Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışması

ATAŞEHİR ÇEVRE FİLMLERİ
ULUSAL ÇEVRE KISA FİLM YARIŞMASI YÖNETMELİĞİ

1.AMAÇ
Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışması’nı aşağıda belirtilen amaçlara ulaşılmasını sağlayabilmek için düzenlemektedir:

a. Türkiye Sineması’na yeni yeteneklerin kazandırılmasına katkı sağlamak ve çevreye olan duyarlılığı sinema alanında da göstererek, çevre bilincinin oluşmasına katkı sağlayan çalışmalar yapmak,

b. Küresel iklim değişikliğinin hızla yaşandığı günümüzde çevre sorunlarının gerek ulusal gerekse evrensel boyuttaki etkilerine dikkat çekmek, toplumda bu sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin bulunmasının gerekliliği konusunda farkındalık oluşturmak,

c. Yarışmaya katılacak eserlerle; küresel iklim değişikliğine, nesli tükenmekte olan canlılara, geri dönüşümün önemine, hızla yok olan ormanlara, termik ve hidroelektrik santrallerin doğal yaşama etkilerine ve dünyamızı tehdit eden diğer çevre sorunlarına dikkat çekmek,

d. Yarışma sırasında yapılacak etkinliklerle, yarışmada finale kalan yönetmenleri sinemaseverlerle buluşturmak,

e. Yarışma organizasyon süresince kamuya açık sinema atölyeleri düzenleyerek bu alana ilgi duyan kişilere destek ve yardımcı olmak.

2. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmaya, çevre konulu filmler katılabilmektedir.

b. Yarışmaya 30 dakikadan uzun olmayan kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon türünde filmler başvurabilir.

c. Yarışmaya profesyonel ve amatör olmak üzere iki kategoride başvuru yapılabilir. Herhangi bir kategorideki başvuru sayısı 10 filmden az olursa, yarışma yürütme kurulu o kategorideki yarışmayı iptal edebilir.

d. Yarışmaya en fazla 2 film ile başvurulabilir.

e. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

f. Ön değerlendirme sonucunda her kategori için en az 5, en fazla 10 filmi aday gösterilir.

g. Yarışmaya herhangi bir teknik formatta çekilmiş yapımlar başvurabilir. Ön değerlendirme için filmlerin 1 adet DVD kopyasının ve taşınabilir ortamda MP4 formatında (30 mbit/sn) veri dosyasının gönderilmesi gerekmektedir.

h. Filmin yapımcısı veya yönetmenlerinden en az birinin T.C vatandaşı olması gerekmektedir.

ı. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak, yarışmaya katılmaya engel değildir.

i. Ataşehir Çevre Konulu Ulusal Kısa Film Yarışmasına daha önce başvurmuş olan eserler tekrar başvuru yapamaz, başvuru yapılsa da değerlendirmeye alınmaz.

j. Başvurular yarışma Internet sitesindeki yönergeler izlenerek başvuru formu doldurulduktan sonra, vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilen formun çıktısı imzalanarak, en geç 04 Mayıs 2015 Pazartesi (dahil) gününe kadar DVD kutusunda filmin bir adet DVD kopyası ve MP4 formatında (30 mbit/sn) veri dosyasının yarışma adresine ulaştırılmalıdır. Kopyaların üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmalıdır.

Başvurunun tamamlanması için aşağıdaki materyallerin de filmlerle birlikte dijital olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İstenilen Materyaller:

1. Yönetmenin özgeçmişi (En fazla 100 kelime),
2. Yönetmenin filmografisi,
3. Yönetmenin fotoğrafı (300dpi),
4. Filmin görselleri (2 adet) (300dpi),
5. Filmin sinopsisi ( En fazla 100 kelime)

k. İstenen materyaller eksiksiz olarak yarışma adresine ulaştırılmadığı sürece, filmin DVD kopyaları yarışma merkezine teslim edilse dahi başvuru tamamlanmış sayılmaz. l. Başvuran yapıtlardan, katılım koşullarına uygun bulunmayanlar ön jüri tarafından değerlendirmeye alınmaz. m. Yarışmaya katılan filmlerin ön seçiminin ardından sonuçlar 15 Mayıs 2015 tarihinde yarışmanın web sayfasından duyurulacaktır. n. Yarışacak filmlerin gösterim kopyalarının en geç 20 Mayıs 2015 Pazartesi gününe kadar yarışma ofisine ulaştırılması gerekmektedir. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.

o. Yarışmaya başvuran filmlerin DVD kopyaları, sahiplerine iade edilmeyecek ve festival arşivinde saklanacaktır.

3.ÖZEL KOŞULLAR

a. Yarışmadan sonra arşivde bulunan kopyalar ulusal kültürel gösterimler için kullanılabilir. Bu durumda, başvuru formunda imzası bulunan yapımcı ya da yönetmene bilgi verilir. Bu gösterimlerden bir gelir sağlanıyorsa, filmin yasal sahibine telif ödenir. Filmler, yarışma sonrasında TV kanalları tarafından yayınlanmak istenirse, yapımcı ile TV kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olunacaktır.

b. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

c. Filmler izleyiciye ve ön jüriye, yarışma yürütme kurulunun uygun göreceği salonlarda ve programa göre sunulur. Gösterimler sırasında yürütme kuruluna ya da salon yetkililerine salon seans ya da program değişikliği önerilemez.

4. ANA JÜRİNİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

a. Ana jüri 5 kişidir ve sinema sanatçıları, film yapımcıları, akademisyenler, sinema yazarları ve farklı disiplinlerden kişiler arasından yarışma yürütme kurulunca seçilerek oluşturulur.

b. Jüri ödüllere ilişkin kararlarını, yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen hususlara göre saptar.

c. 5 kişiden oluşan jüri, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.

5. ÖDÜLLER

a. Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması’nın dalları ve ödüller şunlardır:

Profesyonel Kategori
Birincilik Ödülü : 10000
İkincilik Ödülü : 7000
Üçüncülük Ödülü : 5000
Jüri Özel Ödülü : 2000

Amatör Kategori
Birincilik Ödülü : 5000
İkincilik Ödülü : 3000
Üçüncülük Ödülü : 2000
Jüri Özel Ödülü : 1000

b. Ödül alanlara plaket ve belgesinin yanında para ödülü verilir.
c. Jüri toplam ödül miktarını paylaştırmaya mecburdur.
d. Jüri gerekli gördüğü takdirde ödül miktarlarını ve derecelendirmeyi değiştirme yetkisine sahiptir.
e. Jüri özel ödül verebilir ve ödülleri paylaştırabilir.
f. Yarışmaya başvuran herkese katılım belgesi verilir.

6. YETKİ

Bu yönetmelikte ayrıca belirtilmeyen konularda karar yetkisi Ataşehir Belediyesi Çevre Konulu Film Yarışması Yürütme Kurulu’na aittir. Ulusal Kısa Film yarışmasına katılan yapımcı, yönetmen ve filme katkısı bulunan diğer sanatçılar bu kuralları kabul etmiş sayılırlar. Bu yönetmelik hakkında yapıma katkısı bulunan sanatçıları haberdar etmek, başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

YARIŞMA BAŞVURU ADRESİ

ESR FİLM YAPIM

Şahkulu Mahallesi İlk Belediye Caddesi No: 2/8
Arkadaş İşhanı Kat:3 34421
Tünel, Beyoğlu – İSTANBUL

Tel: +90 212 2938277
Faks :+90 212 2938275
E-posta: info@atasehirkisafilm.com