Çevre Dostu Film Yarışması

Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu

“Çevre Dostu” KISA FİLM YARIŞMASI

Sinema sanatı belgeselden melodrama uzanan muazzam çeşitliliği ile kitleler üzerinde en etkili sanat türlerinden biridir. Sinema, edebiyattan oyunculuğa, grafik tasarımdan yüksek teknolojiye birçok sanat dalının ve teknik bilginin sentezi olma özelliği taşıyor. Sinema sanatının gençler üzerindeki etkisinin giderek daha çok eğlencelik hale geldiğinin farkında olan bir eğitim kurumu olarak, gençlerimizin kendi düşüncelerini çevreleriyle paylaşmalarını sağlayacak ve onları çeşitli fikirler üzerine düşünüp üretmeye sevk edecek etkinlikler yapmanın yaratıcı yönlerini geliştireceği kanısındayız.

Tasarladığımız “Çevre Dostu” kısa film yarışması bu amaçlar doğrultusunda hazırlanmış bir etkinliktir. Sinema tekniğinde gerek senaryo yazımında olsun gerekse çekim aşamasında strateji geliştirmeye ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç farklı çözümler üretmeyi gerektirir. Bizler, “sinema sanatı ile uğraşmanın insanı düşünmeye ve üretmeye sevk ettiği” düşüncesini gençlerimizde oluşturmak istiyoruz. Çünkü bu özellikler toplumda öncü olabilecek kişide olması gereken özelliklerdir.

KISA FİLM YARIŞMASININ AMACI

 • Uluslararası bir proje olan ECO SCHOOL etkinlikleri ile kaynaşık bir vaziyette ” çöp atık” ve “geri dönüşüm” temalarını sinema, çevre, gelecek, güçlü ekonomi başlıklarıyla ilişkilendirmek.
 • Çevre bilincine dikkat çekerken; öğrencilerin strateji geliştirip farklı çözümler üreterek film çekim tekniklerini kullanmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerimizde birlikte çalışma, yaratıcılık, ürün ortaya çıkarma ve özgüven gelişimlerini desteklemektir.
 • Çoğulcu düşünceler ile çözümler üretmeyi ve okullar arasında kaynaşmayı sağlamak.

KISA FİLM YARIŞMASININ İŞLEYİŞİ

 • Yarışma ilköğretim 4-5-6-7 ve 8.sınıflar düzeyinde yapılacaktır.
 • Kısa Film grubunda, yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, teknisyen ve oyuncular şeklinde görev dağılımı yapılması ve bu görev dağılımının katılım formunda belirtilmesi gerekmektedir. Gruplar maksimum 8 kişiden oluşmalıdır. Asıl kadroyu yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, teknisyen oluşturur.
 • Öğrenciler 5-7dakikalık filmlerini kendi istedikleri (deneysel, belgesel, animasyon, , kurmaca vb.) türde hazırlayacaklardır.
 • Filmin konusu günümüz ve geleceğin dünyası için “Geri Dönüşümün Önemi” olacaktır.
 • Yarışma sadece Ankara ili içindeki ilköğretim okullarının öğrencilerini kapsamaktadır. İl dışından başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma iki aşamada değerlendirilecektir.

ü      Birinci aşama ön eleme jürisi tarafından 20 Mart 2012 tarihinde ilk 5 Kısa Filmin belirlenmesi gerçekleştirilecek.

ü      İkinci aşama ilk 5’e kalan Kısa Filmlerin 30 Mart 2012 tarihinde ilk üçün belirlenmesi amacı ile jüri değerlendirmesine tabi tutulacak.

BAŞVURU KOŞULLARI

 • Yarışmaya katılacak filmler, görüntü kalitesi dikkate alınarak mini DV ya da Hi8 formatında çekilip, DVD veya mini DV formatında ve 2 adet teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak filmlerin süresi en az 5, en fazla 7 dakika ile sınırlıdır.
 • Bir filmi birden fazla yönetmen ortaklaşa çekebilir. Fakat içlerinden biri asıl yönetmen olacaktır.
 • Filmlerde herhangi bir şekilde şiddet, hakaret ve utandırıcı unsurlar bulunmamalıdır.
 • Katılımcılar okulları adına yarışmaya katılacaktır.
 • Bir okulda birden fazla başvuru olması durumunda okul kendi bünyesinde ön eleme yapacak ve sadece 1 filmini kurumumuza gönderecektir.
 • Yarışmaya gönderilen kısa filmin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek telif ve diğer yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Bu durum, ödül verildikten sonra tespit edilmiş ise ödül geri alınır.
 • Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır.
 • Yarışma katılım formu ve şartnamesinde Film yönetmeni, danışman öğretmen ve okul müdürü imzası bulunmalıdır. Yönetmen olarak imzalayan imza sahibi, kısa filmin yasal sahibi olacaktır.
 • Başvuruda bulunan katılımcılar filmleri ile birlikte aşağıdaki dokümanları okulları aracılığıyla

 6 Ocak 2012 Cuma gününe kadar Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu’na teslim etmelidirler.

KATILIM İÇİN GEREKEN DOKÜMANLAR

–          Katılımcı tarafından doldurularak, yönetmen ve danışman öğretmen tarafından imzalanmış, okul müdürünce onaylanmış katılım formu.

–          Filmin 1 adet DVD ve 1 adet FLV formatında olmak üzere 2 adet kopyası

–          Filmin künyesi.

–          Filme ait en az 6 adet set fotoğrafı(filmin çekimi esnasında fotoğraf karesine yansıyan görüntüler)

–          Yönetmenin filmi çekme amacını ifade eden kompozisyon tarzında bir yazı.

–          Kısa filmi tanıtan A3 kâğıdı boyutunda(35*50 cm) özgün afiş.

BAŞVURU TARİHİ

Katılımcı okullar okul müdürlüklerince onaylı başvurularını 25 Kasım 2011-6 Ocak 2012 tarihleri arasında Özel Ankara Maya İlköğretim Okuluna yapmaları gerekmektedir.

                ÖN ELEME TARİHİ VE YERİ

20 Mart 2012 tarihinde yarışmacı okulların temsilci öğretmenleri ve Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu ön eleme jürisi eşliğinde ilk 5 Kısa Filmin seçimi gerçekleştirilir.

ÖN ELEME JÜRİ ÜYELERİ

Tüm katılımcı okulların görevlendirdiği 1’er öğretmen ve Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu ön değerlendirme jüri üyelerinden oluşur.

 

Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu ön eleme jüri üyeleri:

Gülşen Efe: Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni ve Ecoschool Koordinatör öğretmeni

Şevket Çağlar: Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji Zümre Başkanı

Yezdan Nur Baban: Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni

Ecmen Erdem: Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Bilgi İşlem Sorumlusu

Hacer Tunç Aksoy: Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni

 

YARIŞMA TARİH VE YERİ

Geri dönüşümün Önemi’’konulu Kısa Film Yarışması 30 Mart 2012 tarihinde saat:14.00’da Özel Ankara Maya İlköğretim okulu Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ

Geri dönüşümün Önemi’’konulu Kısa Film Yarışması Ödül Töreni;30 Mart 2012 tarihinde saat:14.00’da Özel Ankara Maya İlköğretim okulu Konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

SEYİRCİ

Yarışmaya katılan tüm okullar en az 10 en fazla 25 öğrenci ile 30 Mart 2012 tarihinde saat:14.00’da Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu Konferans salonunda gerçekleştirilecek ödül törenine katılabilirler.

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 • Filmlerin özgün olması,
 •  Daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması,
 • “Geri Dönüşümün Önemi ‘’temasının iyi işlenmiş olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya gönderilen kısa filmler, jüri tarafından; konusu, senaryosu, görüntü düzenlemesi, sinematografik yapısı, müziği, kurgusu, oyunculuğu ve teknik kriterleri bakımından değerlen­dirilecektir.
 • Jüri kararı kesindir, değiştirilemez.
 • Ödüller, birden çok kısa film arasında paylaştırılamaz.
 • Milli Eğitimin genel ahlak ilkelerine uymayan filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Jüri ve Ön Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden diskalifiye edebilir. Bu konuda jürinin takdiri geçerlidir.
 • Yarışamaya katılan filmlerde kullanılan müzik eserlerinin telif hakkı sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir.

 

PUANLAMA

DEĞERLENDİRİLEN KRİTERLER

PUANLAMADAKİ ETKİSİ

Filmin konusunun tema ile uygunluğu %20
Senaryonun temayı vurgulayıcı nitelikte oluşu-          Konunun kurgusu, karakterler ve onları bağlayan olayların anlatımı %20
Görsellik-          Görüntü düzenlemesi, Sinematografik yapısı %10
Kurgu-          Yaratıcı ve özgün olması %20
Müzik-          Filmde kullanılan müzik, şarkılar ve bunların kurgu ile uyumu %10
Oyunculuk-          Yönetmen tarafından senaryonun oyuncuların rollerine yansıtılıp filmi ortaya çıkarılması %10
Teknik Uygulama Kriterleri-           Dekorun amaca uygunluğu

–          Kostümün amaca hizmet etme derecesi

–          Grafiklerin kullanma düzeyi

–          Müzik geçişlerindeki uygunluk

–           Sinyal kalitesi

–          Ses seviyesi

–           Efekt kalitesi

%10

 

 • Ön eleme sonucu ilk 5’e kalan Kısa Filmler 30 Mart 2012 tarihinde aşağıda ismi belirtilen jüri üyeleri tarafından ilk üç filmin seçimi için değerlendirmeye alınır.

