Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi

TÜBİTAK 4005
BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI PROJESİ

Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi Alanında
Akademisyenlerin Kapasitesinin Yenilikçi Uygulamalarla Güçlendirilmesi

Yürütücü: Zerrin Savaşan

KATILIMCI ÇAĞRISI II
Projede amaçlanan sonuçlara ulaşmak için izlenecek etkinlik programı aşağıdaki gibi olacaktır:
17-22 Eylül 2018 tarihleri arasında:
1. Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi: Genel Çerçeve
2. Hukuk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Genel Çerçeve
3. Yeni Yaklaşımlar ve Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri: İşbirliği-Katılım
10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında:
4. Simülasyon Çalışması
Gruplara ayrılan katılımcıların tüm eğitim programı boyunca öğrendiklerini uygulama
aşamasıdır. Toplamda 25 kişi olan, 5 ayrı gruba ayrılmış olan katılımcıların çevre
hukuku&politikaları ile ilgili kendilerine verilen araştırma soruları ile ilgili yaptıkları çalışmalarını,
eğitimde öğrendikleri yöntemleri kullanarak sunmaları şeklinde yapılacaktır.
5. Değerlendirme Aşaması
3 boyutlu olması planlanmaktadır: 1. Katılımcıların birbirlerini grup olarak değerlendirmesi 2. Eğitmenlerin grupları değerlendirmesi 3. Anket çalışması (genel olarak tüm eğitim programı katılımcılar tarafından değerlendirilecektir).
Bu bağlamda, projenin hedef kitlesi olarak seçilen çevre hukuku ve politikaları üzerine
çalışan/çalışmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler (Yüksek Lisans-Doktora Doktora sonrası düzeylerdeki araştırma görevlileri) proje eğitim programına katılımcı olarak başvurabilirler.
Etkinlikler Konya Selçuk Universitesi bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Eğitim ücreti alınmayacak, konaklama-iaşe proje bütçesinden karşılanacaktır.
Başvurmak isteyenlerin özgeçmişleri, not döküm belgeleri(en son) (araştırma görevlisi olarak çalışıyorlarsa bunun da belgelendirilmesi gerekmektedir) ile birlikte 4005_katılımcı konu başlığı ile en geç 1 Haziran 2018 tarihine kadar szerrin@selcuk.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

PROJE ÖZETİ:
Bu proje ile çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan/çalışmayı hedefleyen ve bu alanda lisansüstü eğitim yapanların, akademisyenlerin (Yüksek Lisans-Doktora-Doktora sonrası düzeylerdeki öğrenciler araştırma görevlileri), hukuk eğitiminde yeni yaklaşımlar esas alınarak eğitilmeleri ve kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yapılacak çalışmanın bir taraftan, Türkiye’de çevre hukuku ve politikaları üzerine çalışan
akademisyenlerin kalitesinin ve sayılarının arttırılmasına olanak sağlayacak olmasıyla; diğer taraftan ise çevre hukuku ve politikaları eğitimi alanında yeni yaklaşımlara ve alternatif öğretim yöntem ve tekniklerine yer verecek olmasıyla; temel olarak, çevre hukuku ve politikaları eğitimine ve eğitimin pratikte etkili olarak uygulama alanı bulmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Projede amaçlanan sonuçlara ulaşmak için izlenecek etkinlik programı aşağıdaki gibi olacaktır:

1. Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi: Genel Çerçeve
– 2 modül olarak gerçekleştirilecektir: 1. Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları 2. Türk Çevre Hukuku ve Politikaları (saha gezileri bu kapsamda yapılacaktır (Çevre Bakanlığı, çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşu (STK), dernek, vakıf vb.).
– Ayrıntılı bilgi verilmesinden ziyade, genel bir çerçeve çizilmesi amaçlanacaktır. Zira, projede amaç muhtevaya ilişkin bilgi aktarımından ziyade, çevre hukuku ve politikaları alanına olan ilginin arttırılması ve çevre hukuku eğitimi alanında yeni yaklaşımlar ve alternatif öğretim yöntem ve tekniklerinin kazandırılması ve bu alanda çalışan lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin konuya ilgilerinin yükseltilerek ve çalışmaları teşvik edilerek sayılarının ve kalitelerinin arttırılmasıdır.

2. Hukuk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Genel Çerçeve
– Takrir Usulü
– Vaka Çalışması
– Aktif Eğitim veya Probleme Dayalı Öğrenim
– Hukuk Klinikleri: Çevre Hukuku Kliniği’ne İhtiyaç var mı?

3. Yeni Yaklaşımlar ve Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri: İşbirliği-Katılım
İşbirliğine dayalı öğrenme (Grup çalışmaları-tartışmaları), ilgili filmlerin izletilmesi,
yapılandırılmış sınıf tartışmaları, yapıcı geribildirim, yaratıcı drama teknikleri, hikaye anlatım
tekniği, kurgusal duruşma (moot court) vb.

