ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ “RESİM, AFİŞ, FOTOĞRAF VE MEKTUP YARIŞMASI”

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
“RESİM, AFİŞ, FOTOĞRAF VE MEKTUP YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ
(08 Nisan – 18 Mayıs 2022)

1. AMAÇ
İlçemizde öğrenim gören öğrencilerin dikkatlerini yaşadıkları ilçenin doğal
değerlerine ve çevre sorunlarına dikkat çekerek, çevre sorunlarının çözümü noktasında
yapılabilecek çalışmaları ve ilçe yöneticilerinden beklentilerini unutulmakta olan
mektup türüyle ifade etmelerini sağlamak; çağdaş eğitim sürecinde, çocuklarımızda
çevre sevgisi, bilinci ve duyarlığının oluşumunu sağlamak amacı ile onların gözünden
çevre ile ilgili konuların (hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, geri dönüşüm,
doğal kaynakların azalması, yenilenebilir enerji, küresel ısınma vb.) resim, afiş ve
fotoğraf yolu ile dile getirmelerini sağlamak ve çocukların iletişimlerini, sanatla
bağlantılarını, dilimizi kullanmalarını ve geliştirmelerini sağlamaktır.

2. KONU
Resim Yarışması: Öğrencilerin Gözünden Çevre
Afiş Yarışması: Çevre Sorunları (Küresel İklim Değişikliği,Yenilenebilir Enerji
Kaynakları,Deniz Kirliliği (Müsilaj) vb.)
Fotoğraf Yarışması: İstanbul’da Çevre
Mektup Yarışması: Daha Temiz Bir Beylikdüzü İçin Belediye Başkanımızdan
Beklentilerimiz

3. YARIŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Yarışmaya katılacak çalışmalar bireysel olmalıdır. Her öğrenci yalnız bir (1) eser ve
bir kategoride yarışmaya katılabilir.
b) Daha önce başka yarışmalarda derece almış (ulusal ve uluslararası yarışmalarda
birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon, özel ödül, salon ödülü, onur ödülü, sergileme vb.)
eserlerin katılımı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eserler daha önce hiçbir yayın
organında (internet siteleri ve sosyal medya dâhil) yayınlanmamış olmalıdır.
Yarışmaya eseri ile başvuru yapan öğrenci bu hususu kabul ve onaylamış
sayılmaktadır.
c) Ödül kazanan öğrencilerden bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların
elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınarak derece sıralamasındaki
durum gözetilerek değerlendirme ve ödül dağılımı yinelenecektir.
d) Eserlerin üzerinde ve arka kısmında isim, okul, adres vb. bilgiler yer almamalıdır.
Sadece arka kısmında rumuzun yazılı olduğu Ek-1 yer almalıdır. Rumuzlar Türkçe
karakterli veya anlaşılabilir (yabancı kökenli ad veya karakter) ve okunaklı
yazılmalıdır.
e) Şartname ekinde bulunan katılım formu eksiksiz olarak doldurularak okul yetkilisi
(öğretmen, müdür yardımcısı, müdür vb.) tarafından imzalanmış olmalıdır.
f) Yarışmaya katılım dili Türkçe’dir.
g) Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul,
beyan ve garanti eder.
h) Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir.
i) Her kategoride başvuran adayların değerlendirilmesi: 1-4.sınıflar, 5-8.sınıflar ve 9-12.
Sınıflar olarak 3 ayrı kısımda yapılacaktır. Her kategori için 1. 2. ve 3. eser seçilerek
ödül ve hediye paketi verilecektir.
j) Tüm kategoride dereceye giren veya girmeyen eserler iade edilmeyecek olup, eserlerin
her türlü kullanım hakkı (telif, yayın, kullanım, sergileme vb.) Beylikdüzü Belediyesi
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
k) Katılımcılar, Ek-2.de ve web sayfamızda yer alan katılım formu eksiksiz olarak
doldurulup mutlaka kartonun içerisine koymalıdırlar. Eserlerin zarar görmemesi için
katlamadan iki büyük karton arasına ya da zarf içerisine yerleştirilerek gönderilmesi
gerekmektedir. Arkasında Ek-1 olmayan eserler kabul edilmeyecektir. Öğrenci
rumuzları kesinlikle öğrenci ismini anımsatmamalıdır. (Örneğin; SARI, KELEBEK,
RESSAM vb.)

4. KATILIM KOŞULLARI
4.1.Kimler Katılabilir
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olan resmi/özel ilkokul (1-4.
Sınıflar), ortaokul (5-8.sınıflar) ve lise (9-12.sınıflar) öğrencileri yarışmaya
katılabilir.
4.2. Resim Yarışmasına Katılmak İçin;
a) Ölçüler; 35×50 cm. resim kâğıdı/fon kâğıdı vs. üzerine yapılabilir.
b) Kara kalem, kuru boya, akrilik boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak
resimlerini yapabilirler.
4.3. Afiş Yarışmasına Katılmak İçin;
a) Yapılacak afiş çalışmaları, 35×50 cm. ölçülerinde resim kâğıdı/fon kağıdı
vs. üzerine yapılabilir.
b) Afişler; kara kalem, kuru boya, akrilik boya, sulu boya veya pastel boya
kullanarak yapabilirler.
c) Afişlerde görsel tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (slogan, vb.)
kullanılması zorunludur.
d) Afişlerde yardımcı malzeme olarak atıklar kullanılabilir.( pet şişe, plastik
kapak, kâğıt, elektronik atık parçaları vb.)
4.4. Fotoğraf Yarışmasına Katılmak İçin;
a) Aday eserler, renkli ve 20×30 cm. fotoğraf kâğıdına bastırılmış şekilde
teslim edilmelidir.
b) Fotoğraflar jpeg formatta, en az 300 dpi çözünürlükte ve kendi orijinal
boyutlarında CD veya DVD’ye yüklenmiş halleri mutlaka eserin
konulduğu zarfın içine konulmuş şekilde gönderilmelidir. Gönderilen
kayıtlardaki fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır.
c) Yarışmaya gönderilecek fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden
fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, photoshop gibi fotoğraf
düzenleme programlarıyla başkalaştırılmış fotoğraflar, fotoğrafın
orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklenmiş veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul
edilmez.
d) Fotoğraflar İstanbul’da çekilmiş olmalıdır.
e) Fotoğraflar yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlalisayılır.
4.5. Mektup Yarışmasına Katılmak İçin;
a) Mektuplar, A4 boyutunda beyaz kâğıda (fotokopi kâğıdı) yazılacak olup,
en az bir (1) en fazla üç (3) sayfa, ilkokullar için (200-400 kelime),
ortaokul ve liseler için (400-600 kelime) olacaktır.
b) Mektuplar; bilgisayar çıktısı olmayıp, siyah/mavi dolma veya pilot kalemle
ve elle yazılmış olacaktır. Düz yazı ya da el yazısı olabilir.
c) Mektuplar, mektup formatında yazılmalıdır ve bir mektupta olması gereken
tüm unsurları taşımalıdır( nezaket ve selamlama kuralları, vb…)
d) Öğrenciler mektup yazma dalında, kendi anlatım biçimlerine uygun her
türlü teknik ve yukarıdaki amaca dönük mesaj kullanmakta serbesttir.
Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel
ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma, yarışmaya katılacak tüm okullara Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
yarışma şartnamesi ve Belediyemiz tarafından afişler gönderilmek suretiyle
duyurulacaktır. Ayrıca, www.beylikduzu.istanbul web sitesinden de ilan edilecektir.
İlan Tarihi: 08 Nisan 2022
Okulların Eserleri Beylikdüzü Belediyesi’ne Son Teslim Tarihi: 18 Mayıs 2022
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 23-27 Mayıs 2022
Ödüller, Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenecek Çevre Günü etkinlikleri
içerisinde verilecektir. Sonuçlar, 31 Mayıs 2022 tarihinden itibaren kamuoyuna
Beylikdüzü Belediyesi internet sitesi www.beylikduzu.istanbul aracılığı ile
duyurulacaktır.

6. ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: Büyük Ekranlı Tablet
İkincilik Ödülü: Surround Sound Oyuncu Kulaklığı
Üçüncülük Ödülü: Su Geçirmez Bluetooth Hoparlör

7. ESERLERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul yönetimi tarafından belirlenen eserler, en geç 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat
16:00’a kadar, eserlere zarar gelmeyecek biçimde, zarf veya karton içerisinde, eksiksiz
doldurulmuş Katılım Formu ile birlikte aşağıda yazılı adrese elden veya posta/kargo ile
gönderilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra getirilen/ gelen eserler yarışmaya dâhil
edilmeyecektir. Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’nün ilgili birimlerinden görevlendirilecek 5 kişilik jüri tarafından eserlerin
nihai değerlendirmesi yapılacak olup ilk üç (3) eser ödülüne hak kazananlar
belirlenecektir.

8. YARIŞMA SEKRETERYASI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Gülşah SEYRAN SAKLAV –Yük.Kimyager
İrtibat Telefon: 444 09 39-3488
E-posta: gulsahseyran@beylikduzu.istanbul
Adres: Beylikdüzü Belediyesi Ek Hizmet Binası Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
(Adnan Kahveci Mahallesi Fabrikalar Caddesi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

five × four =