Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları Üniversite Öğrenci Bursu

Çelikel Eğitim Vakfı Alev Topları burs programına başvura bilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmiş olmak, merkezi yerleştirme puanıyla öğrenci alan lisans programlarına yeni kayıt hakkı kazananlardan ilgili lisans programına yerleştirme puan türünde aşağıda belirtilen başarı sıralamaları dâhilinde olan, istanbul’daki devlet üniversitelerinin lisans programlarına veya vakıf üniversitelerinin lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına yeni kayıt hakkı kazanmış ve kayıt hakkı kazandığı program için Üniversiteye kayıt işlemlerini tamamlamış/tamamlayacak olan, ailede kişi başına düşen aylık ortalama net gelir seviyesi 2.000 TL ve altı olan her aday başvurabilir.

Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Lisans Programları
Yerleştirme Puan Türü Başarı Sıralaması
Sayısal Puanı İlk 30.000’e girenler (30.000 dâhil)
Eşit Ağırlık Puanı İlk 15.000’e girenler (15.000 dâhil)
Sözel Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)
Dil Puanı İlk 5.000’e girenler (5.000 dâhil)
TYT Puanı İlk 10.000’e girenler (10.000 dâhil)

Takvim
Elektronik Ortamda Başvuruların Alınması için Son Gün 3 Eylül 2019 Salı, 17:00’a kadar
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması 6 Eylül 2019 Cuma, 12:00 itibariyle

Seçmeler ve Programa Kabul
Ön değerlendirmelerin tamamlandığına ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde 6 Eylül 2019 Cuma günü saat 12.00 itibariyle yayımlanacak.

Ön değerlendirmeler sonucunda kontenjan kapsamına giren adayların, ilan edilen ön değerlendirme belgelerini eksiksiz bir şekilde 17 Eylül 2019 Salı günü saat 17.00’a kadar Vakfa posta/kargo yoluyla ulaştırması gereklidir.

Ön değerlendirme belgelerini kontrol ve değerlendirme sürecinde gerek görülmesi halinde adaylar ile telefon mülakatı gerçekleştirilebilir.

Ön değerlendirme belgelerini eksik teslim eden ya da ilan edilen tarihe kadar teslim edemeyen ve/veya elektronik başvuru formunda beyan edilen bilgiler ile sunulan belgelerdeki bilgiler arasında tutarsızlık olduğu tespit edilen adaylar değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumdaki adaylara ayrıca bildirim yapılmayabilir.

Ön değerlendirme belgeleri üzerinde yapılan denetimin ardından grup mülakatlarına davete ilişkin duyuru Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesinde yayımlanır.

Seçmeler, grup ve bireysel mülakatlar olmak üzere iki aşamadan oluşur. Mülakatlar, yetkinlik bazlıdır.

Adaylar ile iletişime geçtiğimiz duyuru kanalları, Çelikel Eğitim Vakfı internet sitesi ile adayların elektronik posta (e-posta) adresleridir. Özel durumlarda, adaylar ile kişisel telefon numaraları üzerinden de iletişime geçilir. Bu nedenle, başvuru yapan tüm adayların elektronik başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin aktif ve kullanımda olması gerekir.
Burs Başvuru Formu :

Başvuru, değerlendirme ve kabul süreçlerini, Başvuru ve Kabul Yönergesi ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütüyoruz.