Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

SAĞLAM FİKİRLER YARIŞIYOR!
PROSTEEL 2013 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI!

Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann Boru tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen PROSteel 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na başvurular başladı. Yarışmanın konusu “İlköğretim Okulu (8 Yıllık)” olarak belirlendi. İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerini bir araya getirerek çelik yapının önemini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmeyi hedefleyen yarışmanın son başvuru tarihi 4 Mart 2013, son proje teslim tarihi ise 26 Mart 2013 olarak belirlendi.

YARIŞMA HAKKINDA

Düzenleyenler: Borusan Mannesmann Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Organizasyon: Yapı-Endüstri Merkezi

Yarışmanın Amacı :
Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,

Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,

Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmak.

KATILIM KOŞULLARI
•Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
•Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
•Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
•Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
•Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
•Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
•Yarışmaya katılım ücretsizdir.
•Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (4 Mart 2013) Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Başvuru Formu yarışma broşürlerinden veya www.prosteel.org adresinden sağlanabilir.
•Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını [email protected] adresine gönderebilirler ya da www.prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 01 Mart 2013 Cuma tarihine kadar gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
•Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a devrettiklerini kabul ederler.

JÜRİ ÜYELERİ
Yrd. Doç. Dr. İpek Yada AKPINAR – Yüksek Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Nevzat Sayın – Mimar, NSMH
Cem İLHAN – Yüksek Mimar, TeCe Mimarlık
Dr. Selçuk İZ – İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik
Yaşar MARULYALI (Jüri Başkanı) – Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlık
Prof. Dr. Hasan ŞENER – Yüksek Müh. Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI – İnşaat Yüksek Mühendisi, YÜ Mühendislik Fakültesi
Raportör: Neslihan KÜÇÜKASLAN – Mimar/Etkinlikler Uzmanı, YEM

PROJE VERİLERİ

Yarışma Konusu
kent içinde semt ölçeğindeki yerleşmelerin ihtiyacına cevap verecek, çelik taşıyıcılı bir “İlköğretim Okulu (8 Yıllık)” dur.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan standartlara göre tasarım yapılacaktır.

Proje Verileri
Yarışmacılar, ilköğretim okulunun yapılacağı yeri Türkiye sınırları içinde kendileri seçeceklerdir. Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Projelerde Aranacak Nitelikler

•Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Taşıyıcı sistemin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
•Sistem seçimi, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi serbesttir. Borusan Mannesmann Boru ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için [email protected] adresinden destek istenebilir.
•Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır;

– Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin doğru seçilmiş ve ön boyutlamasının tamamlanmış olması,
– Projelerin özgün olması ve proje tasarımlarındaki özgünlük düzeyini zedeleyecek esinlenme ve alıntıların olmaması.
– Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
– Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
– Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.

•Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

TESLİM ŞEKLİ
•Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
•Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
•Projeler A1 boyutunda yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
•Paftalarda vaziyet planı (1/500), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/200), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20-5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3B çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir
•Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
•Projelerin ayrıca JPEG veya TIFF formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır.
•Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
•Mimarlık Açıklama Raporu mimari tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
•Mühendislik Açıklama Raporu, projede kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
•Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
•Borusan Mannesman Özel Ödülü ağırlıklı olarak Mannesmann Boru ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek bir projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verilebilir.
•Yarışmaya katılacak projeler 26 Mart 2013 Salı günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen teslim adresine elden teslim edilecek veya kargoya verilmiş olacaktır. Kargoya verilen projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge Organizatöre e-posta ya da faks yoluyla gönderilecektir. Kargoya verilen projeler ve projelerin teslim belgeleri 29 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Organizatör adresine ulaşmazsa, gönderilen proje yarışmaya katılım hakkını kaybedecektir.

Kimlik Zarfı

•Takımı oluşturanların öğrencilik belgeleri,
•Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri,
•Takımı oluşturanların TC kimlik fotokopileri üzerinde sadece rumuz bulunan A4 boyutunda bir kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

Teslim Yeri

Neslihan Küçükaslan
Etkinlikler Uzmanı
Yapı-Endüstri Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 266 70 70, Faks: 0212 266 70 59, [email protected], http://www.prosteel.org

ÖDÜLLER
1.ÖDÜL : 5.500 TL
2.ÖDÜL : 3.500 TL
3.ÖDÜL : 2.500 TL
BORUSAN MANNESMANN ÖZEL ÖDÜLÜ : 5.000 TL
MANSİYON VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ: 4.500 TL (Toplam)

Borusan Mannesmann Özel Ödülü, ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.

Mansiyon ve teşvik ödülleri kendi aralarında sıralama ifade etmez. Mansiyon ve teşvik ödülleri verilecek projelerin sayıları ve ödül miktarları Jüri tarafından belirlenecektir. Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

Yapı-Endüstri Merkezi

Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430
(Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya / İSTANBUL

Telefon : +90 212 266 70 70 – 354
Faks : +90 212 266 70 10

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin