Celal Bayar Üniversitesi SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PROJE YARIŞMASI

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANI PROJE YARIŞMASI

PROJE KAPSAMI
Yarışmaya Tıp Fakültesi öğrencilerinin ve Tıp dışında diğer sağlık alanlarında eğitim gören ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerinin hazırlamış olduğu temel tıp bilimleri, klinik bilimler veya epidemiyoloji gibi sağlık alanlarında yapılmış projeler katılabilir. Proje daha önce başkası tarafından yapılmamış ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.
BAŞVURU
Proje konusu sağlık bilimleri alanında olmalıdır. Projeye katılmak için ülkemizde tıp veya diğer sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans veya lisanüstü eğitimi gören herhangi bir sınıfta üniversite öğrencisi olmak gerekir. Proje ekibi bir veya birden fazla öğrenciden oluşabilir. Yarışmacılar birden fazla proje ile yarışmaya katılabilirler Proje web sayfasında sunulan poster şablonu üzerinde, başvuru formunda belirtilen proje içeriğine ait; projenin adı, proje ekibi ve adresi, projenin amacı, kullanılacak yöntem ve elde edilecek sonuçlar ve önemini açıkça belirtecek şekilde sunulmalıdır. Proje özgün olmalı ve projenin etik uygunluğu (gerekli ise) yarışmacılar tarafından belgelenmelidir. Proje başvurunuz için bu belgelerin gerekli olup olmadığına karar verilemeyen durumlarda Celal Bayar Üniversitesi Etik Komisyonu ile temasa geçerek bilgi alabilirsiniz. Proje başvurusunda bulunan yarışmacı/yarışmacılar internet sitesinde yayınlanan Proje Hakları ve Gizlilik Sözleşmesini imzalayarak teslim etmelidir. Üçüncü şahıslar ve taraflar hakkında açılacak kanuni ve hukuki süreçler, davalar ve yasal takipler yarışmaya başvuruda bulunmuş yarışmacı/yarışmacılar tarafından üstlenilecektir. Yarışmaya katılım ücretsizdir. Yarışmacılar bir projeyla sadece bir (1) yarışmaya başvurabilirler. Yarışmaya komite üyelerinin yakınları başvuramaz.
DEĞERLENDİRME
Yarışmada değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

ÖN ELEMELER
Projelerin final yarışmasına kalıp kalmayacağı değerlendirmek için yarışma jürisi tarafından ön eleme yapılacaktır.
Ön elemede yarışmacıların doldurdukları başvuru formu incelenecektir. Bu nedenle yarışmacıların 17 Nisan 2015 tarihine kadar “www.cbu.edu.tr” adresinde yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gereklidir.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ
Ön elemeden geçen ve finale kalan projeler 30 Nisan 2015 tarihinde duyurulacaktır. Finale kalan projeler poster olarak hazırlanarak 12-13 Mayıs 2014 tarihlerinde sunulmak üzere hazırlanacaktır. Yarışmacıların final değerlendirmelerinde posterleri ile birlikte komisyon tarafından ilan edilen yarışma alanında hazır olmaları gerekmektedir. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan yarışmacılar final günü belirlenecek, ayrıca “www.cbu.edu.tr” adresinden de duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
Ödül töreni 13 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak, yeri ve saati “www.cbu.edu.tr” adresinden ilan edilecektir.
Ödüller projeye verilecek olup, ödülün proje ekibi içinde dağılımından ekip üyeleri sorumludur. Ödüllerden doğabilecek her türlü vergi ve yükümlülükler yarışmacı/yarışmacılara aittir. Ödül alan projenin yukarıda belirtilen tüm şartlara uygun olmadığı veya projenin başka bir kişiye ya da kuruma ait olduğunun saptanması halinde ödül bu yarışmayı düzenleyen kurum tarafından kanuni faizi ile birlikte geri alınacaktır. Yarışmaya katılarak ön elemeden geçen tüm yarışmacılara katılım belgesi verilecektir. Dereceye değer proje bulunamazsa ödül verilmez. Projenin ödüle layık olup olmadığının takdiri ise jüri üyelerine aittir. Herhangi bir dereceye layık projenin olmaması halinde diğer projelerin dereceleri yükseltilmez.
Birinciye 1500 TL, İkinciye 1000 TL, Üçüncüye 500 TL takdim edilecektir.

ULAŞIM VE KONAKLAMA
Yarışmacıların Manisa’ya ulaşımı ve konaklama giderleri kendilerine aittir.

SON BAŞVURU TARİHİ
17 Nisan 2015 saat 17:30’dan sonra sunulan projeler kabul edilmeyecektir.