ÇATI CEPHE SEMPOZYUMU ve ÇALIŞTAYI 2012

Amaç

Çatı ve cephe sistemlerinin, tasarım, yapım, kullanım, bakım, onarım ve dönüştürme süreçlerinde yer alan konsept, malzeme ve teknoloji alanlarında bugüne kadar yapılmış bilimsel ve teknik araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmalarının sonuçlarını ilgili kesimlere aktarmaktır.

Türkiye’de çatı ve cephe sistemleriyle ilgili süreçlerde yer alan tasarımcıların, malzeme üretici ve dağıtıcılarının, uygulamacıların, araştırmacıların ve ilgili diğer meslek gruplarının bir araya getirilmesi, görüş ve bilgi alışverişi sağlanması, sektörün gelişmesine katkıda bulunulması esas alınmaktadır. Bu bağlamda dünyada geçerli teknoloji ve standartlara ulaşarak yenilerini belirlemek için işbirliği olanaklarının geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

ÇATIDER tarafından ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ev sahipliğinde düzenlenecek olan “6.Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu”, 12 – 13 Nisan 2012 tarihlerinde, “Çalıştay” 11 Nisan 2012 tarihinde Uludağ Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yapılacaktır.

Sempozyum, aşağıda belirtilen konularda yapılmış çalışmalara açık olacaktır:

Konular

1. Çatı ve Cephe Sistemleri ve Bileşenleri

Kaplamalar (metal, kil, çimento, bitüm, plastik, cam, doğal taş, bitkilendirilmiş çatılar), Yalıtım Malzemeleri, Taşıyıcı Bileşenler, Yardımcı Elemanlar ve Bileşenler

2. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları

Isıl Performans, Taşıyıcılık ile İlgili Performans (Rüzgâr, kar, deprem vb), Su ile İlgili Performans, Nem ile İlgili Performans, Ses ile İlgili Performans, Yangın ile İlgili Performans, Hava Geçirimsizliği ile İlgili Performans, Doğal Aydınlatma ve Güneş Kontrolü ile İlgili Performans

3. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Süreçler

Tasarım, Yapım, Kullanım, Bakım – Onarım, Yenileme, Dönüştürme

4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri

Sürdürülebilir Malzemeler, Enerji Etkinliği ve Kimlik Belgeleri, Ekolojik Tasarım,         Ekolojik Yapım, Ekolojik Proje Yönetimi, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA),    Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)

5. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Görsel Etki

Mimari Tasarımda Kompozisyon Bileşenleri Olarak Çatı ve Cephe Sistemleri,          Çatı ve Cephe Sistemlerinin binanın kimlik, üslup gibi niteliklerinin, iç mekân etkisinin, iç-dış mekân ilişkisinin belirlenmesinde ve algılanmasındaki rolü. Felsefi (anlam), sosyal (iletişim, kimlik), Psikolojik (algı, estetik), Boyutlar

6. Çatı ve Cephe Sistemlerinde Yasal Olanaklar, Sınırlamalar ve Sigorta

İlgili Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Standart, Yönerge ve Şartnameler

7. Çatı ve Cephe Sistemlerinin Yapım ve Onarım Süreçlerinde İş Güvenliği

8. Tarihi Yapılarda Çatı ve Cepheler

9. Yenilikçi Çatılar

Sempozyum Yürütme Kurulu:

Prof. Dr. Nihal Arıoğlu
 Yrd. Doç. Dr. Filiz Şenkal Sezer
 Dr. Caner Göçer
 
Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk
 Yrd. Doç. Dr. Hikmet Gökmen
 Atila Gürses – Y.Mimar
 
Doç. Dr. Nil Türkeri
 Yrd. Doç. Dr. M. Cem Altun
 Mehmet Öztürk – Mimar
 
Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar
 Yrd. Doç. Dr. Ülger Bulut
 Özge Sipahioğlu – Mimar
 

Sekretarya: ÇATIDER

Telefon:        0216 416 55 13 – 18     Gsm:  0533 486 10 16

Adres:           Bayar Cad No: 76 / 5 Kat 3     Kozyatağı, 34742  Kadıköy / İstanbul

Web:             www.catider.org.tr                 E-posta:    [email protected]

Başvuru:

Sempozyuma bildiri ile katılım kayıtlı ve ücretsizdir. Dinleyiciler kayıt yaptırmadan oturumları izleyebilirler. Sempozyumun tüm oturumlarını izleyenlere katılım belgesi verilecektir. Sempozyum, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi’nce SMGM (meslek içi eğitim) kapsamında değerlendirilmektedir.

Bildiri sahiplerinin, Online Kayıt Formunu doldurarak kayıt olmaları, daha sonra Ek.1 deki Özet Şablonunu kullanarak en fazla 1500 -1600 karakter içeren özetlerini süresi içinde [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyuma Bursa dışından katılarak bildiri sunacak olan 35 yaş ve altındaki genç araştırmacıların yol, yemek ve konaklama giderlerine kısmen destek sağlanması için Tubitak’a ( 2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı ) başvurulacaktır.

Sempozyum Takvimi:
Çalıştay 11 Nisan 2012
Sempozyum 12-3 Nisan 2012