ÇEVRE SORUNLARI KONGRESİ 2012

Değerli Araştırmacılar,

7-8-9 Mayıs 2012 tarihlerinde Fatih Üniversitesi’ nde düzenlenecek olan Üniversite Öğrencileri VII. Çevre Sorunları Kongresi ÇESKO 2012’e katılımlarınızı bekler, sizleri de aramızda görmekten onur duyarız.

ÇESKO 2012 Düzenleme Kurulu

AMAÇ
Hızla artan sanayileşme ve nüfus, beraberinde birçok çevre sorununu da getirmiştir. Temiz üretim ve atık bertarafındaki yeni teknolojiler sayesinde bu sorunların bazılarından kurtulmamız mümkündür, ancak sorunların çözümünde en önemli nokta “çevre bilinci”dir. Çevre bilinci ile yaklaşılan her türlü planlama ve sanayi faaliyetleri bize daha temiz daha sağlıklı bir çevreye sahip olma imkânı verecektir. Bunun gerçekleşebilmesi için çevre bilincine sahip gençlerin varlığı, sahip olduğumuz en önemli hazinelerden biridir. Bu bilinçli gençlerle yarınlarımız daha az çevre sorunları ve daha az kirlilikle uğraşan, planlanmış kalkınma projeleri ile hareket eder hale gelecektir.

Bu maksatla, geleneksel olarak her sene büyük bir heyecanla düzenlediğimiz “Çevre Sorunları Öğrenci Kongresi- ÇESKO” bu sene de aynı heyecan ile araştırmacı gençlerimizi beklemektedir. Çevre konusunda çalışan her üniversite öğrencisine ve uzmana açık olan kongremiz; lisans, lisansüstü ve doktora seviyesindeki araştırmaların, konunun uzmanları ile karşılaşarak tartışabilecekleri önemli ama ender fırsatlardan biridir.

Bu sempozyumda amaç, dünyadaki birçok ülkede ortaya çıkan çevre sorunlarının incelenmesi ve tartışılması, teknik ve bilimsel gelişmelerin paylaşılması geniş kitlelere aktarılması, araştırmacı, işletmeci, firma temsilcisi ve yöneticilerin aynı platformda buluşturularak yakın bir iletişimin sağlanmasıdır. Lisans ve lisansüstü öğrencileri için; yaşadıkları dünyanın geleceğini yakından tanıma, tartışma ve mesleki gelişimlerini tamamlama açısından son derece önemli bir buluşma olan ÇESKO 2012, önümüzdeki yıllarda hızla artacak olan çevresel problemlerin tartışılarak, deneyimlerin paylaşılacağı bir kongre olacaktır.

DİL
Üniversite Öğrencileri VII. Çevre Sorunları Kongresi ÇESKO 2012 Kongre dili Türkçedir. Bildiri Özetleri Türkçe ve İngilizce olarak, Tam metin Türkçe olarak hazırlanacaktır.

KONU BAŞLIKLARI
ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ
ÇEVRE HUKUKU
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
ÇEVRE VE SAĞLIK
ÇÖLLEŞME
HAVA KİRLİLİĞİ
KATI ATIK
KURAKLIK
KÜRESEL ISINMA
SANAYİ VE ÇEVRE
SU KİRLİLİĞİ
TEMİZ ENERJİ