 

JÜRİ ÜYELERİ

Acan Ağır Aksoy Devlet Tiyatrosu Sanatçısı

Asiye Koray Bendon Anadolu Ajansı Dış Haberler Müdürü, Yazar,Senarist, Radyo ve Televizyonda Editör, Yapımcı, Metin/Belgesel Yazarı ve Sunucu

Doç.Dr.Aytekin Albus Gazi Üniversitesi Müzik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Kurtuluş Özgen Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf ve Video Bölümü Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Özgül Yılmaz Tüzün Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğretim Üyesi

Serpil Gül Devlet Tiyatrosu Sanatçısı

Ünsal Coşar Devlet Tiyatrosu Sanatçısı, Başkent  İletişim  Akademisi Öğretim Üyesi

Volkan Özgömeç Tiyatro Sanatçısı-Oyuncu

 

                                                                              *Sayın jüri üyelerimizin sıralanışı isimlerinin alfabetik sırasına göre yapılmıştır.

ÖDÜL

1’NCİLİK ÖDÜLÜ

 • 1.OLAN OKULA 1’NCİLİK PLAKETİ
 • 1.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE 1’NCİLİK MADALYASI,
 • 1.OLAN OKULUN DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE TAM ALTIN

 

2’NCİLİK ÖDÜLÜ

 • 2. OLAN OKULA 2’NCİLİK PLAKETİ
 • 2.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE 2’NCİLİK MADALYASI,
 • 2.OLAN OKULUN DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE YARIM ALTIN

 

3’NCÜLÜK ÖDÜLÜ

 • 3. OLAN OKULA 3’NCÜLÜK PLAKETİ
 • 3.OLAN OKUL ÖĞRENCİLERİNE 3’NCÜLÜK MADALYASI,
 • 3.OLAN OKULUN DANIŞMAN ÖĞRETMENİNE ÇEYREK ALTIN

 

TÜM OKULA KATILIM PLAKETİ

TÜM ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE KATILIM BELGESİ

KATILIMCI OKULLAR İÇİN YÖNERGE

 • Okulunuz adına kısa film yarışmasına katılacak öğrenci grubuna danışmanlık yapacak bir öğretmeni seçiniz.
 • Kısa Film Yarışmasına katılım formunu ve film ile İlgili dokümanları;
  • Katılımcı tarafından doldurularak, yönetmen ve danışman öğretmen tarafından imzalanmış, okul müdürünce onaylanmış katılım formu.(Özel Ankara maya ilköğretim Okulu web sitesinden edininiz)
  • Filmin 1 adet DVD ve 1 adet FLV formatında olmak üzere 2 adet kopyası
  • Filmin künyesi.
  • Filmin setine ait en az 6 adet fotoğrafı(filmin çekimi esnasında çekilen görüntüler)
  • Yönetmenin filmi çekme amacını ifade eden kompozisyon tarzında bir yazı.
  • Kısa filmi tanıtan A3 kâğıdı boyutunda(35*50 cm) özgün afiş.

Okul müdürlüğü onayı ile geç 6 Ocak 2012 Cuma gününe kadar elden ya da posta yolu ile Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu’na ulaştırınız.

 

 • Yarışma ile İlgili Özel Ankara Maya Koleji Fen ve Teknoloji Öğretmeni ve Ecoschool Koordinatör öğretmeni Gülşen Efe ile 0312 491 14 90 numaralı okul telefonu aracılığı ile irtibat kurabilirsiniz.
 • Kısa film grubunda yer alan öğrenciler aynı ya da farklı sınıf seviyesinden olabilir. Fakat çalışma içerisinde, yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, teknisyen ve oyuncular şeklinde görev dağılımı yapılması ve bu görev dağılımının katılım formunda belirtilmesi gerekmektedir. Gruplar maksimum 8 kişiden oluşmalıdır. Asıl kadroyu yönetmen, senaryo yazarı, kameraman, teknisyen oluşturur.Bu kadro 8’i geçmemelidir.Oyuncu sayısı bu kadro haricinde ise ödüllendirmede dikkate alınmayacaktır.Ödüllendirme maksimum 8 kişilik grup için gerçekleştirilecektir.
 •  “Geri Dönüşümün Önemi ‘’temalı Kısa Film Yarışması ile ilgili her türlü duyuruyu Özel Ankara Maya İlköğretim Okulu web sitesi   adresinden takip edebilirsiniz.
 • Yarışmaya katılan tüm okulların ön değerlendirme için görevlendirdiği 1’er öğretmeni 20 Mart 2012 Salı günü katılımı gerçekleşen tüm filmleri değerlendirmek ve ilk 5’e kalan filmlerin seçimini gerçekleştirmek üzere Özel Ankara Maya ilköğretim okulu Konferans salonunda saat:14.00’da hazır bulunmalıdır.
 • Ön elemede görev alacak 1 öğretmen ismini 6 Ocak 2012 tarihine kadar teslim edilecek başvuru formunuzda yer alan ilgili bölümde belirtiniz
 • Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.