFINDAN LOGO TASARIMI VE SLOGAN YARIŞMASI

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU
LOGO TASARIMI VE SLOGAN YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. İşyurtları Kurumu
İşyurtları Kurumu, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara bir
meslek öğretmek veya var olan mesleklerini geliştirmek; atıl işgücünü üretime
kazandırmak; işyurdu faaliyetlerinden elde edilen gelir ve sağlanan tasarrufla da
ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Endüstri ürünleri, elişi ürünleri, tarım ve hayvancılık¸ ürünleri, inşaat ve onarım
işleri, hizmet sektörü¸ ve uygulamalı sosyal tesis işletmeciliği ana işkolları olmak
üzere 180’den fazla işkolunda faaliyet göstermektedir.

2. Yarışmanın Adı
Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu Logo Tasarımı ve Slogan
Yarışması

3. Yarışma Amacı
Bu yarışma ile, İşyurtları Kurumunun kurumsal kimliğini yansıtacak; sloganıyla
birlikte işlevsel nitelikte, özgün, estetik, akılda kalıcı ve anlamlı yeni bir logo
oluşturulması amaçlanmaktadır.

4. Yarışmanın Duyurulması
Yarışma; İşyurtları Kurumu Resmi Web sitesi (www.iydb.adalet.gov.tr), internet,
basın, yayın kuruluşları aracılığıyla ve ilgili yerlere asılacak afişlerle
duyurulacaktır.

5. Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi : 30 Nisan 2019
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 15 Mayıs 2019
Dereceye giren logonun açıklanması: 17 Mayıs 2019
Sonuçlar www.iydb.adalet.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

6. Katılım Koşulları

Katılım ücretsizdir. Yarışma, jüri üyeleri ve birinci derecedeki yakınları
dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara, öğrencilere, kamu
kurumlarının, özel kurum ve kuruluşların katılımına açıktır.

Her katılımcı sınırsız sayıda eser ile katılabilir.

Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup, daha önce başka
yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile
yayımlanmamış olması, ayrıca diğer kurum ve kuruluşları
çağrıştırmayacak ayırt edici özellikte olması gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tasarımcılar, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Yarışma katılımcısı tasarımcılar
kurumsal logo tasarımı ve slogan yarışmasına katılımlarından dolayı her
hangi bir katılım ücreti ödemeyecek ve herhangi bir katılım ücreti talep
edemeyecektir.

Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili
mevzuat gereğince yarışmaya gönderilen eserinin/eserlerinin seçilmiş
olsa da olmasa da çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve
yayımlanma haklarının kullanımı için Ceza İnfaz Kurumları ile
Tutukevleri İşyurtları Kurumuna izin/muvafakatname verdiğini kabul
etmiş sayılacaktır.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni
kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini; seçilmiş veya seçilmemiş tüm eserleri için herhangi
bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.

Seçici Kurul tarafından, kopya olduğu veya bu şartnamede belirtilen diğer
özelliklere sahip olmadığı anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül
verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda
idarenin yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilecektir.

Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda
ise, tasarım sahiplerinden her birinin tüm hakları saklı olmak üzere,
yalnızca birinin temsilci olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Katılımcının reşit olmaması durumunda, yasal temsilcisinin yazılı izninin
sunulması gerekmektedir.

Katılımcıların eserlerinin değerlendirmeye alınması için ‘Ceza İnfaz
Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu “Logo Tasarımı ve Slogan
Yarışması Katılım Formu” nu ıslak imza ile eksiksiz doldurup eserle
birlikte başvuru adresine göndermesi gerekmektedir. Aynı zamanda
şartnamenin tüm sayfalarının ıslak imza ile imzalanması gerekmektedir.

Katılımcılar logo ve slogan için birlikte katılabilir veya sadece biri için
katılabilir.

Jüri, logo ve tasarımları farklı kişilerden seçmesi halinde, logo ve slogan
için birlikte belirlenen ödülün yarısı verilir.

Ödüller
Birincilik (Logo ve slogan) Ödülü: 10.000 TL
Sadece Logo Ödülü: 5000 TL
Sadece Slogan Ödülü: 5000 TL

http://iydb.adalet.gov.tr