Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması

3. BOSİAD ÇEVREYE DUYARLI TESİS YARIŞMASI USUL VE ESASLARI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1- YARIŞMANIN ADI :
Bursa Organize Sanayi Bölgesi Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması

2- YARIŞMANIN AMACI :
Çevre üzerinde büyük rol oynayan sanayileşmenin, çevreye verilecek zararları minimize
ederek ya da ortadan kaldırarak sürdürülebilir olması için sanayicilerimize büyük
sorumluluk düşmektedir.
Bu nedenle, Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların hem mevzuat gereği hem de
gönüllü olarak yaptıkları çalışmaları duyurarak ve çevreye kazandırdıklarını beyan
ederek, bu konuda farkındalığı olmayan firmalarda farkındalık yaratmak üzere 3.
BOSİAD Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması yapılması planlanmıştır.

3- YARIŞMANIN KONUSU :
Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki firmaların tamamının katılabileceği Çevreye Duyarlı
Sanayi Tesisi Yarışması ile çevre altyapısını kurmuş, üretim ve hizmet faaliyetlerinde
hem mevzuat hem de uygulamada gerçek bir çevreci yaklaşım sergileyen ve duyarlılığı
olan sanayi tesisleri içerisinden en duyarlı olanlar tespit edilecektir.

4- YARIŞMANIN KAPSAMI VE KATEGORİLER :
Yarışma, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu ve faaliyet gösteren sanayi
tesislerinin katılımına açıktır.
Yarışma 3 kategoride yapılacak olup, kategoriler 01.10.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamına göre belirlenmiştir.

Kategoriler;
Kategori-1 Ek-1 kapsamında yer alan sanayi tesisleri
(Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Tesisler)
Kategori-2 Ek-2 kapsamında yer alan sanayi tesisleri
(Çevreye Kirletici Etkisi Olan Tesisler)
Kategori-3 Ek-1,Ek-2 kapsamında yer almayan sanayi tesisleri
(İzin-Lisan Muafiyeti Olan Tesisler)

5- YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI :
5.1 : Yarışma; Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu ve faaliyet gösteren tüm sanayi
Tesislerinin katılımına açıktır. Aynı tüzel kişiliğe sahip tesisler farklı adresler için ayrı
başvuruda bulunmak zorundadır. Ancak bu durumda da aynı tüzel kişiliğin tüm adreslerde
bulunan lokasyonları için Çevre ve OSB mevzuatı ile bu mevzuatlar kapsamında Bursa OSB
tarafından yayınlanan talimatlara uyumu hususunda bütünsel bir yaklaşımla değerlendirme
yapılacaktır.
5.2 : Yarışmaya katılacak olan tesislerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatı ile
OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Bursa OSB tarafından yayınlanan
talimat yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir.
5.3 : Yarışmaya katılacak olan tesislerden son 2 yıl içerisinde 2872 sayılı Çevre Kanunu
ile ilgili mevzuatı ve Bursa OSB tarafından yayınlanan Su ve Atıksu Altyapı Yönetimi
Talimatı kapsamında; hakkında idari yaptırım uygulanmamış olması gerekmektedir. Başvuru
sahiplerinin tesisleri ile ilgili herhangi bir idari yaptırım olmadığına dair Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünden ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden resmi yazı almaları ve
elektronik ortamda yapılacak başvuru esnasında bu yazıyı eklemeleri gerekmektedir.
5.4 : Çevreye duyarlılığın arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl kategorilerinde
ödül alacak tesisler önümüzdeki yıl yarışmada değerlendirilmeye alınmayıp (bir yıl ara
vererek) bir sonraki yıl yarışmaya katılım sağlayabileceklerdir.
5.5 : Yarışmaya katılım sağlamak isteyen firmalar gönüllülük esasına dayalı olarak Bursa
Orman Bölge Müdürlüğü’ne 50 fidan bağışında bulunabilecektir. 1 adet fidan bedeli 10 TL
olup bağış hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
5.6 : Başvuru evraklarında; çevre için yapılan yatırımlar, geliştirilen projeler, iyi
uygulamalar v.b. ile ilgili olarak son 2 yıla ait verilere yer verilecektir.
5.7 : 5.3 ve 5.6 bentlerinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında “Yarışma İlan Tarihi”
esas alınır.
5.8 : İyi uygulama örneklerine ilişkin olarak başvuru sahibinin yazılı izni alınmak şartıyla
Bursa OSB tarafından herhangi periyodik yayında (dergi, bülten, web sayfası vb.) veya basılı
eserde (afiş, broşür, kitap vb.) kullanılması proje sahibine telif hakkı doğurmayacaktır.
5.9 : Yarışmaya katılım www.bosiad.org.tr ve www.bosb.org.tr adreslerinde yer alan
başvuru bölümünden elektronik olarak yapılacaktır. Bunun için tüm dokümanlar elektronik
olarak pdf formatında (imzalı kaşeli) hazırlanacak, başvuru linkinde belirtilen kriterleri
destekleyecek tüm bilgi ve belgeler bulunacak olup, ayrıca; çevre için yapılan yatırımlar,
geliştirilen projeler, eğitim, bilinçlendirme çalışmaları, çevre konusunda faaliyet gösteren
STK’ lar ile yapılan işbirlikleri, iyi uygulamalara ilişkin açıklamalar, rapor, analiz, grafik,
resim ve görsellere yer verilebilecektir.
5.10 : Son başvuru tarihi 20 Nisan 2018 günü mesai bitimine (Saat 18:00’e kadar)
kadardır.
5.11 : Yarışmaya katılan tesisler, bu şartnamede belirtilen tüm usul ve esasları kabul etmiş
sayılır.

6- YARIŞMA TAKVİMİ :
Yarışma İlan Tarihi: 12 Şubat 2018
Son başvuru tarihi : 20 Nisan 2018
Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları:20 Nisan 2018 – 20 Mayıs 2018
* BOSİAD (www.bosiad.org.tr) ve BOSB (www.bosb.org.tr) internet sayfalarında ve ayrıca
Sinerji Dergisinde yarışma ile ilgili duyuru yapılacaktır.

7-GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK İLKEMİZ
BOSİAD ve Değerlendirme Komisyonu yarışma süreci boyunca her türlü iç ve dış ticari
ve mali baskıdan uzak durarak, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi doğrultusunda başvuru
sahiplerinin bilgi ve belgelerini 3. Şahıslarla paylaşılmayacağı taahhüt eder.

8-DEĞERLENDİRME:
Bursa OSB’de faaliyet gösteren Sanayi Tesislerimizce yarışmaya katılmak üzere
elektronik ortamda iletilen dokümanları incelemek üzere; Bursa Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Bursa Teknik
Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Bölümü, Mavi Yeşil Danışmanlık tarafından oluşturulacak ve Değerlendirme Komisyonu
her kategoride finale kalan tesisleri yerinde inceleyecektir.

9-ÖDÜL:
Yapılan değerlendirme neticesinde 3 kategoride ödüle değer bulunan Üç Sanayi Tesisi
düzenlenecek törenle ödüllendirilecektir. (Ödül töreni tarihi katılımcılara daha sonra
bildirilecektir.)
3 kategoride ödüle değer bulunan Üç Sanayi Tesise iki yıl süreyle firmalarında asılması
üzere “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi” bayrağı takdim edilecektir. Tesisin bayrak takdim
tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde madde 5.3 de belirtilen herhangi bir idari yaptırıma
maruz kalması durumunda süre tamamlanmadan bayrak kullanımı feshedilecek ve bayrak
geri alınacaktır.