Çevrimiçi STEM Dersleri Başlıyor

Adobe Connect sistemi üzerinden çevrimiçi etkileşim ve mesleki deneyim paylaşımına
dayalı Çevrimiçi STEM Dersleri öncelikle STEM Lider Öğretmen Mesleki Gelişim Programını
başarıyla bitirmiş olan öğretmenlerimize yöneliktir. Ancak her dersin kendine özgü kabul
şartları içerisinde tüm öğretmen ve öğretmen adaylarımızı ilgileri dahilindeki derslere önkayıt
yaptırmak üzere davet etmekteyiz. Tüm derslerin ortak bazı noktaları şu şekildedir:

– Ders kontenjanı 15 öğretmen ya da öğretmen adayı ile sınırlıdır.
– Her ders 7 hafta boyunca bir saat çevrimiçi ortamda canlı olarak yürütülmektedir.
– Derslere devam zorunluluğu vardır.
– Dersler kayıt edilmekte ve dönem boyunca tekrar izleyebilmeniz için erişiminize açık
kalmaktadır.
– Belirli bir dönemde en fazla bir derse kayıt olabilirsiniz.
– Her dersin bir bitirme projesi vardır.
– Dersleri başarıyla bitiren öğretmen ya da öğretmen adaylarına BAUSTEM tarafından
ilgili dersin Bitirme Belgesi verilmektedir.
– Derslerin yüksek lisans kredisi olarak sayılabilmesi konusunda Bahçeşehir Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsüne başvurulmalıdır.
– Ders ücreti 400 ₺’dir.

Kayıt formunu doldurduktan sonra eğer dersin ön şartlarını sağlıyor ve kontenjan dahilinde ön
kaydınızı kabul edebiliyor isek size e-posta ile ulaşacağız. Lütfen iletişim bilgilerinizin eksiksiz
olduğunu kontrol ediniz.

Başvuru için: https://inteach.org/ileri-stem-egitimi sayfasını ziyaret ediniz.

Matematik Dersinde Blok Tabanlı Kodlama Uygulamaları
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Salı 20.30-21-30
Öğretim görevlisi/Uzman: Hakan Ataş

Dersin Ön Koşulları:
– STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak
veya
– “Kodlama eğitiminin matematik öğretiminize neler katabileceğini düşünüyorsunuz?”
sorusuna cevap olarak 150-300 sözcük arası bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
Bilgisayar bilimi ile matematik arasındaki ilişkiyi yakalamak
Öğrencilerin matematik öğrenme motivasyonunu artırmak
Zenginleştirilmiş matematik öğrenme deneyimleri tasarlamak

Dersin Akışı:

Tarih Ders İçeriği
1 Ekim Blok Tabanlı Programlara Giriş, Temel Kodlama Kavramları
8 Ekim Algoritma Nedir? Meşhur Algoritmalar
15 Ekim Sayı Teorisi ve Kodlama
22 Ekim Geometrik İlişkiler, Sanat ve Matematik
5 Kasım Kompütasyonel Sanat
12 Ekim Kodlama ile Matematik Derslerini Zenginleştirmek
19 Kasım Bitirme Projesi Değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Bir sınıf düzeyinde, belirli bir konuya ait matematik kazanımları ile bilgisayar bilimini bir
araya getiren bir uygulama ve bu uygulamayı içeren ders planını tasarlamak.

STEM Eğitiminde Tasarı Geometri
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Perşembe 20.00-21.00
Öğretim görevlisi/Uzman: Uğur Mert

Dersin Ön Koşulları:
– Bu ders ortaokul ve lisede matematik dersine giren öğretmenler ya da eğitim fakültesi 3. veya 4. sınıfa
giden matematik öğretmenliği adaylarına yöneliktir. Özellikle öğrencilerine mühendislik formasyonu ve
teknik çizim becerilerini kazandırmak isteyen öğretmenlere önerilmektedir.

Dersin Amaçları:
Öklid aksiyomları ve temel geometri çizimlerinin ölçüsüz cetvel ve pergelle çizme mantıkları
Dijital araçlarla aynı çizimlerin yapılması ve ilgili problemlerin çözümleri

Dersin Akışı:

Tarih Ders İçeriği
3 Ekim
Öklid Geometrisine Genel Bakış
A/B Serisi Kapıt Oranları ve Rasyonel Sayılarla Altın Oran Arasındaki İlişki
10 Ekim Altın dikdörtgen ve Altın Orana Farklı bir Bakış
Nokta, Doğru ve ilgili Çizimler
17 Ekim Çemberler İle İlgili Çizim ve Problemler
Doğru Parçasını Bölme ve İrrasyonel Sayılar
24 Ekim Açı Çizimleri ve İlgili Problemler
Projeksiyon
31 Ekim Çokgenler ve Problemler
Perspektifler
7 Kasım
Değişik Pergel Tasarımları ve Sınıf İçi Etkinliklerin Oluşturulması
Geogebra ile Tasarı Geometri Etkinliklerinin Oluşturulması
14 Kasım Bitirme Projesi Değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Bir sınıf düzeyinde belirli bir konuya ait kazanımların tasarı geometri ile bir araya getirildiği bir
uygulama ve bu uygulamayı içeren ders planı tasarlamak.

LabStar ile Veri Toplama ve Veri Analizi
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Çarşamba 20.00-21.00
Öğretim görevlisi/Uzman: Senem Süral

Dersin Ön Koşulları:
– STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak
veya
– Veri toplamanın bilimsel sorgulama ve matematiksel modelleme açısından önemini tartışınız, varsa
bu şekilde yapmış olduğunuz bir çalışmayı anlattığınız en fazla 250 sözcüklük bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
LabStar & inTeach Lab aracılığıyla veri toplama ve veri analizi yapabilmek
LabStar’ın sahip olduğu sensörleri ve çalışma prensiplerini tanımak
LabStar’ın sınıf içi uygulamalarını hem basit hem de derinliği olan çalışmalarla örneklemek
LabStar kullanarak STEM ders planları ve sınıf içi etkinlikler oluşturmak
LabStar ile veri toplama ve analizi sonucunda bir matematiksel model oluşturabilmek ve bu modeli
yorumlamak

Dersin Akışı:
Tarih Ders İçeriği
2 Ekim Veri Toplamanın Bilimsel Yöntemdeki Yeri, Eğitime Yansımaları ve LabStar & inTeach Lab
9 Ekim LabStar Hareket Sensörü
16 Ekim LabStar Sıcaklık Sensörü
23 Ekim LabStar Akselerometre Sensörü
30 Ekim LabStar Toprak-Nem Sensörü
6 Kasım LabStar Manyetik Alan Sensörü
13 Kasım Bitirme Projesi Değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
LabStar ile bir STEM ders planı veya deney föyü tasarımı:
7 hafta boyunca edinilen kazanımlarla LabStar kullanılarak matematik ve fen grubu derslerinden (fen
bilgisi, fizik, kimya, biyoloji) birini merkeze alan bir STEM ders planı veya bir ders için deney föyü
hazırlanacak. Yöntemi gösteren anlatımlar, görseller, akış diyagramları, modeller vb. bilgiler STEM ders
planı veya deney föyü basamaklarının ilgili kısımlarında detaylandırılacak.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Nitelikli STEM Eğitimi
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Pazartesi 18.30-19.30
Öğretim görevlisi/Uzman: Dr. Ahmet Aydemir

Dersin Ön Koşulları:
– Ekim-Kasım 18 döneminde açılan “STEM Eğitiminde Çevre Uygulamaları” dersini almış olmak
veya
– STEM Lideri Öğretmeni unvanına sahip olmak
veya
– Eğitimde sürdürülebilirlik konusu üzerine 250 sözcüklük bir yazı yazınız

Dersin Amaçları:
Sürdürülebilir kalkınma konseptini farklı perspektiflerden tanımlayabilme
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin (BM SH) toplum ve dünyaya katkılarını anlatabilme
BM SKH’ni eğitim ve ders içeriğine adapte edebilme
BM SKH doğrultusunda ülke ve dünya sorunlarına çözüm önerileri getirebilme
Nitelikli eğitim (SKH 4) kapsamında eğitimde kalite, kapsayıcılık ve erişilebilirliği artırabilme

Dersin Akışı:

Tarih Ders İçeriği
1 Ekim Birleşmiş Milletler, UNITAR ve CIFAL
8 Ekim BM SKH: Ekonomik Gelişim
15 Ekim BM SKH: Sosyal Kapsayıcılık
22 Ekim BM SKH: Yönetim ve Şehir Planlama, Sürdürülebilir Çevre
29 Ekim Nitelikli STEM Eğitimi
5 Kasım BM SKH Projesi Hakkında Dönütler
12 Kasım Bitirme Projesi Değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Ulusal ve uluslararası kaynak ve veri kullanımının teşvik edildiği, BM SKH temasında hazırlanan bir STEM
ders planı hazırlamak.

Fen Odaklı STEM Uygulamaları
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Çarşamba 20.00-21.00
Öğretim görevlisi/Uzman: Değer Eren Sırdaş

Dersin Ön Koşulları:
– STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak
veya
– Halen okuttuğunuz sınıf seviyesini de belirttiğiniz özgeçmişiniz ve bu dersten beklentinizi, daha
önceden gerçekleştirdiğiniz fen odaklı STEM uygulamalarınızı içeren 250 sözcüklük bir yazı yazınız.
– Derse katılacak öğrencilerin LEGO Mindstorms Education EV3 setini her ders sırasında yanında
bulundurması ve bilgisayarlarında LEGO Mindstorms Education EV3 yazılımının yüklü olması
gerekmektedir.

Dersin Amaçları:
STEM bakış açısı ile temel fen konularında uygulamalar tasarlayabilme
STEM bakış açısı ile fen dersi kazanımlarına yönelik etkinlik geliştirme.
Ders planlaması aşamasında farklı kaynaklar kullanma ve gösterme.
STEM ders uygulamalarıyla hazır set ve ya atık malzemeler kullanarak günlük yaşamda karşımıza
çıkan problemlere çözüm geliştirme.

Dersin Akışı:

Tarih Ders İçeriği
2 Ekim Robot nedir, LEGO Mindstorm EV3 Donanım ve Yazılımının Anlatılması
9 Ekim Sürati Tanıyalım
16 Ekim Gücü Tanıyalım
23 Ekim Dolaşım Sistemi-Bisiklete Binme / Amiral Battı
30 Ekim Makaslı Merdiven
6 Kasım Gripper/ Proje Ödevi Hakkında Dönütler
13 Kasım Bitirme Projesi Değerlendirmeleri

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Ulusal ve uluslararası kaynak ve veri kullanımının teşvik edildiği, Fen Odaklı STEM dersi işleyişi konu
temasında hazırlanan bir STEM ders planı hazırlamak.

STEM Öğretmenleri İçin Teknoloji
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Perşembe 20.00-21.00
Öğretim görevlisi/Uzman: Neslihan Er Amuce

Dersin Ön Koşulları:
– STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak
veya
– Aşağıdaki sorulardan birini cevaplayan 250 sözcüklük bir yazı yazınız.
1. STEM eğitiminde teknolojinin hangi aşamalarda ve nasıl kullanılabileceğini bir örnekle açıklayınız.
2. “Derslerinizde kullandığınız teknolojiler (simülasyonlar, dijital kaynaklar, iletişim ve iş birliği araçları vb.) nelerdir? Bu teknolojilerin dersinizde nasıl bir etki yarattığını düşünüyorsunuz?”

Dersin Amaçları:
STEM+A çerçevesi içinde teknolojinin rolünü kavramak
Dijital araçların STEM çemgisi içinde farklı aşamalarda kullanımını keşfetmek
Eğitimciler için dijital ürün geliştirme araçlarını tanımak
Hesaplamalı düşünme becerilerinin gelişimi için kodlama araçlarını tanımak
Komut, sıralama, döngü, koşul kavramlarını tanıma
Bir probleme çözüm olabilecek basit bir algoritma oluşturmak
Oluşturulan algoritmayı kodlamak

Dersin Akışı:

Tarih Ders İçeriği
3 Ekim STEM’de Teknolojinin Rolü, ISTE Standartları ve Dijital Okur-Yazarlık
10 Ekim Eğitim Teknolojilerinin Gelişimi ve Teorik Alt Yapısı
17 Ekim Dijital Ürün Geliştirme Araçları, Dijital Araçların STEM Derslerindeki Yeri
31 Ekim Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçekliğin STEM Derslerinde Kullanımı
7 Kasım Hesaplamalı Düşünme ve Kodlama,Temel Kodlama Kavramları ve Kodlama Araçları
14 Kasım Blok Tabanlı Kodlama Uygulaması
21 Kasım Robotik Setlerle Kodlama Örnekleri, Değerlendirme

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Ders sonu bitirme raporu olarak katılımcılardan belirledikleri bir sınıf seviyesi ve ünite için teknoloji uygulamaları ile
zenginleştirilmiş bir ders planı hazırlamaları beklenmektedir. Ders/ünite planlarında BAUSTEM ders planı şablonu
kullanılmalıdır. Buna ek olarak aşağıdaki noktalar açıklanmalıdır.
– Bu sınıf seviyesi, ünite ve kazanımların seçilmesindeki gerekçeler
– Kullanılan dijital araçların hangi boyutlarda sürece ve hedeflere katkı sunduğu
– Ünite planında yer alan dijital araçların en az birinin öğretmen tarafından oluşturulması (dijital öykü,
animasyon, eğitsel video, algoritma, Scratch programı, örnek kodlar vb.)

Okul Öncesi Dönemde STEM Eğitimi: Sürdürülebilirlik ve Çevre Sorunları
Ders dönemi: Ekim – Kasım 2019 Gün ve saat: Pazartesi 18.30-19.30
Öğretim görevlisi/Uzman: Tuğba Abanoz

Dersin Ön Koşulları:
– STEM lider öğretmen unvanına sahip olmak
veya
– Şu ana kadar sorumlu olduğunuz yaş grupları ile deneyimlerinizi paylaştığınız özgeçmişiniz ve bu dersten
beklentinizi, daha önceden okul öncesi eğitim grupları ile gerçekleştirdiğiniz fen eğitimi çalışmalarınızı ve STEM
uygulamalarınızı içeren 250 sözcüklük bir yazı yazınız.

Dersin Amaçları:
Bu ders okul öncesi dönemde STEM eğitimini sınıflarında uygulamak isteyen okul öncesi öğretmenlerine;
STEM eğitimine yönelik derinlemesine bir bakış açısı kazandırma,
Yüksek kalitede bir STEM eğitim programının hangi özellikleri içerdiğinin farkında olma,
Okul öncesi dönemde fen eğitiminin öğrenme çıktıları göz önünde bulundurularak öğretmenlerin bu dönemde
bulunan çocuklara yönelik basit STEM uygulamaları tasarlayabilmeleri,
Ders planlaması aşamasında tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini sürdürülebilirlik ekseninde
işletebilme,
Ders planlama süreçlerinde farklı kaynaklar kullanma ve gösterme,
Çocukların bilimsel süreç becerilerini destekleme konusunda hazırlanan STEM ders planına teknolojiyi entegre
edebilme,
Çeşitli çevre problemleri ve konularını STEM ders uygulamalarıyla bütünleştirebilme,
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanan STEM planında aile katılımının sağlanması noktasında etkili
stratejiler geliştirebilme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Dersin Akışı:
Tarih Ders İçeriği
7 Ekim Okul öncesi dönemde sürdürülebilir gelişme için eğitim
14 Ekim Okul öncesi dönemde fen ve çevre eğitimi, kullanılabilecek fen ve doğa konuları
21 Ekim Okul öncesi dönem fen eğitiminde proje tabanlı yaklaşım ve STEM eğitimi
28 Ekim
Bütünleyici STEM (bilişsel süreç yöntemleri, araştırma süreçleri), program geliştirme
ve etkinlik hazırlama süreçleri
4 Kasım Fen eğitiminde değerlendirme ve ailenin rolü
11 Kasım
Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik hazırlanmış örnek STEM eğitimi programları
& Proje ödevi hakkında dönütler
18 Kasım Bitirme projeleri değerlendirme

Dönem Sonu Bitirme Projesi:
Ulusal ve uluslararası kaynak ve veri kullanımının teşvik edildiği, okul öncesi dönem çocuklarına yönelik fen disiplinini
merkeze alan bir konu temasında çevre ve sürdürülebilirlik ekseninde bir STEM projesi hazırlamak.

BAUSTEM Çevrimiçi STEM Dersleri