ÇEVRE DOSTU YARIŞMA

Muğla Belediyesi “Çağdaş Kent, Temiz Muğla” ilkesi ile bu yıl 8.’sini düzenleyeceği “Okullar Arası Kazanabilir Atık Toplama Yarışması” için çalışmalarına hızla devam ediyor. 01.11.2011 tarihinde başlayan ve Muğla merkezde bulunan temel eğitim, ilk ve orta öğretim okullarını kapsayan yarışma 31.05.2012 sona erecek. Yarışma ödülleri ise  5 Haziran Dünya Çevre Günü nde i dağıtılacak.
Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yarışma hakkında bilgi vererek,  “Amacımız Muğla Belediyesi tarafından yürütülen,  Muğla Çevre Geliştirme Derneği ve 500 aşkın gönüllü ile desteklenen Yeniden Kazanım Projesi (YEKAP) kapsamında; kağıt, karton, metal, cam, pet şişe, naylon vb atıkların, ayrıca elektronik atıkların ve bitkisel atık yağların yeniden kazanılarak çevrenin korunması sağlamaktır.” dedi
Başkan Gürün, “Bu proje sayesinde çocuklarımıza, hızla tükenen doğal kaynaklardan tasarruf edilmesi, daha az atık üretme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve aktif eğitim anlayışı içinde çevre bilincinin sağlamak konularında farkındalık kazandırılacaktır.” Açıklamasında bulundu. Başkan Gürün bu yarışma sonunda; dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verileceğini de belirtti.
“Okullar Arası Kazanabilir Atık Toplama Yarışması”
AMAÇ:
Geri kazanılabilir atıkların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir şekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve atıklarının tekrar kazanım yolu ile çöpe gidecek geri kazanılabilir atık miktarın azaltılmasıdır.
Atıkların yeniden kazanılarak çevrenin korunması, sınırlı olarak bulunan doğal kaynaklarında tasarruf edilmesi, daha az atık üretme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, aktif eğitim anlayışı içinde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır
YARIŞMA KOŞULLARI:

1.Yarışma; Muğla Merkezde bulunan Temel, İlk ve Orta öğretim okullarına açık olup, 01/11/2011 tarihinde başlayacak, 31/05/2012 tarihinde sona erecek ve 5 Haziran Dünya Çevre Gününde ödüller verilecektir.
2.Kamu ve özel sektör kuruluşları diledikleri okul adına derneğe yazılı olarak bildirmeleri halinde katkı ve destek verebilirler.
3.Yarışma süresince okullardaki sepetler kullanılacaktır.
4.Toplanan atıklar her Cuma günü her okulun gönüllü öğretmen ve öğrencileri gözetiminde lisanslı firma tarafından teslim alınacaktır.
5.Toplanan atık miktarı yılsonunda okul öğrenci sayısına bölünerek çıkan miktar üzerinden değerlendirilecektir.
6.Yarışma süresince her ayın birincisi okul tespit edilerek en fazla ay birincisi olan okul yılsonu birinciliğini de kazanmış olacaktır.
7.Bitkisel atık yağlar için yarışmaya katılacak okullar herhangi bir kamu kurumu veya özel sektör ile anlaşma yapmak ve Muğla çevre geliştirme Derneğine bildirim yapmak zorundadır.
8.Pil yarışması Muğla İl genelinde ve Taşınabilir Pil Üreticileri tarafından desteklenen bir yarışmadır.
ÖDÜLLER:
YEKAP Toplama Birincisine                                                         : Projeksiyon
YEKAP Toplama İkincisine                                                           : Fotoğraf Makinesi
YEKAP Toplama Üçüncüsüne                                                    : Yazıcı
Bitkisel Atık Yağ Toplama Birincisine                                       : Dizüstü Bilgisayar
Atık Pil Toplama Birincisine                                                        : Spor malzemeleri