Cappadocia Series: International Energy Economics and Policy

Dear Colleagues,

On the behalf of the Organizing Committee of CS: Energy 2013, we kindly invite you to submit papers for the Cappadocia Series: International Energy Economics and Policy which will be organized by Nevsehir University, Institute of Social Sciences in collaboration with Ministry of Energy and Natural Resources and Ahiler Development Agency, on the dates between 16 – 18 May 2013, in Nevsehir / Cappadocia – Turkey. The aim of CS: Energy is to discuss the energy-oriented economic policies, current issues, developments, innovations in field of energy economics and to review energy sector from a global viewpoint.

Aside from regular presentations, relevant government authorities and keynote speakers will also take place in the conference.

The conference welcomes the studies including following main topics, but are not limited to, especially supported by empirical evidences:

– Energy consumption,

– Energy modeling,

– Electricity supply and demand,

– Economic growth-energy,

– Energy policy,

– Energy planning,

– Energy forecasting,

– Energy pricing,

– Renewable energy,

– Biomass and bioenergy,

– Energy storage,

– Environmental effects, emissions and sustainability,

– Energy and green house gas mitigation,

– Financing of energy sector in developing countries,

– Interaction between energy and environment,

– Energy systems,

– Today and future of nanotechnology applications,

– CO2 trading,

– Issues related to prediction, financing, investment, taxation, development, regulation, risk management, insurance, portfolio theory, fiscal regimes, accounting and environment.

Abstracts and full papers should be sent via e-mail to energy@nevsehir.edu.tr

Nevsehir University looks forward to welcoming you in May 2013.

Best wishes.

Alper Aslan, Ph.D.
Chair

1. ABSTRACTS

Abstracts should be not more than 250 words, including keywords to the paper – at most 6 positions; JEL codes are not mandatory but you can indicate if you wish. Following criteria should be considered while writing:

– Purpose of the Manuscript: What are the reasons for writing the manuscript or the aims of the research?

– Design/Methodology/Approach: What are the main methods used for the research? (Mandatory)

– Findings: What was found in the course of the work?

– What is Original/Value of Manuscript: What is new in the manuscript? State the value of the manuscript and to whom.

– Research/Limitations/Implications: If research is reported on in the manuscript, include suggestions for future research and identified limitations and implications for practice in the research process.

2. FULL PAPERS

All submitted full papers must be written considering following guidelines:

– Papers must be maximum 6000 words including figures, tables, appendixes and references.

– Papers must be single-spaced, in Times New Roman with 11-point font. In manuscripts, page layout has to be arranged as to leave 5 cm from above, 5.5 cm from below, 4.5 cm from left, 4.5 cm in from right.

– Authors must identify their names, titles, affiliations, correspondence addresses, e-mails, telephone numbers and corresponding author.

– Abstract should be not more than 150 words for full paper submission. Abstract must be single-spaced, in Times New Roman with 10-point font.

– Level of headings should be clear. Main headings should be in bold and subheadings in italics. Sentence case (Only the first word capitalized) should be used for all headings. Headings must be double-spaced, in Times New Roman with 12-point font.

– Tables and figures should be numbered in the order in which they are referred to in the text and cited as Figure 1, Table 1, etc. Figures and tables must be placed in the paper close to where they are referred to. Figure and Table must be single-spaced, in Times New Roman with 10-point font.

– Footnotes should be kept to a minimum and should offer significant comment and not just merely cite references. References should be indicated within the main body of the text. Namely, footnotes must be in Harvard style and carefully checked for completeness, accuracy and consistency. Footnotes must be single-spaced, in Times New Roman with 10-point font.

– References must be single-spaced, in Times New Roman with 10-point font. References are indicated in the text in the APA (American Psychological Association) style. Guide to these can be downloaded:

Full reference style guide: .

***Abstracts and full papers should be sent via e-mail to energy@nevsehir.edu.tr

3. PUBLICATION

All accepted papers will have publication opportunities in the journals below following blind review process:

i) “International Journal of Energy Economics and Policy” which is indexed by several databases such as EBSCO, Proquest, EconLit, RePEc and IDEAS etc.

ii) “Nevsehir University Journal of Social Sciences” which is indexed by ASOS.

Değerli Meslektaşlarım;

CS: Enerji 2013 konferansı Organizasyon komitesi adına, 16-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının işbirliği ile Kapadokya’da düzenlenecek olan Kapadokya Serileri: Uluslararası Enerji Ekonomisi ve Politikası adlı konferansta sunulmak üzere çalışmalarınızı bekliyoruz.

CS: Enerji konferansının amacı enerji odaklı ekonomi politikalarını, enerji ekonomisi alanında güncel konuları, gelişmeleri ve yenilikleri ele almak ve enerji sektörünü global bir bakış açısıyla incelemektir.

Konferansta yapılacak sunumların yanı sıra ilgili kamu yetkilileri ve açılış konuşmacıları da yer alacaktır.

Konferansta sunulacak çalışmalar aşağıdaki konuları kapsayabilir:
◦Enerji tüketimi
◦Enerji modelleme
◦Elektrik arz ve talebi
◦Ekonomik büyüme-enerji
◦Enerji politikası
◦Enerji planlama
◦Enerji tahmini
◦Enerji fiyatlama
◦Yenilenebilir enerji
◦Biokütle ve bioenerji
◦Enerji depolama
◦Çevresel etkiler, emisyonlar ve sürdürülebilirlik
◦Enerji ve sera gazını azaltma
◦Gelişmekte olan ülkelerde enerji finansmanı
◦Çevre ve enerji etkileşimi
◦Enerji sistemleri
◦Nanoteknoloji uygulamaları, bugünü ve yarını

CO2 ticareti

◦Tahmin, finansman, yatırım, vergilendirme, gelişme, yasal düzenleme, risk yönetimi, sigorta, portföy teorisi, mali rejimler, muhasebe ve çevre ile ilgili konular

Bununla birlikte çalışmalar aşağıda yer alan maddelerle sınırlı olmayıp, özellikle ampirik bulgularla desteklenmiş çalışmalardan da oluşabilir.

Özetler ve tam metinler energy@nevsehir.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletilmelidir.

Mayıs 2013’de Nevşehir/Kapadokya’da görüşmek üzere.

En içten dileklerimle.

Doç. Dr. Alper Aslan
Başkan

Address:
Nevşehir Üniversitesi, 2000 Evler Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, 50300, Merkez/Nevşehir
E-mail: energy@nevsehir.edu.tr
Phone: +90 (384) 2281000