Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması

TEMA

2014 yılının Çerkes Soykırımının ve Sürgününün 150. Yılı olması nedeniyle, Çerkes Derneği (Ankara) tarafından “Çerkeslerin Dünü, Bugünü ve Yarını”temalı bir Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenlenecektir.

AMAÇ

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması aşağıdaki amaçlar doğrultusunda düzenlenmektedir:

Çerkes Soykırımı ve Sürgünü’nün Türkiye ve Dünya kamuoyunda görünür kılınmasına sanatsal faaliyetler yoluyla katkıda bulunmak,
Kısa film ve belgesel çekimiyle ilgilenenleri Çerkeslerin sorunlarına yönelik ürünler vermeye teşvik etmek,
Çerkes Soykırımı ve Sürgününün tanınmasına yönelik gelecekte yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek görsel materyal sağlamak.
KAPSAM

Çerkes Soykırımının ve Sürgünü’nün 150. Yılı olması nedeniyle düzenlenen yarışmaya katılacak eserler aşağıdaki konu başlıklarından bir ya da birkaçını konu alabilir:

·Çerkes Soykırımı ve Sürgünü
·Çerkeslerin anavatanlarıyla ilişkileri
·Çerkeslerin diasporadaki ve anavatanlarındaki mevcut durumları ve sorunları

-Siyasal,
-Örgütsel,
-Etnik,
-Dilsel,
-Kültürel,
-Sosyal,
-Ekonomik,
-Hukuki, vb.

·Çerkes kimliği,
·Çerkes örgütlenmeleri,
·Çerkeslerin başka halklarla ilişkileri ve etkileşimleri, vb.

ORGANİZASYON

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması, Çerkes Derneği (Ankara) tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Ankara’dır.

KATILIM

Çerkes Derneği Uluslararası Kısa Film Yarışması, Türkiye içinden ve dışından tüm amatör ve profesyonel katılımcılara açıktır. Katılım ücretsizdir.