Çekmeköy Gönüllüleri Derneği ve AFSAD “Dayanışma” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Çekmeköy Gönüllüleri Derneği
ve
Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD)
“Dayanışma” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
1. Konu: “DAYANIŞMA”

2. Amaç:
a. Dayanışmanın pozitif enerjisini, gücünü, önemini, mutluluğunu ve başarısını sergilemek;
b. Katılımcıların fotoğraf sanatı yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkartmak ve geliştirmektir.

3. Yarışma Katılım Koşulları:
15 yaş üstü kategorisi: Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derece
akrabaları ile Çekmeköy Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu ve birinci dereceden akrabaları dışında, 15
yaşını doldurmuş tüm amatör fotoğrafçılar katılabilir.
15 yaş altı kategorisi: Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, TFSF temsilcisi ve birinci derece
akrabaları ile Çekmeköy Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu ve birinci dereceden akrabaları dışında, 15
yaş ve 15 yaşın altında tüm amatör fotoğrafçılar katılabilir.
a) Katılımcı her iki kategoriden yalnızca birine, en çok 4 (dört) fotoğrafla katılabilir.
b) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
c) Fotoğrafların boyutları; Dijital fotoğrafların kısa kenarı 2400 piksel uzun kenarı serbest, JPEG
uzantılı, en yüksek kalitede (12 kalite) sıkıştırılmış ve CD/DVD’ye Başvuru Formu’ndaki sırada
kaydedilmiş olmalıdır.
d) Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
Bu hususta doğacak tüm sorumluluk münhasıran yarışmacılara aittir.
Yarışmacılar, eserlerin kendilerine ait olmadığı tespit edildiği takdirde, değerlendirme dışı
bırakılacaklardır. Tespit edilemediği halde başkalarına ait fotoğraflar olduğunun sonradan ortaya çıkması
durumunda Çekmeköy Gönüllüleri Derneği herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte ödül ve
sergilemeden men etme hakkını elinde tutar.
Ödül kazanan fotoğrafçılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların elde ettikleri
ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
e) Eserler özgün olmalı, yarışmaya katılacak fotoğraflar daha önce başka bir yarışmada ödül, mansiyon
ve özel ödül almamış olmalıdır. Ödül almış fotoğrafın bir bölümünden oluşturulmuş görüntüler yarışma
dışı bırakılır, sonradan tespit edildiğinde ödülü geri alınır. Boş kalan sıralama ve ödül için diğer
katılımcılar herhangi bir talepte bulunamayacaklardır.
f) Yarışma düzenleyicisi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme
yetkisine sahiptir.
g) Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan;
Ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın
ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin yarışmalara
katılımı TFSF Yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl kısıtlanır.
Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu isledikleri takdirde
TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
h) Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
i) Başvuru formu doldurulmadan ve imzalanmadan, gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye
alınmayacaktır.

4. Fotoğrafların İşaretlenmesi:
 Fotoğraflar kaydedilirken 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası yazılarak adlandırılmalıdır
(Örnek: 876234-1).
 Fotoğrafı çekene ait yazılan bilgiler seçimler sonuçlanana kadar hiçbir şekilde Seçici Kurul üyelerine
bildirilmez, yarışma sekreteryası tarafından muhafaza edilir. CD/DVD üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
 Katılımcı ayrı bir Word dosyası içine Başvuru Formunu tam ve eksiksiz olarak doldurarak dosya adı
katılımcının rumuzu olacak şekilde kaydetmelidir (Örnek: 876234.doc). Word dosya katılımcının
bilgilerini içerir ve sekreterya tarafından muhafaza edilir.
 Başvuru Formu’ndaki fotoğrafın çekildiği yer, tarih ve fotoğrafı çekenin yaşı kısımları doldurulmuş
olmalıdır.

5. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
 Prof. Dr. Barbaros GÜRSEL MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bl. /Jüri Başkanı
 Canan BAYRAKTUTAN Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Başkanı – Kurum adına.
 Doç. Dr. Emre İKİZLER MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bl.
 Kumral KEPKEP AFIAP – İFSAK üyesi
 Öğr. Gör. Mustafa Bilge SATKIN MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bl.
 Öğr. Gör. Tülay ÇELLEK YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi em. Grafik Tasarım
 Öğr. Gör. Ufuk DUYGUN YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Fotoğraf ve Video Bl.

Not: Jüri en az 3 (üç) üyenin katılımıyla toplanacaktır.

TFSF Temsilcisi: Cengiz Oğuz GÜMRÜKÇÜ

6. Yarışma Sekreteryası: Yavuz Oğuz
e-posta : cekmekoygd@yahoo.com
Tel : 0216.641.64.26 / 0532.313 35 78
Adres : Hamidiye Mah. Yavuz Sok. No: 8/B Çekmeköy/İstanbul/TURKEY

7. Fotoğrafların Ulaştırılması: CD/DVD olarak son katılım tarihi saat 17.00’ye kadar elden teslim
edilecek veya posta/kargo ile teslimat en son katılım tarihi saat 17.00 olacak şekilde 6. maddedeki
Yarışma Sekreteryası adresine gönderilecektir

8. Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi : 08 Nisan 2014 Salı saat 17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 12 Nisan 2014 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 21.04. 2014
Ödül töreni ve Kokteyl : 10 Mayıs 2014 Cumartesi saat 15.00
Sergileme : 10 Mayıs 2014
Sonuçlar; basın yoluyla, www.cekmekoygonulluleri.org, www.tulaycellek.com ve www.tfsf.org.tr
sitelerinde ilan edilecek ve yarışmacıların e-posta adreslerine bildirilecektir.
cekmekoygd@yahoo.com, tcellek@yildiz.edu.tr, cellekt@yahoo.com

9. Ödüller: Çocuklar ve Büyükler kategorisi
A- 15 Yaş üstü:
Birincilik ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali,
(GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, Tarih: Ağustos 2014)
İkincilik ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Ovit Yayla Şenlikleri (Ağustos 2014)
Üçüncülük ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Artvin Kafkasör Şenlikleri (Artvin Dernekler
Federasyonu Temmuz 2014)
Mansiyon (3 adet) : Plaket ve Katılım Belgesi + Atlas Dergisi 1 yıl abonelik
Jüri Özel Ödülü (Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Onur Üyesi Gülseren TAMAKAN adına): Nuri Bilge
Ceylan imzalı Sinemaskop Türkiye adlı Fotoğraf ve Gezi Kitabı, NTV
Yayınları
Sergileme (12 adet)

B- 15 Yaş altı:
Birincilik ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Yeşil Yayla Kültür Sanat ve Çevre Festivali,
(GOLA Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği, Tarih: Ağustos 2014)
İkincilik ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Ovit Yayla Şenlikleri (2 kişi) Ovit Yayla
Şenlikleri ( Ekşioğlu Vakfı; Ağustos 2014)
Üçüncülük ödülü : Plaket ve Katılım Belgesi + Artvin Kafkasör Şenlikleri (Artvin Dernekler
Federasyonu Temmuz 2014)
Mansiyon (3 adet) : Plaket ve Katılım Belgesi + Dijital Fotoğrafçılık eğitim kitabı
Jüri Özel Ödülü (Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Onur Üyesi Cemile Tanlak anısına): Dijital
Fotoğraf Makinesi
Ankara’dan katılan 3 öğrenciye ücretsiz AFSAD Fotoğraf Kursu
Sergileme (12 adet)

10. Değerlendirme Sonuçları:
Dereceye giren katılımcılara ödül plaketleri ve sürpriz hediyeleri, düzenlenecek törenle ve sergi açılışında
takdim edilecektir. Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile
belirlenecek olup buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği
takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan eserler, seçici kurul tarafından daha sonraki alt derece ve
ödüllere layık bulunulabilir.
Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer bulunan dijital fotoğrafların fotoğraf kağıdına bastırılması,
çerçevelenmesi ve sergilenmesi Çekmeköy Gönüllüleri Derneği tarafından yapılacaktır.
Fotoğrafları sergilenen tüm fotoğrafçılara Katılım Belgesi, fotoğrafları sergilenmeyen tüm katılımcılara
da Teşekkür Yazısı verilecektir.

11. Eserlerin Geri Gönderimi:
Ödül almayan, sergilenmeyen ve bağışlanmayan eserlerin CD/DVD’si iade edilmeyecek; TFSF temsilcisi
gözetiminde imha edilecektir.

12. Fotoğrafların Kullanımı / Yayın-Telif Hakkı ve Diğer Hukuki Konular:
Ödül alan ve sergilenen eserlerin Çekmeköy Gönüllüleri Derneğine bağışlanması, oluşturulacak arşiv için
önemlidir. Fotoğraflarınız Çekmeköy Gönüllüleri Derneği tarafından kurum yayınlarında, Çekmeköy ile
ilgili broşürlerde, albümlerde, afişlerde, reklam, ilan ve gazetelerde, kitaplarda, benzeri asılı yayınlarda
fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanabilir. Çekmeköy’de de hastane, okul, kaymakamlık gibi kurumlarda
asılabilir, tümü ya da gruplar halinde sergilenebilir, web sitesinde yayımlanabilir. Ödül alan, sergilenen
ve bağışlanan fotoğraflar düzenleyicinin yayınlarında tanıtım amaçlı olarak eser sahibinin adı belirtilerek
kullanılacaktır. Bunun için ilave bir telif bedeli ödenmeyecektir. Kullanım hakkı düzenleyen kuruma ve
eser sahibine ait olacaktır. Kişisel bilgileriniz bilgi koruma politikamız doğrultusunda ele alınacak ve
hiçbir şekilde üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. Yarışmaya katılanlar bu koşulu kabul etmiş
sayılacaklardır.
Ödül, mansiyon ve özel ödül alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2014’te kurumumuza ayrılan
sayfalarda yayınlanacaktır.
Çekmeköy Gönüllüleri Derneği, yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk
kabul etmemektedir. Eserlerin hukuki/cezai tüm sorumluluğu gönderene aittir. Kurum veya seçici kurul,
herhangi bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit etmesi durumunda eser sahibine bilgi
vermeksizin başvuruyu geri çevirme ya da değerlendirme harici tutma veya yapılan değerlendirmeyi iptal
etme yetkisine sahiptir
Eser sahibinin manevi hakları saklı kalmak şartıyla ödül alan, sergilenen ve şartnamede işaretlenerek
bağışlanan eserlerin tüm imtiyazı yarışmayı düzenleyen kuruma (Çekmeköy Gönüllüleri Derneği’ne)
aittir. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılır. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan
tüm eserlerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme hakları Çekmeköy Gönüllüleri Derneği ile
fotoğrafçıya aittir. Bu eserler Çekmeköy Gönüllüleri Derneği arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacıların
yarışmaya katılım sağladıkları eserler 5846 sayılı FSEK’nun 21./25. madde hükümlerine göre
değerlendirilecektir.
Yarışmacılar yarışmaya katılım sağladıkları eserleri üzerinde üçüncü şahıslar tarafından iddia edilebilecek
her türlü mali hak ve/veya telif hakkı taleplerinden ve söz konusu şahıslarla çıkması olası
uzlaşmazlıklardan ve bunların müstakbel sonuçlarından tamamen sorumlu olmayı ve Çekmeköy
Gönüllüleri Derneği’nin işbu taleplerden beri tutulması için gereken her nevi tedbiri almayı kabul ve
taahhüt eder. Buna rağmen Çekmeköy Gönüllüleri Derneği’nin üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve
kuruluşlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için
yarışmacılara aynen rücu edilecektir.
Çekmeköy Gönüllüleri Derneği, yarışma katılım koşullarını değiştirme hakkını elinde bulundurmaktadır.
Yarışma süresince doğabilecek herhangi bir fiziksel ve teknik kayıp ve hasarlar için Çekmeköy
Gönüllüleri Derneği sorumluluk kabul etmemektedir.
Katılımcılar, bu yarışmaya eserlerini göndererek şartname hükümlerini okumuş ve tamamını kabul etmiş
olduğunu onaylamaktadır.

13. Bu Fotoğraf Yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2013/80
numara ile onaylanmıştır ve Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından desteklenmektedir.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Not: Fotoğraflar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde ve uluslararası platformlarda sergilenecektir.