ÇAYIROVA BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI DÜZENLİYOR

ÇAYIROVA BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI BAŞLADI. ÇAYIROVA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ ÖN PLANA ÇIKARACAK VEYA ÇAYIROVA İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ DEĞERLERE VURGU YAPACAK TASARIMLARINIZI BEKLİYORUZ.

KATILIM ŞARTLARI

*Yarışmaya amatör ve/veya profesyonel her T.C. vatandaşı katılabilir.
*Katılımcılar yarışmaya en fazla 3 tasarımla başvurabilirler.
*Yarışmaya seçici kurulda yer alan isimler ve birinci dereceden yakın akrabaları ile Çayırova Belediyesi’nde            doğrudan ya da dolaylı olarak çalışanlar katılamazlar.
*Yarışmaya yollanan tasarımların daha önce hiçbir yerde kullanılmamış olması ve kullanılmakta olan hiçbir logoya benzerlik göstermemesi gerekir. Aksi durumda olan tasarımlar, değerlendirme dışı bırakılacaktır.
*Yarışmada ödül alan tasarımların her türlü kullanım hakkı Çayırova Belediyesi’ne ait olacaktır.
*Yarışmada ödül alan tasarımlarda jürinin önerisiyle bazı değişiklikler istenebilir. Bu durumda tasarımcıya ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
*Tasarımıyla ödül alan katılımcı ödül törenine gelmediği takdirde töreni takiben en geç 1 ay içerisinde ödülünü almak üzere Çayırova Belediyesi’ne başvurmalıdır. Aksi takdirde hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
*Ödül tutarları kişilere ödül töreni esnasında nakit olarak elden teslim edilecektir.
*Katılımcılar, hem kimlik ve iletişim bilgilerini içeren, hem de şartnamede belirtilen tüm sorumlulukları kabul ettiklerine ilişkin belgeyi imzalayıp, tasarımlarıyla birlikte, üzerinde rumuzu yazılı bir zarf içerisinde yollamalı veya teslim etmelidirler.
*Yarışmaya yollanan tasarımlar iade edilmeyecektir. Yarışmaya katılım gösterilen eserleri belediye herhangi bir mecmuasında veya görselinde yayınlayabilir. Bu sebepten dolayı tasarımcı belediyeden herhangi bir telif hakkı istemeyecektir.
*Yarışmaya gönderilecek tasarımlar renkli olarak çalışılacak, uzun kenarı 150 mm’den küçük olmayacak şekilde A4 (210×297 mm) kağıda yerleştirilecek şekilde renkli ve siyah beyaz (negatif ve pozitif) örnekleri yer alacaktır. *Yapılan çalışmada kullanılan unsurların anlamı yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklanacaktır. Çalışmalar şeffaf dosya içerisinde teslim edilecektir. Bu çalışmaların ayrıca CD ortamında bir bilgisayar programında (Adobe illustrator, Freehand, CorelDraw gibi) hazırlanmış, CMYK renk modunda, vektörel haliyle kaydedilmiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
*Katılımcılar, yarışmaya yollayacakları her tasarım için en az 5, en fazla 8 haneden oluşan bir rumuz kullanmalıdır. *Rumuz, tasarımın bulunduğu yüzeyin arka sol köşesine ve CD’nin üzerine okunabilecek büyüklükte yazılmalıdır. *Tasarımın sunulduğu yüzeylerde rumuz dışında herhangi bir isim ya da işaret kullanılmamalıdır.
*Yarışmacılar tasarımlarını elden veya posta – kargo yoluyla da Çayırova Belediyesi’ne ulaştırabilirler. Ancak posta veya başka bir yolla gönderilen eserlerde gecikme, ulaşmama veya eserlerin hasara uğrayarak yarışmaya katılma vasfını kaybetmesi durumlarında Çayırova Belediyesi sorumluluk kabul etmez.

