CEP TELEFONU RADYASYONUNUN BALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

PROJENİN AMACI : Cep telefonu radyasyonunun yavru lepistes balıkları üzerindeki zararlı etkileri hakkındaki bilgileri kontrol etmek.

PROJENİN HEDEFLERİ : 1. Radyasyonun balıkların  uykusu üzerindeki etkilerinin araştırılması. 2. Radyasyonun balıkların bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin araştırılması.

LİTERATÜR: http://www.biologmehmet.blogcu.com, , , www.tumgazeteler.com,http://www.meleklermekani.com

KULLANILAN YÖNTEMLER:Deneysel Araştırma.

PROJE BÜTÇESİ:180TL.

GERCEKLEŞTİRİLEN FALİYETLER :  Bu araştırma 2010 Eylül – Aralık ayları arasında yapıldı.         Deneme için 10 litre hacimli 2 özdeş akvaryum alındı. Her akvaryuma 15 adet yavru lepistes balıkları konuldu  .Akvaryumlar arlarında 4 metre mesafe olacak şekilde yerleştirildi ve bir akvaryum deney grubu olarak seçilip üzerine cep telefonu yapıştırıldı.           Cep telefonu günde 5 kez aranarak ve sürekli açık tutularak 3 hafta boyunca akvaryumları gözlemledik .Bu 3 haftalık süreci 3 kez tekrarladık ve elde ettiğimiz verileri kullanarak aşağıdaki Tablo-1  elde edildi.             İlk kontrollü deneyimizin 7. gününde deneysel akvaryumda 4 adet lepistes balığı öldü. Üç gün sonra 6 tane daha balık öldü ve cep telefonu kaldırıldı. Cep telefonu kaldırıldıktan sonraki süreçte canlı kalan 5 balığında öldüğü gözlendi. Sonuç olarak deneysel akvaryumda toplam 15 balık kontrol akvaryumunda ise 9.günde sadece 1 balık öldüğü tespit edildi.                  Gözlemler sonucunda deneysel akvaryumdaki lepistes balıklarının ilk bir hafta boyunca aktif davrandıkları görüldü. Daha sonraki günlerde balıkların hareketlerinde uyuşukluk ve yem yememe isteği başladığı tespit edildi.          Literatüre göre normal şartlarda balıklar ışık açıldıktan sonra 20-30 dakika arasında hareketlenerek tepki veriyorlar. Bizim deneysel gruptaki balıklarımız ışık açıldığı zaman sanki hiç uyumuyormuş gibi attığımız yemlere saldırıyorlardı. Kontrol grubundaki balıklar ise akvaryumun dibinde uyuyorlardı ve attığımız yemlere tepki göstermiyorlardı. Buda bize gösteriyor ki radyasyon canlılar üzerinde uyku problemi yaratabiliyor. Ayrıca  deneysel  akvaryumda ki balıkların ölmesi cep telefonundaki radyasyonun balıkların bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etki ettiğini gösteriyor.

DENEY NO     VARYANT                  BALIKLARIN ÖLMEYE                           ÖLEN BALIKLARIN SAYISI                                                               BAŞLADIĞI GÜN            Deney Sırasında             Toplam (Deney Sonrasında)

1                 Deneysel                                             7                                  10                                                    15                         Kontrol                                                 9                                   1                                                      –

2                  Deneysel                                             8                                     9                                                    15                        Kontrol                                                12                                    2                                                     –

3                  Deneysel                                              6                                    9                                                     15                         Kontrol                                                  3                                    1                                                       –

Tablo 1

PROJENİN SONUCU: 1.Radyasyonun canlıların uyku ve bağışıklık sisteminde olumsuz etki yapabileceğini gözlemledik. 2. Balıklarda tıpkı insanlar gibi canlı organizmalardır.Radyasyon sonucu balıklarda gözlenen olumsuz etkiler insanlar üzerinde de gözlenebilir. 3.İnsanlar daha gelişmiş organizmaya sahip olduğu için , radyasyonun olumsuz etkileri daha uzun sürede ortaya çıkabilir.

PROJENİN ÖZETİ:Deney gözlemlerimize göre; anne ve babalar çocuklarına 18 yaşına gelinceye kadar mümkün olduğu kadar cep telefonu kullandırmamalıdırlar. Böylece çocuklarının zihinsel ve bedensel gelişimi daha hızlı ve sağlıklı olacaktır. Özellikle okullarda cep telefonunun kullanılması kaldırılmalıdır.