4. Simülasyon Çalışması
Gruplara ayrılan katılımcıların tüm eğitim programı boyunca öğrendiklerini uygulama
aşamasıdır. Bu şekilde katılımcıların öğrendiklerini deneyimlemeleri, değerlendirmeleri ve
sonraki adımlarda ne yapılacağına karar verebilme düzeyine erişebilmeleri amaçlanmıştır.

5. Değerlendirme Aşaması
3 boyutlu olması planlanmaktadır: 1. Katılımcıların birbirlerini değerlendirmesi 2. Eğitmenlerin grupları değerlendirmesi 3. Anket çalışması (genel olarak tüm eğitim programı katılımcılar tarafından değerlendirilecektir).

 

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ : 01/06/2018
PROJENİN BİTİŞ TARİHİ : 01/04/2019

KATILIMCI ÇAĞRISI
Projede amaçlanan sonuçlara ulaşmak için izlenecek etkinlik programı aşağıdaki gibi olacaktır:
17-22 Eylül 2018 tarihleri arasında:
1. Çevre Hukuku ve Politikaları Eğitimi: Genel Çerçeve
2. Hukuk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar: Genel Çerçeve
3. Yeni Yaklaşımlar ve Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri: İşbirliği-Katılım

10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında:
4. Simülasyon Çalışması
Gruplara ayrılan katılımcıların tüm eğitim programı boyunca öğrendiklerini uygulama
aşamasıdır. Toplamda 25 kişi olan, 5 ayrı gruba ayrılmış olan katılımcıların çevre
hukuku&politikaları ile ilgili kendilerine verilen araştırma soruları ile ilgili yaptıkları çalışmalarını,
eğitimde öğrendikleri yöntemleri kullanarak sunmaları şeklinde yapılacaktır.
5. Değerlendirme Aşaması
3 boyutlu olması planlanmaktadır: 1. Katılımcıların birbirlerini grup olarak değerlendirmesi 2. Eğitmenlerin grupları değerlendirmesi 3. Anket çalışması (genel olarak tüm eğitim programı katılımcılar tarafından değerlendirilecektir).

Bu bağlamda, projenin hedef kitlesi olarak seçilen çevre hukuku ve politikaları üzerine
çalışan/çalışmayı hedefleyen lisansüstü öğrenciler ve akademisyenler (Yüksek Lisans-Doktora – Doktora sonrası düzeylerdeki araştırma görevlileri) proje eğitim programına katılımcı olarak başvurabilirler.
Etkinlikler Konya Selçuk Universitesi bünyesinde gerçekleştirilecektir.
Eğitim ücreti alınmayacak, konaklama-iaşe proje bütçesinden karşılanacaktır.

Başvurmak isteyenlerin özgeçmişleri, not döküm belgeleri(en son) (araştırma görevlisi olarak çalışıyorlarsa bunun da belgelendirilmesi gerekmektedir) ile birlikte 4005_katılımcı konu başlığı ile en geç 25 Mayıs 2018 tarihine kadar szerrin@selcuk.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurucular arasından yapılacak ön eleme sonrası, 28 Mayıs 2018 tarihinde mülakata girmesine karar verilenlere e-mail yoluyla bildirim yapılacak, 1 Haziran 2018 saat:15.00’da kendileriyle ayrıca bir mülakat yapılacaktır (Yer: Konya Selçuk Universitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü).

REHBER ALIM İLANI
Proje çerçevesinde yürütülecek eğitim etkinlikleri süresince (17-22 Eylül 2018) (10-13 Ocak 2019) çalışmak üzere 4 rehber istihdam edilecektir.
Başvuracakların proje katılımcılarına her türlü konuda önderlik edecek, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alacak nitelikte olmaları beklenmektedir.
Proje konusu ile ilgili (çevre hukuku ve politikaları ve ilgili alanlar/ya da eğitimde yenilikçi
uygulamalarla ilgili) çalışan/çalışmaya istekli yüksek lisans/doktora öğrencileri ya da araştırma görevlileri başvurabilir.
Her rehber için 10 günlük eğitim programı kapsamında toplam 800 TL verilebilecektir.
Etkinlikler Konya Selçuk Universitesi bünyesinde gerçekleştirilecektir. Bu sebeple ulaşım vb.
sorunlar yaşayabilecek başvurucuların bu durumu gözönüne alması rica olunur.

Başvurmak isteyenlerin özgeçmişleri, not döküm belgeleri(en son) (araştırma görevlisi olarak çalışıyorlarsa bunun da belgelendirilmesi gerekmektedir) ile birlikte 4005_rehber konu başlığı ile en geç 25 Mayıs 2018 tarihine kadar szerrin@selcuk.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir.

Başvurucular arasından yapılacak ön eleme sonrası, 28 Mayıs 2018 tarihinde mülakata girmesine karar verilenlere e-mail yoluyla bildirim yapılacak, 1 Haziran 2018 saat:14.00’da kendileriyle ayrıca bir mülakat yapılacaktır (Yer: Konya Selçuk Universitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü).