Çevrim İçi Matematik Sempozyumu

TED Bodrum Koleji ev sahipliğinde, 19 Mart 2022 tarihinde “Matematik Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” teması kapsamında “Çevrim İçi Matematik Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. Ülke genelinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde görev yapan eğitimcileri Matematik alanında uygulamış oldukları özgün ve yenilikçi uygulamaları paylaşmak üzere sempozyumumuza davet ediyoruz.

TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi desteği ve TED Bodrum Koleji ev sahipliğinde 19 Mart 2022 tarihinde “Çevrim İçi Matematik Sempozyumu” gerçekleştirilecektir.

Örgün ve/veya uzaktan öğretimde, alanında uzman olan ve çevresine ilham veren öğretmenlerin çalışmalarını paylaştıkları sempozyumun teması “Matematik Öğretiminde Yenilikçi Yaklaşımlar” olarak belirlenmiştir.

Sempozyumun hedef kitlesi Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise düzeylerinde görev yapan eğitimcilerdir.

Değerlendirmeler TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden oluşan seçici kurul tarafından yapılacaktır.

Başvurular 10 Ocak 2022 – 6 Şubat 2022 tarihleri arasında www.tedbodrum.k12.tr web sitesinde adresi bulunan online başvuru formu doldurularak yapılmalıdır. Başvuru formunda ilgili bölüme bir dakikayı geçmeyecek şekilde kısa tanıtım videosu eklenmesi zorunludur. Sunum dili Türkçe ve/veya İngilizce’dir. Sunum başvuruları, TED Bodrum Koleji resmi sitesinde ilan edilen kayıt formu linki üzerinden yapılabilecektir.

Kabul edilen sunumlar 28 Şubat 2022 tarihinde TED Bodrum Koleji resmi internet sitesinden açıklanacaktır.

Başvuru için son tarih 6 Şubat 2022’dir.

TED BODRUM KOLEJİ
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TED OKULLARI VE BODRUM YERELİ ÇEVRİM İÇİ MATEMATİK SEMPOZYUMU
ŞARTNAME

SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN OKUL: TED BODRUM KOLEJİ

SEMPOZYUMUN AMACI: Ülke çapında matematik öğretmenlerini bir araya getirerek,
matematik öğretimi alanındaki yenilikçi gelişmeleri incelemek, matematik öğretimi ile ilgili
sorunları tartışmak ve çözüm önerileri sunmak, matematik öğretmenleri arasında işbirliği ve
bilgi paylaşımına zemin oluşturularak, ülke çapında matematik öğretiminin kalitesini
yükseltmektir.

HEDEF KİTLE: Sempozyumun hedef kitlesi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde
görev yapan eğitimcilerdir.

SEMPOZYUM TAKVİMİ:
10 OCAK- 15 OCAK 2022: TED Genel Merkezi tarafından TED Kolejlerine duyurunun
yapılması
6 ŞUBAT 2022: Sunum başvurularının son tarihi
28 ŞUBAT 2022: Kabul alan sunumların sahiplerine bilgi verilmesi
19 MART 2022: Sempozyum tarihi

KATILIM KOŞULLARI:
● Katılımcılar derslerinde uygulamış oldukları özgün ve yenilikçi ders planı, etkinlik,
ve/veya materyalleri ile başvuru yapabilirler.
● Etkinlik, öğrencilerin sorumluluklar üstlenerek aktif katılımlarını gerektiren, birtakım
araçlar ve kaynaklar yardımıyla gerçekleştirilen eylemleri içeren, belirli kazanım ya da
kazanımlara yönelik, sonuçta bir ürün ortaya koymayı amaçlayan, ilgi çekici ve merak
uyandırıcı öğretim çalışmalarıdır.
● Materyaller soyut matematik kavramlarını temsil etmek için tasarlanmış, öğrencilerin
çeşitli duyularını harekete geçiren, görsel ve hareket ettirilebilen nesnelerdir.
● Başvuru sahipleri başvurularında kullandıkları tüm plan, materyal ve etkinliklerin
özgün olduğunu kabul ederler.
● Başvurular anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde yapılabilir.
● Değerlendirmeler seçici kurul tarafından yapılacaktır.
● Sunum başvuruları www.tedbodrum.k12.tr web sitesinde adresi bulunan online
başvuru formu doldurularak yapılmalıdır.
● Başvuru Linki: https://forms.gle/eFjYYiQH6AX3mGnx5
● Başvuru formunda ilgili bölüme bir dakikayı geçmeyecek şekilde kısa tanıtım videosu
eklenmesi zorunludur.
● Başvuru için son tarih 6 Şubat 2022’dir.
Kabul Edilecek Sunumlarda Aranan Özellikler:
Sempozyuma öğrenim ortamlarını zenginleştiren; özgün ve yenilikçi; kişisel ya da akademik
gelişimine katkı yapan, bilgi ve beceri kazandıran çalışmalar kabul edilmektedir. Bu
çalışmaların aşağıda belirtilen özelliklere uygunluğu aranacaktır:
● Çalışmada bilimsel etik kurallara uyduğundan emin olunmalıdır. Yani, uygulama hiçbir
aşamasında intihal içermemelidir ve bilimsel bir çalışma kullanıldığı takdirde kaynak
gösterilmelidir.
● Çalışmada yazılma, aktarılma sürecinde herhangi bir sınıfa, dile, inanca ya da
inançsızlığa, cinsel kimliğe, cinsel yönelime, cinsiyete ve etnisiteye vs. yönelik
ayrımcılığın hiçbir türüne yer vermemelidir.
● Çalışma herhangi bir kişi, kurum, şirket veya ürünü öne çıkarmamalı, reklamını
yapmamalı veya ayrıcalık tanımamalıdır.
● Çalışma benzer koşullara sahip farklı kurumlarda rahatlıkla uygulanabilmeli; farklı
koşullarda ise başka uygulamalara/materyallere ilham verebilmelidir.

DÜZENLEME KURULU: TED Bodrum Koleji Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Matematik
Zümreleri

SEÇİCİ KURUL: TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Akademisyenleri.