ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ – ÖZEL AYŞEABLA OKULLARI

Fen ve Teknoloji Kulübü olarak bu yıl, uluslararası  faaliyet gösteren “Young Reporters For The Environment (YRE)” projesinin Türkiye ayağını yürüten Çevrenin Genç Sözcüleri (ÇGS) grubuna dahil olduk. Bu proje, lise çağındaki öğrencilerin katılımına odaklanan; bugüne kadar onyedi farklı ülkede toplam ikiyüz okulun katıldığı bir çevre bilinci oluşturma hareketidir. Projeye ülkemizden katılan okul sayısı kırk dörde ulaşmıştır. Program çerçevesinde oluşturulan haberleşme ağı, çevre konusunda bilgi ve haber üreten bir basın ajansı gibi çalışmaktadır. Her ÇGS programı, yedi temel konuda (tarım, şehirler, kıyı alanları, enerji, atık, su, iklim değişikliği) ortaya çıkan yerel çevresel problemler üzerine, habercilik anlayışıyla araştırma yapma misyonu taşımaktadır. Proje sürecinde hazırlanan bir sosyal paylaşım ağı sayesinde, uluslararası motivasyonu olan genç sözcülere, farklı ülkelerde, kendileriyle aynı konuda çalışan diğer okul ve öğrencilerle  işbirliği yapma olanağı sağlanmaktadır.
      Biz Fen ve Teknoloji Kulübü olarak, ÇGS programında yer bulan yedi temel konudan ‘atıklar’ konusunda araştırma yapma kararı aldık. Araştırmaya ilk olarak Çevre ve Orman Bakanlığının Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığını ziyaret ederek başladık. Atık Yönetimi Dairesinde bizimle Çevre Mühendisi Zeki Terzioğlu ilgilendi. Bizi birçok konuda bilgilendirdi.
      Atık Yönetimi Dairesi toplam beş birimden oluşuyor (Tehlikeli atıklar, ambalaj atıkları, tıbbi ve özel atıklar, belediye atıkları, maden atıkları ve tehlikesiz atıklar). Özel olarak ambalaj atıkları birimi grubumuzun ilgisini çekti. Evsel atıkların ve okulumuzda ortaya çıkan atıkların doğru depolanması, Atık Yönetimi Dairesinin ilgili birimlerine ulaştırılması ve ayrıştırmasıyla ilgili neler yapabileceğimizi sorduk. Belediyelerin artık lisanslı firmalarla çalıştığını öğrendik. Çankaya Belediyesinin hizmet sınırları içindeki atıkların SİMAT adlı bir firma tarafından toplandığını öğrendik. Firma mühendisleri ile gerçekleştirilen görüşmelerden sonra, ilgili firmayı ziyaret etme kararı aldık. Firma ile gerçekleştirilecek görüşmelerin konu başlıklarını belirledik. Görüşmeler sonucunda edinilecek güncel bilgi ve araştırma sonuçlarına sitemizde yer vereceğiz.