Celal Bayar Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ALANI PROJE YARIŞMASI

PROJE KAPSAMI
Amaç, öğrencilerin sosyal problemlere bilimsel metotlarla çözüm yolları bulmalarını sağlamak ve bu konulara ilgilerini artırmaktır. Bu sebeple;
– Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji
– Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Arkeoloji
– İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, İktisat, Ekonomi, Finans, Maliye, Hukuk, Siyaset Bilimi vb.)
– Din, Dil (Türkçe ve Yabancı Dil), eğitim konularında projeler katılabilir.
Projelerin değerlendirilmesinde özgünlük ve yaratıcılık, kullanılan bilimsel yöntem, tutarlılık ve katkı, yararlılık (ekonomik, sosyal, …), uygulanabilirlik ve kullanışlılık gibi kıstaslar göz önüne alınacaktır.
Yarışmaya sosyal bilimlerin yaşam alanlarına uygulanabilir, bireylerin ve toplumun sosyal sorumluluk kavramını ve vizyonunu geliştirmeye yardımcı olacak, toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkısı olacak Sosyal, Sanat Tarihi ve Arkeoloji alanındaki projeler katılabilir. Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış olmalı ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

BAŞVURU
Yarışma ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilere açıktır. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz. Proje ekibi bir veya birden fazla kişiden (en fazla üç kişi) oluşabilir. Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler. Yarışmaya katılan projeler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Projeler web sayfası üzerinde yer alan başvuru formu doldurularak gönderilecektir. Ön elemeden geçerek finale kalan projeler poster olarak sunulacaktır. Posterler web sayfasında sunulan şablon üzerinde, projenin adı, proje ekibi ve adresi, projenin amacı, kullanılacak yöntem ve elde edilecek sonuçlar ve önemini açıkça belirtecek şekilde sunulmalıdır. Final yarışmasına kalan projeler için yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Yükümlülükleri ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda Celal Bayar Üniversitesi Etik Komisyonu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar sadece bir yarışmaya başvurabilirler.
Yarışmacılar sadece bir yarışmaya başvurabilirler.

DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır. Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 17 Nisan 2015 tarihine kadar “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 30 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler poster olarak hazırlanarak 12-13 Mayıs 2015 tarihinde sunulmak üzere hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Ödül töreni 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “baharsenligi.cbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
17 Nisan 2015 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.