Çevrimiçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitimi

Ders Tasarımı Eğitimi
Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitimi

Eylül ayında Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı eğitimimiz ile sizlerle yeniden buluşuyoruz!

Öğretmenlerimizin uzaktan eğitimde etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımları için referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmalarını amaçladığımız programımız kapsamında, devlet okullarının ilk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan branş ve sınıf öğretmenlerimizle çalışacağız.

Başvurularınızı bekliyoruz!
Bilgi ve başvuru için: https://mebbis.meb.gov.tr/

Çevrim içi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitim Programı, senkron ve asenkron modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

Çevrim içi eğitimde ders tasarımı
İzlence tasarımı
Çevrim içi öğrenme için ihtiyaç olunan teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı
Senkron ve asenkron öğrenme deneyimi
Etkileşime imkan veren yaklaşım, yöntem ve teknikler
Çevrim içi öğrenmede transaksiyonel uzaklık, motivasyon, hazır bulunuşluk, bireysel farklılıkları dikkate alma, iletişim ve sınıf yönetimi
Web araçlarının entegrasyonu
Biçimlendirici değerlendirme ve geri bildirim.

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi toplamda altı gündür.

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı Uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru:

Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/
Kişisel MEBBİS şifreniz ile giriş yaparak “Hizmet İçi Eğitim” bölümünden kişisel veri izni vermeniz gerekmektedir. MEB işleyişi gereği sadece bu izni verenler eğitimlere katılabilmektedir. ÖRAV Eğitimleri MEBBİS – eKampüs işleyişi detayını https://youtu.be/kwqpvtRDya0 linkindeki videoda bulabilirsiniz.
Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır.
Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.