TASARIMLARIN TESLİMİ:

*Yarışmaya gönderilecek tasarımlar elden, posta ya da kargo yolu ile en geç 21 Ekim Cuma günü saat 17.00’a kadar,
ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

“ÇAYIROVA LOGOSUNU ARIYOR” ÇAYIROVA LOGO YARIŞMASI
ÖZGÜRLÜK MAH. MURAT ÇOBANOĞLU CAD. NO:21 ÇAYIROVA/KOCAELİ
adresine teslim edilmiş ya da ulaştırılmış olmalıdır. Belirtilen tarih ve saatten sonra teslim edilecek çalışmalar, hangi nedenle olursa olsun yarışmaya katılamazlar. Posta veya kargoda oluşacak gecikme ve kayıplardan dolayı kurumumuz sorumlu tutulamaz.

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme 11 kişilik jüri tarafından yapılacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

   Dereceye giren tasarımların tüm hakları Çayırova Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri, kullanılacak olan logolarda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamazlar.
Ödül kazanan tasarımları Çayırova Belediyesi kullanma ve gerekli görüldüğünde değiştirme hakkına sahiptir. Teslim edilen tasarımlar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, bu nedenle tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

   Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
Yarışmada ödül ve mansiyon kazanan eserlerin sahipleri, eserlerini Çayırova Belediyesi’nin yazılı bir izni olmadan ticari amaçla kullanamaz. Bu eserlerin ticari amaçla kullanılması, Çayırova Belediyesi’nin yazılı iznine bağlıdır.
Çayırova Belediyesi “ÇAYIROVA LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması’na gönderilen ve derece alan eserleri gerek görürse sahibine başka hiçbir telif hakkı ödemeksizin materyal, doküman ve benzeri alanlarda kullanma hakkına sahiptir.

   Yarışmacılar, tasarımın bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini, her türlü haklarının kendilerine ait olduğunu ve hiçbir hukuki sorun olmadığını taahhüt edip, Çayırova Belediyesi “ÇAYIROVA LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması özel şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı belgeyi Çayırova Belediyesi’ne göndermekle veya vermekle yükümlüdürler.
“ÇAYIROVA LOGOSUNU ARIYOR” Logo Yarışması’na gönderilen tasarımların, bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu tasarımlar yarışma dışı bırakılır.
Yarışmayı düzenleyen Çayırova Belediyesi, katılımı yeterli görmemesi halinde yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yarışmacıların eserleri Çayırova Belediyesi tarafından kullanılmayacaktır.
Yarışmaya katılanlar bu hususları kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER

1.’lik Ödülü : 5.000 TL
Mansiyon Ödülü* : 500 TL
* 4 (dört) adet Mansiyon Ödülü verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma İlanı : 02.05.2011
Son Teslim Tarihi : 21.10.2011
Jüri Değerlendirme : 24.10.2011
Sergi ve Ödül töreni : 31.10.2011

LOGO TASARIM İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

    Çayırova, 300’ü aşkın bacasız sanayi kuruluşu ile Kocaeli’nin sanayisi ile adından söz ettiren bir ilçesidir. Kozmopolit yapısı ile Türkiye’nin değişik coğrafi bölgelerinden insanları bir arada barındıran, son açıklanan verilere göre nüfusu 88.523 olan yeni bir ilçedir. Yükselen ve önemli değerleri arasında sanayi, ulaşım, kozmopolit yapısı, kentleşme, hızlı büyüme gibi öğeler sayılabilir. Eğitim ve sağlık konusunda birçok çalışmada imzası olan, özellikle eğitime katkısı ile adından söz ettiren Kocaeli’nin yükselen bir değeridir Çayırova. Sosyal ve kültürel değerlere ayrı bir önem veren anlayış tarzıyla, yeni sosyal donatı alanlarına kavuşarak, kent estetiği için güzelleştirme çalışmaları yürütülen, her yönü ile gelişime hazır bir ilçe olarak bütünü kapsıyor, Kocaeli ile İstanbul arasında bir köprü vazifesi görüyor.

İLETİŞİM

Adres:
ÇAYIROVA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
“ÇAYIROVA LOGOSUNU ARIYOR” ÇAYIROVA LOGO YARIŞMASI
ÖZGÜRLÜK MAH. MURAT ÇOBANOĞLU CAD. NO:21 ÇAYIROVA/KOCAELİ
Telefon:
0 262 743 79 09 / 1324

E-posta adresi:
[email protected]