Çevre Temalı 5. Kısa Film Yarışması

Çevre Temalı 5. Kısa Film Yarışması YEŞİL BARIŞ HAREKETİ

KISA FİLM YARIŞMASI 2017

ŞARTNAME

1.Amaç:

Özelde ülkemiz, genelde dünyada çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çözümleri konusunda çalışmanın önemini vurgulamaya yönelik kısa film üretmek,
Çevrenin insan için önemini vurgulayıcı mesajlar vermek ve insanları çevre konusunda düşündürmek,
Çevre konusunda farkındalık yaratırken ülkemiz film çalışmalarına katkı sağlamak, hareketlilik kazandırmak,

2.Kapsam:

Yeşil Barış Hareketi Kısa Film Yarışması, yarışma koşulları, yöntemi, kullanma şartları, ödülleri, jüri üyeleri ile genel koşullarını  kapsar.

3.Başvuru Koşulları:

Yarışma uluslararası alanda düzenlenmiştir. Kıbrıs dışındaki ülkelerin katılımcıları da yarışmaya katılabilirler.
Yarışmaya katılacak filmler, en az BV ve HD kalitesinde olmak kaydıyla tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Ancak, filmler DVD formatında teslim edilmelidir.
Başvuruda bulunacak  ve belgesel olarak belirlenmiş Filmler animasyon (2B-3B) kullanılarak da üretilebilir.
Başvuruda bulunan filmlerin süresi (ön ve arka jenerik dahil) 6 dakikayı geçmeyecek şekilde olmalıdır.
Yarışmaya başvuran filmin herhangi bir yarışmaya katılmış olması ve/veya derece almış olması yarışmaya katılımına engel değildir.
Film birden çok kişi tarafından yapılmışsa yarışmaya ortak veya tek kişi olarak katılım sağlanabilir. Ortak yapımda tek kişinin katılımı kararı alınmışsa diğer ortaklardan imzalı/onaylı katılım belgesi sunulmalıdır.
Şartnamaye uymayan filmler seçici kurul tarafından yarışma dışı bırakılır.
Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini (2 kopya halinde) aşağıdaki doküman ve materyallerle birlikte en geç  15 Mayıs 2017Pazartesi, saat15.00’e kadar aşağıda belirlenen adreslerden birine elden, kurye veya taahhütlü posta ile teslim etmelidirler.
a) Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “katılım formu”
b) Katılım formuna eklenmek üzere yönetmenin bir fotoğrafı.
c) Filmin sinopsisi ve künyesi
d) Filmin, özgün senaryo ve özgün müzik eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına ilişkin belgeler
e) Filme ait (kamera önü ve kamera arkası) en az beş adet dijital ortamda hazırlanmış, yüksek çözünürlükte fotoğraf.
Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu üyeleri, Jüri üyeleri ve birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
Telif Hakları:
a) Filmin yönetmeni, filminde, telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise, bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır.
b) Yarışmada dereceye giren filmlerin telif hakkı -yönetmeninde saklı tutulmak üzere- ticari olmayan anlaşmalar temelindeki çoğaltma, gösterim ve kullanım hakkı Yeşil Barış Hareketi’ne tanınmış olacaktır. Filmin yönetmeni, yarışmada derece alan filmiyle ilgili ticari bir anlaşma yapmak istediği durumda Yeşil Barış Hareketi’nin bilgisinde olması halinde serbesttir.

Filmlerin İadesi:

Yarışmaya katılan filmler iade edilmez ve ‘Yarışma Arşivi’ne devredilmiş kabul edilir.

Seçici Kurul:

Seçme ve değerlendirme kriterlerine tutulacak olan filmler Jüri tarafından değerlendirilip ödüllendirileceklerdir.

JÜRİ Üyeleri:

Göksel Gülensoy ( Belgesel yönetmeni – Yapımcı )
Faruk Teber ( Yönetmen )
Ertaç Hazer ( Oyuncu – Yönetmen )
Eda Akbil ( Vakıflar İdaresi Temsilcisi )
Sibel Paralik  (Çevre Mühendisi)
Mete Tümerkan ( BRTK eski Müdürü – Gazeteci )
Mehtap Yabaner ( Öğretmen )

Yedek Üyeler:

Tuğberk Kaya   ( Akademisyen )
Feriha Tel ( YBH temsilcisi )

Yarışma Takvimi:

Filmlerin Son Teslim Tarihi:  15 Mayıs 2017 Pazartesi
Jüri değerlendirme Tarihi   :   26 Mayıs 2017 Cuma

Ödül Töreni                        :   5 Haziran 2017 Pazartesi (Sergi+Gösterim+Resepsiyon)

Saat                                   :   19.00

Yer                                     :   Bedesten Lefkoşa

8. Ödüller:

Birincilik Ödülü                                   :   5000 TL + kristal şilt.
İkincilik Ödülü                                    :   4000 TL + kristal şilt.
Üçüncülük Ödülü                               :   3000 TL + kristal şilt.
Jüri Özel Ödülü                                  :   1000 TL + kristal şilt.
Vakıflar İdaresi özel ödülü                   :   Kristal Şilt
Katılım Belgeleri