Çevresel Katılımcılık Hibe Programına Başvurular Açıldı

TEMA Vakfı olarak ortağı olduğumuz ENV.net projesi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara, Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı”na başvurular açıldı.
Programın amacı Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarını Avrupa Birliği Çevre Müktesebatı konularında başta savunuculuk ve lobi çalışmaları olmak üzere çeşitli faaliyetlere dahil ederek vatandaşlar arasında farkındalık yaratmaktır. Ayrıca bu program kapsamında Türkiye’nin AB çevresel standartlarına uyumlaştırılmasındaki kamu reform süreçlerine, vatandaş katılımını sağlayacak faaliyetlerin de desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu faaliyetler, AB Çevre Müktesebatı başlığı altında yer alan konularda (Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), stratejik çevresel değerlendirme (SÇD), çevresel sorumluluk, çevresel bilgiye erişim, hava kalitesi, su kalitesi, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel kirliliğin kontrolü, kimyasallar, iklim değişikliği ve gürültü) başvuran kurum tarafından tespit edilen yerel bir soruna karşı çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır.
Nasıl başvuru yapılır?

Başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 30 Nisan 2014, saat 17.00’ye kadar (Türkiye saati) yapabilirsiniz.
Talimatlar ve başvuru formlarını başvuru paketinden indirebilir, ilgili dokümanları doldurarak başvurularınızı envnet@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.
Sorularınız için en geç 28 Nisan 2014 tarihine kadar envnet@tema.org.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz.